Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppmärksamhetssymbolen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppmärksamhetssymbolen"— Presentationens avskrift:

1 Uppmärksamhetssymbolen

2 En nationell symbol för att uppmärksamma varningar
Uppmärksamhetssymbolen används nationellt för att åskådliggöra om det finns varningar registrerade i patientens journal. I TakeCare kommer informationen från den varningsinformation som är registrerad i Patientuppgifter på fliken OBS! Enligt beslut i Policyrådet gäller följande:

3 God och säker vård Patientjournalen ska bidra till en god och säker vård av patienten (PdL 3 kap 2 §). Av stor vikt är att så kallad ”uppmärksamhetsinformation” om identifierade risker för patientens liv och hälsa dokumenteras. Uppmärksamhetsinformation delas in i Varningsinformation och Observandum. Varningsinformation innefattar överkänslighet, tillstånd och behandling som kan medföra allvarliga hot mot patientens liv eller hälsa om de inte är kända för vård- och omsorgspersonal. T.ex. diagnos att beakta, behandling att beakta. Observandum innefattar riskfaktorer som hälso- och sjukvårdspersonal måste uppmärksammas på för att berörda patienter ska få adekvat vård eller omsorg, men som inte är varningsinformation. T.ex. vissa behandlingar och resistenta bakterier

4 Dokumentation Dokumentera alltid i huvudjournal (TakeCare) Uppmärksamhetsinformation ska alltid dokumenteras i vårdgivarens huvudjournalsystem, på ett enhetligt sätt, så att den är tillgänglig för alla som medverkar i patientens vårdprocesser.

5 Vem ansvarar för vad Verksamhetschefs ansvar: Lokala rutiner
Verksamhetschef ska se till att lokala rutiner finns och följs. Läkares ansvar: Uppdatera vid varje vårdkontakt Läkare ska vid varje inledning och avslutning av ett slutenvårdstillfälle, samt vid varje öppenvårdsbesök, ta ställning till att patientens uppmärksamhetsinformation är korrekt. Det innebär att dokumentera ny uppmärksamhetsinformation inaktivera ej aktuell uppmärksamhetsinformation Det är endast läkare som har rätt att dokumentera under uppmärksamhetssymbolen. Dokumentation av annan än läkare kräver lokala rutiner beslutade av verksamhetschef. Vård- och omsorgspersonals ansvar: Bidra till informationen All personal ska till ansvarig läkare lämna information som kan vara grund för dokumentation av uppmärksamhetsinformation.

6 Uppmärksamhetssymbolen synliggör vilka varningar som finns
Överkänslighet Behandlingar /Diagnoser Smitta

7 Uppmärksamhetssymbolen i TakeCare
Vid klick på Uppmärksamhetssymbolen, visas nedanstående info Vid klick på Varningstriangeln öppnas OBS!-fliken i Patientuppgifter I listan ryms 5 varningar. Om det finns fler än 5 varningar, syns den sjätte varningen till hälften och en rullista blir synlig för att visa att fler varningar finns Dubbelklicka på en symbol och Patientuppgifter öppnas.

8 På OBS!-fliken visas mer information
Här går det även att lägga till fler varningar

9 Överkänslighetsvarningar delas in i 4 kategorier
Läkemedel (ATC-kod är obligatoriskt) Födoämnen Insektsbett Kemikalier Hänvisa till den specifika journalanteckning som förtydligar informationen samt dess händelsetid

10 Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgraden visas i Uppmärksamhetssymbolen. Ju mer rött fält desto allvarligare överkänslighet Ange allvarlighetsgrad

11 Tidigare registrerade överkänslighetsvarningar
OBS! Alla varningar där Allvarlighetsgrad inte är registrerad, visas som Livshotande i Uppmärksamhetssymbolen Överkänslighet som registrerats innan version 14.0 visas som "Livshotande" i Uppmärksamhetssymbolen samt med en asterisk: * ”Ställningstagande till allvarlighetsgrad av överkänslighet saknas”

12 Tidigare registreringar av Överkänslighet mot Födoämnen, Insektsbett och Kemikalier
OBS! Tidigare registreringar kommer att visas som läkemedelsöverkänslighet Gör en ny registrering med rätt typ av överkänslighet och ta bort den gamla felaktiga.

13 Överkänslighet mot läkemedel
Vid registrering av överkänslighet för läkemedel är det också obligatoriskt att registrera ATC-kod. Om man inte vet preparatnamnen går det att söka på substans. ATC-koden ska vara minst 4 tecken lång Om preparatnamnet anges visas ATC-koden

14 När ATC-kod finns registrerad syns varningen för överkänslighet i Läkemedelsjournalen
Vid val av nytt preparat vid skapande av ordinationen samt i ordinationen


Ladda ner ppt "Uppmärksamhetssymbolen"

Liknande presentationer


Google-annonser