Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målgruppsanalys - mall och instruktioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målgruppsanalys - mall och instruktioner"— Presentationens avskrift:

1 Målgruppsanalys - mall och instruktioner

2 Målgruppsanalys med budskap
Innehåll: Inventera aktörer/målgrupper (interna och externa) Vad behöver målgrupperna veta/informeras om? Vilka kanaler har du till ditt förfogande och vilken målgrupp passar de Gör en handlingsplan med konkreta kommunikationsaktiviteter Följ upp (går det att mäta?) – har alla målgrupper fått rätt information?

3 Inventera målgrupper Samla personer som påverkas av den nya tjänsten. De får gärna komma från olika verksamheter och bidra med olika perspektiv. Måla upp/printa ut bild 4. Ge deltagarna post-it och pennor. Be deltagarna att lista alla aktörer som behöver veta något om tjänsten. Prioritera tillsammans målgrupperna genom att sätta de viktigaste aktörerna närmst mitten. Fördela även på interna och externa målgrupper. Tänk på: Sällan är alla målgrupper lika viktiga som deltagarna tror. Ifrågasätt – är denna målgrupp prio 1? Varför? När ni når konsensus skriv ner målgrupperna i prioriterad ordning och dela även upp mellan extern och intern målgrupp.

4 Interna Externa Bedöm hur viktiga aktörerna är.
Prioritera vilka du går vidare med. Interna Externa Mycket viktiga Viktiga Mindre viktiga

5 Budskap 4. Ta en målgrupp i taget. Vad behöver målgruppen veta om tjänsten? Hur kommer målgruppens vardag/arbetssituation påverkas av tjänsten? Vad är målgruppens behov av information? 5. Sammanställ vad målgrupperna behöver veta under kolumnen budskap eller i ett externt dokument. Det viktiga är att du tydligt ser kopplingen mellan målgrupp och budskap. 6. Glöm inte att ifrågasätt – behöver målgruppen verkligen veta detta? Varför då? Riktad information d.v.s. rätt information till rätt målgrupp är jätteviktigt för att målgruppen ska ta till sig informationen. För mycket information eller oväsentlig information skapar lätt förvirring och det är svårt att förstå det viktiga.

6 Inventera aktörer/målgrupper
Aktör/målgrupp - internt Grad av viktighet 1 mkt viktig 2 viktig 3 mindre viktig Budskap

7 Inventera aktörer/målgrupper
Aktör/målgrupp - externt Grad av viktighet 1 mkt viktig 2 viktig 3 mindre viktig Budskap

8

9 Vad vill vi uppnå med vårt budskap?
Diskutera nedanstående frågor utifrån ambitionstrappan på föregående bild. Det går att göra hur mycket kommunikation som helst men oftast finns det begränsningar gällande tid, pengar och resurser. Därför gäller det att prioritera rätt aktiviteter men som ändå ger det utfall du vill ha. Ge kunskap (veta) Känna till………..Veta allt Påverka attityd (känna) Acceptera……….Brinna för Ändra beteende (göra) Pröva nytt.……..Göra annorlunda

10 Välj kanal och budskap Diskutera:
Vilka kanaler har vi till vårt förfogande? Vem når vi genom de olika kanalerna? Vad ska åstadkommas? (Ambitionstrappan indikerar vilka kanaler som passar för olika budskap.) Finns det några huvudbudskap (grundläggande kunskap som alla bör veta)? Delbudskap som bara vissa behöver ta del av? Nästa steg är att omvandla detta till en aktivitetsplan!

11 Att tänka på inför kommunikationsplanen med aktiviteter
Samskapa! - Även om det tar lite längre tid så är det väl investerad tid att komma på kommunikationsaktiviteter tillsammans med workshopsgruppen. Gå igenom varje målgrupp och utifrån budskapen diskutera passande kommunikationsaktiviteter. En kommunikatör eller dylikt faciliterar samtalet utifrån sin spetskompetens gällande kanalval för att nå rätt målgrupp samt tid och resurser för att göra olika aktiviteter. Målet är att gemensamt komma fram till en handlingsplan med kommunikationsaktiviteter. Skriv en kommunikationsplan (mall med instruktioner finns) samt skriv ner aktiviteterna som en bilaga till kommunikationsplanen. Både kommunikationsplanen och aktivitetsplanen är ett levande dokument – revidera löpande!


Ladda ner ppt "Målgruppsanalys - mall och instruktioner"

Liknande presentationer


Google-annonser