Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agila projekt Agile – smidig, rörlig, lättrörlig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agila projekt Agile – smidig, rörlig, lättrörlig"— Presentationens avskrift:

1 Agila projekt Agile – smidig, rörlig, lättrörlig
Grunden för arbetsformen i kursen Mätsystem och mätmetoder Ht2014, Agneta Bränberg

2 Bygger på de centrala värderingarna i Lean
Eliminera slöseri Fokusera på lärande Skjuta på åtaganden Leverera snabbt Respektera människor Optimera helheten

3 Agil projektledning prioriterar
Individer och interaktion högre än processer och verktyg Fungerande produkt högre än omfattande dokumentation Samarbete med kunden högre än att förhandla om kontrakt Att reagera på förändring högre än att följa en uppgjord plan

4 Agila principer Självgående och ansvarstagande individer
Kommunikation ansikte mot ansikte Självorganiserande team Leverera användbara projektresultat ofta Viktigast att göra kunden nöjd genom tidiga och regelbundna leveranser Agil verkar för uthållighet Enkelhet – konsten att göra rätt saker Anpassning till förändrade krav Gruppen utvärderar och anpassar sitt arbetssätt regelbundet

5 Resursoptimering ställs mot Time to market optimering
Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D

6 Iterativ och inkrementell
Tidiga intäkter - Systemet växer fram funktion efter funktion Feedback tidigt – tid att lära och förbättra Lagom mycket förändring – jobba i iterationer där målen ligger fast – inför nästa iteration kan målen ändras…

7 Prioritera och fokusera
Strikt prioritering - Det finns inte två saker som är lika viktiga Prioriteringen kan ändras men vid ett visst tillfälle är något viktigast Påbörjade projekt kostar pengar Avslutade projekt ger inkomster Fokus på kundvärde 80% kundvärde på 20% av arbetstiden

8 Transparens – hög kvalitet
Tala om kundvärde och funktionalitet istället för tekniska lösningar Exempelvis : Fungerande mjukvara = fungerande, städad, lättförståelig och väl testad

9 Samarbete Pull – åta sig istället för att bli tilldelad
Anpassa åtagandet efter kapacitet Avsluta innan nya projekt påbörjas Fungerande team – gruppen ska föra uppdraget i mål på egen hand Kaizen – nästa vecka blir bättre än denna Ta tag i problemen och lös dem istället för att acceptera att dom finns där Kännetecken hos en Agil projektgrupp Självstyre Tydliga mål Kollektivt ansvar

10 Genomförande Produktägaren (Beställaren) – bestämmer vad som skall göras – säger ja/nej till prioriterad produktlogg Utvecklingsteamet bestämmer hur det skall göras Allt arbete görs i cykler – sprintar om exvis 2 veckor Två processer – utveckling av funktionerna och förbättring av arbetsmodellen

11 Produktägaren skall ställa krav på projektet utifrån beställarens perspektiv
God insikt i verksamhetens mål och förväntningar Vet vilken nytta projektresultat ska ge Kommer att delta vid uppstartsmöte vid varje etappstart Kommer att delta vid varje demonstration av delresultat och ge åsikter och feedback Kan ställa krav på projektresultat på detaljnivå Kan prioritera mellan olika krav Kan prioritera mellan olika deletappresultat

12 Utvecklingsteamet Gemensamt ansvar - åta sig jobb inte bli tilldelade
Självorganiserade 5 – 9 personer, helst 100% i projektet Gruppen ska innehålla all nödvändig kompetens Jobbar ihop Inga specifika roller (Scrum-master och testare)

13 Scrummastern ( inte en projektledare)
Utses helst av teamet Lagkapten, ordningsvakt och vaktmästare Ser till att teamet kan jobba bra Löser problem och förbättrar processen Ser till att rutinerna följs Upptäcker och löser problem Finns i bakgrunden

14 ”Förstudie” enligt Agil
Varför ska vi genomföra projektet – NYTTA! Vilka tidsramar har vi. Start och tänkt oss slut? Vilka kostnadsramar har projektet? Vad ska vi göra ? Vilka är de övergripande krav? Tre verktyg: Intressentanalys Visionsdokument Kommunikationsplan

15 Planering enligt Agil Detaljplanering av en etapp/sprint i taget
Produktlogg (för hela projektet) AH – användarhistorier Krav- den förväntan som projektresultatet skall uppfylla Mål – det faktiska resultatet som levereras för att tillgodose kravet (skriv även testfall när kraven skrivs) Prioritering Etapplogg (för en sprint i taget) Strukturera aktiviteter till målen Ej över 16h per aktivitet Riskhantering

