Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat och vegetationszoner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat och vegetationszoner"— Presentationens avskrift:

1 Klimat och vegetationszoner

2

3 Tropiska zonen S 37 SOS Geografi ämnesbok

4 Tropiska zonen Stark sol i den tropiska zonen. Solen står i zenit (rakt upp på himlen). Varm och fuktig luft stiger, kyls av och ger regn. Häftiga tropiska regn. Stora mängder under kort tid.

5 Tropiska zonen/regnskog
Regnskog i tropiska zonen söder om ekvatorn. Som att bo i ett växthus. Tropiska sjukdomar som malaria. Människan dåligt anpassad för ett liv i regnskogen… Hälften av alla djurarter på jorden finns i regnskogarna. Största områdena regnskog i Kongo i Afrika och Amazonas i Sydamerika.

6 Tropiska zonen Regnskogarna minskar
Om regnskogarna fortsätter försvinna i denna takt: ingen regnskog om 100 år. Varför? Fattiga bönder hugger ned och bränner skogen för att kunna odla. Stora jordbruk: Sådant som säljs mycket av i världen odlas, t ex sojabönor och palmolja. Myndigheterna bygger vägar mitt i regnskogar. Elden kan sprida sig och förstöra ännu mer skog. Vägarbeten gör det lättare för fattiga bönder att komma åt: Bränner ned det som finns kvar.

7 Tropiska zonen Savann: Breder ut sig norr och söder om regnskogen.
Torrt klimat: Regn bara några gånger per år. Stora grässlätter som djuren lever av. Många områden uppodlade. Bättre mark än i regnskogen. Bekymmer: Kan regna för lite eller för våldsamt. Savann finns mest i Afrika! Men även i Brasilien och Indien. Grässlätterna grunden för hela djurlivet på Savannen!

8 Frågor: Beskriv ett tropiskt regn.
Hur är klimatet i en tropisk regnskog? Varför minskar regnskogarna? Hur stor del av jordens växt- och djurarter finns i regnskogen?

9 Subtropiska zonen

10 Subtropiska zonen Norr och söder om den tropiska zonen.
Varmt och torrt. Torr luft och mycket sol. Torr luft - inga moln håller kvar värmen - kalla nätter. Mycket lite regn. Finns länder i Sydamerika där man aldrig ens hört talas om att det regnat!

11 Subtropiska zonen Vanligt landskap: öken.
Mycket lite regn. Det regn som kommer avdunstar snabbt i hettan. Finns vatten i enstaka oaser. Mest sten – och klippöknar. Nästan inga växter: de som finns har stort rotsystem för att suga upp vatten. Få människor. Djuren i öknen aktiva på natten. Frön väntar på regn: Kan blomma när det äntligen regnar. Vissa växter har mycket små och tunna blad med skikt av vax för att hindra att vattnet avdunstar. Vissa växter kan lagra vatten, t ex kaktusar. Bild: Öken i Kalifornien som blommar!

12 Subtropiska zonen Människor anpassat sig till torrt klimat.
Nomader: Flyttar mellan ställen där det finns vatten. Beduiner i Saudiarabien och Sahara: Vandrat mellan oaser för att hitta vatten åt sina kameler får och getter. Torrt utanför öknarna också: Varmare och mindre regn p g a växthuseffekten: Boskapen betar så allt gräs försvinner När regnet kommer: Den nakna jorden spolas bort.

13 Sahara Världens största öken. 500 mil tvärs över norra Afrika.
Nästan lika stor som hela USA! Över 50 grader varmt på dagen – 0 grader på natten. Både grus och klippor och sand.

14 Frågor: Beskriv kort klimatet i Sahara.
Hur överlever växterna i en öken? Varför är det så kallt på nätterna i en öken? Hur har människorna som levt i Sahara anpassat sina liv till klimatet? Skriv svaren kort, prata i helklass sen.

15 Tempererade zonen

16 Klimatet i den tempererade zonen
Olika klimat i den tempererade zonen. Sträcker sig från nordligaste Skandinavien till Sydeuropa. Stora skillnader i norr och söder. Områden vid havet och i inlandet (vindar och havsströmmar påverkar). Mycket jordbruk i denna zon Det mest typiska för den tempererade zonen: Växlande årstider.

17 Skandinavien Typiskt för detta klimat: lågtrycken från Atlanten.
Lågtrycken följer golfströmmen: för med sig varm och fuktig luft. Högtrycken kommer ofta österifrån (Ryssland). På vintern: Soligt och kallt väder. Sommaren: Soligt och varmt. Lågtryck: regn

18 Kust och inland Havet påverkar klimatet.
Norges västkust: Liten skillnad i temperatur mellan sommar och vinter. Golfströmmen påverkar mycket. Regnar ofta och mycket. Svenska västkusten: Soliga somrar, milda regniga vintrar. Norra Sverige och inlandet i södra Sverige påverkas inte av havet: Inlandsklimat/kontinentalt klimat: Kalla vintrar, varma somrar. Mer regn vid kusten än i inlandet.

