Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Texttyper Återberättande, beskrivande, instruerande, berättande, argumenterande och förklarande © Vikarielärare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Texttyper Återberättande, beskrivande, instruerande, berättande, argumenterande och förklarande © Vikarielärare."— Presentationens avskrift:

1 Texttyper Återberättande, beskrivande, instruerande, berättande, argumenterande och förklarande © Vikarielärare

2 Återberättande texter
Texter som berättar om något som hänt. Exempel på texter: dagbokstexter, redovisningar, rapporter, artiklar, biografier. Språkliga drag: Preteritum, första eller tredje person. Struktur: Rubrik Inledning som ger bakgrund (vem, var, när) Kronologisk ordning Avslutning som sammanfattar © Vikarielärare

3 Beskrivande texter Beskriver något specifikt.
Exempel på texter: Faktatexter Språkliga drag: Presens, ämnesspecifika ord. Struktur: Rubrik, inledning, beskrivning som är indelad i olika stycken. © Vikarielärare

4 Instruerande texter Berättar hur man gör något.
Exempel på texter: Arbetsbeskrivningar, recept, instruktioner, manualer. Språkliga drag: ämnesspecifika ord, opersonligt. Struktur: Rubrik, lista med material/ingredienser, stegvisa instruktioner, kronologisk ordning, bilder. © Vikarielärare

5 Berättande texter De ska roa och förmedla budskap.
Exempel på texter: Sagor, noveller, spökhistorier, berättelser. Språkliga drag: Preteritum, dialoger, många adjektiv, första eller tredje person. Struktur: Rubrik, inledning (vem, vad, när?),händelser, upplösning, avslutning © Vikarielärare

6 Argumenterande texter
Argumentera för sin åsikt. Texttyper: Insändare, annonser, klagobrev Språkliga drag: presens, känsloladdat, övertygande Struktur: rubrik, inledning, argument och avslutning © Vikarielärare

7 Förklarande texter Förklara hur något fungerar och varför något händer. Texttyper: Faktatexter som förklarar saker (vattnets kretslopp, orkaner osv) Språkliga drag: presens, ämnesspecifika ord Struktur: rubrik, inledning, förklaringar, bilder och diagram. © Vikarielärare


Ladda ner ppt "Texttyper Återberättande, beskrivande, instruerande, berättande, argumenterande och förklarande © Vikarielärare."

Liknande presentationer


Google-annonser