Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nominativ Ackusativ Dativ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nominativ Ackusativ Dativ"— Presentationens avskrift:

1 Nominativ Ackusativ Dativ
Kasus Nominativ Ackusativ Dativ

2 ORDKLASSER Ett språk består av hundratusentals ord. Orden grupperas efter egenskaper och användningsområden. Dessa grupper kallas ordklasser. Den mest centrala ordklassen är verb. ”Verb är sånt som man kan göra.” Verb kan vara fysiska t.ex. spela, sjunga, äta. Men också älska, hata, vara, ligga är verb. Verb känns igen på att de kan stå i infinitiv (att spela, att älska). De finns också i olika tidsformer (spelar, spelade, har spelat).

3 Två andra viktiga ordklasser är substantiv och personliga pronomen “Substantiv är namn på ting, t.ex. boll och ring” Det finns konkreta substantiv (stol, vägg, mat) och abstrakta substantiv (kärlek, filosofi, överlägsenhet). Substantiv känner man igen på att man kan sätta en eller ett framför (en stol, ett hus, en filosofi). De flesta substantiv finns dessutom i singular och plural (en stol – två stolar).

4 Personliga pronomen används i stället för substantiv för att undvika onödig repetition. Om jag berättar om min mamma vore det rätt tråkigt om jag behövde säga min mamma i varje mening. I stället kan jag använda det personliga pronomenet hon. De personliga pronomen är jag, du, han, hon, det, vi, ni, de (subjekt) och mig, dig, honom, henne, det, oss, er, dem (objekt)

5 Satsdelar För att göra meningar sätter vi ihop ord från olika ordklasser efter förutbestämda mönster. Varje mening måst innehålla ett predikat som berättar vad som händer i meningen. Predikatet består av ett eller flera verb. Jag måste köpa äpplen. Peter simmade igår. Vi har byggt ett hus.

6 Satsen behöver naturligtvis också någon som utför den handling som verbet beskriver. Denna satsdel heter subjekt och består oftast av ett substantiv eller ett personligt pronomen. Jag måste köpa äpplen. Peter simmade igår. Igår byggde vi ett hus.

7 En annan viktig ordklass är objekt, som liksom subjekt oftast består utav ett substantiv eller ett personligt pronomen. Objektet är den person eller sak som ”utsätts” för verbets handling. Jag måste köpa äpplen. Vi har byggt ett hus. Peter simmade igår. Inte alla meningar har objekt. Denna mening innehåller ett subjekt (Peter), predikat (simmade) och ett tidsadverbial (igår), men inget objekt.

8 Klicka på knappen för att testa om du kan identifiera satsdelar
Övning 1

9 Nominativ och Ackusativ
En anledning till att det är viktigt att kunna se skillnad mellan subjekt och objekt är att vissa ord måste böjas olika. I svenskan är det personliga pronomen som har olika subjekt- och objektsformer. Peter har en röd jacka. Jag ser Peter. I den första meningen kan vi ersätta Peter med han. I den andra meningen ersätter vi Peter med honom. Subjektsformen (han) kallas nominativ. Objektsformen (honom) kallas ackusativ.

10 Nominativ och Ackusativ på tyska
I tyskan är det utöver personliga pronomen också possessiva pronomen och artiklar som har olika former för subjekt och objekt. Som du ser är det de maskulina formerna som måste böjas i ackusativ. Klicka på övningsknappen för att testa maskulin feminin neutrum plural Nominativ der ein die eine das Ackusativ den einen Övning 2

11 Ackusativ och Dativ Vissa tyska verb har två olika sorters objekt, ackusativobjekt och dativobjekt. (Den svenska motsvarighet kallas direkta och indirekta objekt) Dativobjektet är oftast en person som subjektet ger något till eller gör något för. Ich gebe dir einen Kuchen. Wir schreiben unserer Mutter einen Brief. Er erklärt dem Kind den Weg. De vanligaste tyska verb som ofta har både ett ackusativ- och ett dativobjekt är: geben, schenken, schicken, schreiben, kaufen, verkaufen, zeigen, erklären och erzählen.

12 Gör övning 3, en ny satsdelsövning, denna gång med tyska meningar.

13 Nominativ, Ackusativ och Dativ i tyskan
Maskulin Feminin Neutrum Plural Nominativ der ein die eine das Ackusativ den einen Dativ dem einem einer (+n) I dativ plural får substantivet ett –n Ich gebe den Kindern ein Eis. Övning 4

14 Prepositioner och kasus
Förutom satsdelar så kan också prepositioner avgöra kasus. Efter vissa prepositioner har vi i tyskan alltid ackusativ, efter vissa alltid dativ. Ackusativ följer efter: durch, für, gegen, ohne, um Dativ följer efter: aus, ausser, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu Övning 5

15 Prepostioner med både ackusativ och dativ
Vissa prepositioner kan både följas av ackusativ och dativ beroende på om prepositioner uttrycker riktning eller befintlighet. Ich hänge das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand. Prepositionerna som har ackusativ vid riktning och dativ vid befintlighet är: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen Riktning = Ackusativ Befintlighet = Dativ Övning 6


Ladda ner ppt "Nominativ Ackusativ Dativ"

Liknande presentationer


Google-annonser