19 Stäpp Vidsträckta grässlätter.
Torra områden i de södra delarna av den tempererade zonen. För torrt för att träd ska kunna växa. Stora stäpper i Asien och Australien. Finns i tropikerna mellan öknen och savannen. Bördig jord: mycket odlingar. 10% av jordens befolkning bor i stäppområden.

20 Lövskog De tempererade delarna av Europa, Asien, Nya Zeeland, Nordamerika och Sydamerika. Förr fanns stora skogar i dessa områden: Huggits ned och blivit jordbruksmark (bördig jord). 50% av jordens befolkning bor i dessa områden.

21 Barrskogsbältet (taiga)
Norra Europa och delar av Asien och Nordamerika: barrskogar. Bältet av barrskogar runt nästan hela jorden. Kallas taiga. Finns också blandskog i detta område. Lärkträd i Sibirien: Barrträd som fäller barr på vintern. Kalla, mörka vintrar. Näringsfattig frusen mark. Träden växer bara under den korta sommaren. Träd huggs ned och används som virke, mycket malmer och olja. Frusen mark en stor del av året.

22 Frågor: På vilket sätt påverkar havet klimatet?
Hur ser ett typiskt stäpplandskap ut? Vad är typiskt för medelhavsklimat? Vad kallas barrskogsbältet i norr med ett annat namn? Använd atlasen och skriv ner vilka länder som har barrskogsbälte?

23 Polarzonen

24 Polarzonen Arktiskt klimat vid polerna. Långa kalla mörka vintrar.
Temperaturen kan sjunka till -50 grader. Ljusa sommarmånader med sol hela dygnet. Solen når inte högt: kyliga somrar. Snön och isen reflekterar bort solljuset och landytan värms inte upp. Kalla luften bildar högtryck: Stoppar lågtrycken från söder: Regnar och snöar mycket lite.

25 Arktis (nordpolen) Består av ett hav: Norra ishavet som är täckt av is. Själva Nordpolen ligger mitt i Norra ishavet: bara en punkt på isen. Områden där medeltemperaturen för årets varmaste månad är lägre än +10 grader räknas till Arktis. Vad är medeltemperaturen för juli i Sverige? +18 grader. Inga träd: Träden klarar inte av att växa.

26 Is och tundra Is på land och på havet i Arktis.
Inlandsis som täcker nästan hela Grönland. Tundra: Frusen mark i norra delarna av Sibirien, Alaska och Canada. Bara det översta lagret tinar. Växthuseffekten har gjort att tundran tinat upp mer än förut: Hus byggda på tundran har sjunkit ner i jorden och förstörts.

27 Arktis växt- och djurliv
Många djur bara under sommaren. Flyttfåglar kommer dit för att häcka och flyttar igen på hösten. Vildrenarna flyttar söderut. Kvar: Myskoxar, vargar, harar, fjällripor. Isbjörnar går i land på våren och söker föda. På hösten jagar de säl på havsisen. Växthuseffekten: Havsisen fryser inte ända in till stranden: Isbjörnarna blir kvar på land och dör av svält på vintern. Häckning: parningsperiod

28 Antarktis (Sydpolen) Landmassa täckt av inlandsis.
1 ½ gånger större än Europa. Vanligt med orkanvindar. Sommartemperatur på -30 vanligt. Mycket liten del är isfri: Lavar och mossa växer där. Mycket få blommande växter. Djur på land bara där en kort tid: para sig och skaffa föda i havet. Norr om Antarktis: Liten räka som heter krill. Valar kommer från ekvatorn för att äta krillen. Havet till skillnad från land, kryllar av liv!

29 Frågor: Hur är ett arktiskt klimat På sommaren? På vintern?
På vilket sätt påverkas isbjörnarna av växthuseffekten, förklara. Varför är det sol dygnet runt på sommaren i polarzonerna? Använd en karta och skriv ned vilka länder som har taiga.

30 Uppgift: Välj ett land och beskriv följande:
Klimatzon, vad är det som gör att ditt land har detta klimat? Kust- eller inlandsklimat, förklara. Växt- och djurliv, hur lever människorna (vad odlar dom, vad äter dom?) och hur påverkar människorna naturen. Orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i din klimatzon. Använd läroboken, Atlas och internet. Längd: 1 lek. Kortfattat! Utgå från det vi pratat om, om klimatzoner, kust eller inlandsklimat. Ev: Berätta sedan för klassen vad ni hittat! Använd gärna bilder. Eller lämna in


Ladda ner ppt "Klimat och vegetationszoner"

Liknande presentationer


Google-annonser