16 Genomförandeprocessen en SPRINT
• Etappstart • Mål • Aktiviteter • Korta etapper 2-4 veckor • Dagliga möten under varje etapp • Leverera körbart resultat, demo vid etappslut • Erfarenhetsmöte efter varje etappslut

17 Intressentanalys Identifiera grupperingar Identifiera intressenter
Intressenternas relation till projektet Gå på djupet med de viktigaste intressenterna

18 Visionsdokument Visa vad vi vill åstadkomma med ord och bild. Kortfattat! Vem ska köpa eller använda projektresultatet? Vem är beställare av projektresultatet? Vilka behov hos användare ska projektresultatet tillgodose? Vilka attribut/delar/funktioner är kritiska för att tillgodose användarens behov? På vilket sätt särskiljer sig projektresultatet från liknande produkter eller lösningar? Vad är projektresultatets USP (unique selling propositions)? Vilka tids- och kostnadsramar har projektet?

19 Kommunikationsplan Hur, vem och varför?
Namn på mötet – gärna ett beskrivande namn som tydliggör funktionen (styrgruppsmöte, dagligt stå-upp-möte…) Datum Ansvarig- den som ser till att mötet blir av och ordnar det praktiska Tid- starttid Varaktighet- två timmar, en kvart… Kommentar – förtydligande om mål eller något annat.

20 Att fundera på inför möten
I vilken egenskap medverkar jag i mötet? Förväntas jag fatta beslut eller har jag expertkompetens inom ett visst område? Vilka förväntningar har gruppen på mig under mötet? Förväntas jag presentera något eller ha åsikter i en viss fråga? Vad ska mötet mynna ut i? förväntas ett beslut fattas under mötet, ska mötet utmynna i ett förslag till beslut eller rör det sig om ett renodlat informationsmöte?

21 Att starta sprinten Planeringsmöte (2 timmar) tidsbegränsat
Produktägaren har beställningen (skulle ha kunnat ha en grovplanerad och grovprioriterad produktlogg) VISION Beslut om vad gruppen tar på sig Stories bryts ner till arbetsuppgifter Prioriterad etapplogg– är vad gruppen åtar sig att göra – denna är låst under sprinten om inte produktägare och utvecklingsteam godkänner

22 Prioriterad etapplogg
Prioriteringsgrunder Vilket värde tillförs? Vad är kostnaden? Minimeras någon risk? Kan vi lära oss något? Uppskattning av arbete – relativa mått - storypoints

23 Dagligt möte 15 minuter – samma tid varje dag Stående Alla välkomna
Koordinering Vad gjordes igår Vad gör vi idag Vilka hinder finns Lokalen Dokumentation med t ex digitalkamera Wiki

24 Projekttavla Burndown chart Att göra Pågående Klart Produkt-logg
Sdjlsdkfasöldkf skföadj Sldköalsd öas öd Ölkaös Söldkäaösdk äösd Ldksfäök skdfäalöskdfäasdö Etapp-logg Sdjlsdkfasöldkf skföadj Sldköalsd öas öd Ölkaös Söldkäaösdk äösd Ldksfäök skdfäalöskdfäasdö Oväntat

25 Överlämning och avslut
Demo ca 1h presentation Visa det verkliga resultatet Produktägaren närvarande Erfarenhetsmöte - Vid varje etappslut 30-60min Vad gick bra och vad kan vi förbättra (gula lappar) Diskutera och nedteckna beslut Kan hängas upp på väggen i projektrummet Kaizen – Ständig förbättring!

26 Agil =PBL? Agil PBL Gemensamt ansvar - åta sig jobb inte bli tilldelade Självorganiserade 5 – 9 personer, helst 100% i projektet Gruppen ska innehålla all nödvändig kompetens Jobbar ihop Inga specifika roller (Scrum) dock utsedd testare Fokus på kundnytta och levererbar funktionalitet Gemensamt ansvar - åta sig jobb inte bli tilldelade Självorganiserade 5 – 9 personer, helst 100% i projektet Gruppen ska innehålla olika kompletterande kompetenser Jobbar ihop Inga specifika roller Fokus på lärandet


Ladda ner ppt "Agila projekt Agile – smidig, rörlig, lättrörlig"

Liknande presentationer


Google-annonser