Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’"> Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’">

Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Snabbguide för Connect Alarm app

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Snabbguide för Connect Alarm app"— Presentationens avskrift:

1 Snabbguide för Connect Alarm app
Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

2 Connect Alarm - Appinstallation och första användning
Hämta appen ConnectAlarm från Google Play eller Apple App Store och installera den i telefonen. Starta appen och läs och acceptera användarvillkoren. På välkomstskärmen anger du serveradress (connect.tycomonitor.com) och trycker på "+" knappen (Android) eller ”Lägg till ny” knapp (iOS) Skriv in önskat namn för systemet och ange panel-ID (Integrationsidentifieringsnummer). Detta nummer finns i sekvens [851] [422] och tillhandahållas av din installatör. Om numret inte är tillgängligt, använd MAC-adress (alternativ [851] [998]). Tillhandahållas av din installatör. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

3 Connect Alarm - Appinstallation och första användning
För att aktivera appen till systemet för första gången kommer du att behöva att ange masterkoden. För att ansluta till ditt Neo-system anger du ditt användarnamn och klickar sedan på OK. Om du får ett felmeddelande, försök igen. Om du anger fel kod 3 gånger kommer du att spärras i 5 minuter. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

4 Connect Alarm – App-funktioner
Header - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’ Connect Alarm – App-funktioner Du kan nu ansluta till systemet och Till- eller frånkoppla och se larmsystemets status. Skärmen har 4 fält: Del 1: Systemstatus, områden (om ditt system stöder mer än ett område), samt alla områden; Del 2: Larm och fel; Del 3: Visar senaste händelserna; Del 4: Navigationsmenyer. Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’ Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

5 Connect Alarm – Handhavande
I fält 1 kan du se systemets status och välja det område du vill styra. Du kan se om systemet är tillkopplat i hemma-, natt-, borta- eller frånkopplat läge. Om ikonen är röd är systemet tillkopplat. Klicka på valfri ikon för önskat tillkopplingssätt.. Klicka på “Från” för frånkoppling. Klicka på Natt eller hemma för att tillkoppla specifika sektioner/delar av larmet. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

6 Connect Alarm – Handhavande
Under Applikationsinställningar kan du ändra inställningar i din app, till exempel språk, snabbnavigering och visningsinställningar. I panelinställningarna kan du hantera push- meddelanden och användare, ställa in datum och tid för panelen och tillåta fjärråtkomst för installatören. För att komma till menyn för panelinställningar, klicka här : Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

7 Connect Alarm – Handhavande
Fält 2 visar eventuella händelser som inträffade medan systemet var tillkopplat. Klicka på ikonerna för att få mer information. Larmikonen för att se larmhändelser Felikonen för att se fel Klicka på Larm för att få mer information om senaste de senaste larmhändelserna. För att återgå till huvudskärmen, klicka på huvudsida. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

8 Connect Alarm – Handhavande
Fält 3 visar de senaste aktiviteterna, t.ex. vem som frånkopplade systemet och när. Kontrollera tidigare händelser genom att klicka på ”se allt”. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

9 Connect Alarm – Handhavande
Fält 4 ger dig snabb åtkomst till huvudfunktionerna. Huvudsida – Återgå till startsida Enheter – Visar alla enheter. Här kan du förbikoppla och byta namn på enheterna. Utgångar – Här kan du styra din PGM utgångar. Händelser – Här ser du samtliga händelser som loggats I systemet. Mer – Visar larm och fel. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

10 Connect Alarm – Handhavande
Enheter. En lista över alla anslutna sensorer och enheter visas. Här visas en bild på enheten, text och vilket område enheten hör till. Du kan också förbikoppla eller återinkoppla en enhet genom att dra åt vänster. Klicka på filtersymbolen för att filtrera listan. Detta kan vara användbart i stora objekt. Valbara filter: Detektorer Fjärrkontroller Sirener och repeaters För att filtrera, klicka på önskad typ av enheter, till exempel detektorer. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

11 Connect Alarm – Handhavande
Om du klickar på utgångar i fält 4 kommer du till utgångsskärmen och här kan du styra utgångar. Du kan aktivera eller inaktivera utgångar, men du kan inte se aktuell status. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

12 Connect Alarm – Handhavande
Om du klickar på Händelser längst ner kommer du till händelseloggarna. Du kan se händelseloggarna från systemet. Du kan direkt få tillgång till bilder tagna i samband med larm. Färger och ikoner skiljer på typer av händelser Det går att filtrera vissa typer av händelser som t.ex. tillkoppling / frånkoppling, larm etc. Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’

13 To learn more about the Connect Alarm app,
Contact information To learn more about the Connect Alarm app, please visit or contact your local installer/sales representative Footer - Use 'Insert >Header & Footer' to modify this text and ‘Apply to all’


Ladda ner ppt "Snabbguide för Connect Alarm app"

Liknande presentationer


Google-annonser