Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kort introduktion till Centralperspektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kort introduktion till Centralperspektivet"— Presentationens avskrift:

1 En kort introduktion till Centralperspektivet
Detta bildspel är tänkt att använda samtidigt som eleverna ritar på ett liggande papper, t.ex. ett liggande A4. Eleverna behöver blyertspenna, suddgummi och en linjal som bör vara något längre än papperets diagonal.

2 Denna bild av en hotell korridor får tjäna som ett exempel då centralperspektivet fungerar perfekt. Nästa bild visar samma bild då jag ritat in perspektivlinjer.

3 Visa denna bild först för att förklara vad det hela går ut på.

4 Detta förklarar den grundläggande principen för centralpunktsperspektivet.
Utgångspunkten är ett rektangulärt papper, t.ex. ett A4, i liggande format. Två diagonaler dras, en från vardera övre hörnet till det motsatta nedre hörnet, på papperet. Diagonalernas skärningspunkt är papperets mittpunkt. Genom denna mittpunkt ritas en horisontell linje. Denna linje kallas ögonhöjd eller horisontlinje. Punkten mitt på papperet markeras och kallas hädanefter centralpunkt.

5 Det har nu bildats en ritning som med lite fantasi kan betraktas som ett oändligt rum.
För att begränsa rummets djup dras lodräta linjer för att markera väggar golv och tak. Börja med att rita väggens lodräta höjd på ena sidan. Drag sedan en vågrät linje för golv respektive tak. Slutför med att göra vägglinjen på andra sidan. Jag har markerat den bortre väggen med ljusgrå färg.

6 Denna bild visar hur man ritar en dörr. OBS
Denna bild visar hur man ritar en dörr. OBS! Rita alltid med tunna linjer eftersom de kan behöva suddas bort senare. Drag först två lodräta linjer från ”takdiagonalen” till ”golvdiagonalen”. Dessa markerar dörrens bredd. En diagonal som siktar mot centralpunkten markerar därefter dörrens höjd.

7 På samma sätt som jag ritade dörren ritar jag nu ett fönster.

8 Genom att dela in papperets nederkant med jämna mellanrum och rita linjer till centralpunkten gör jag golvet till ett brädgolv.

9 Utan att använda linjal tecknar jag en matta på golvet
Utan att använda linjal tecknar jag en matta på golvet. Jag ger den medvetet ett ”mjukt” utseende genom att inte exakt följa perspektivlinjerna. Därefter konstruerar jag bordet med hjälp av en perspektivisk ruta. I hörnen på rutan gör jag fyra rektanglar som är bordsbenens framsida. Med hjälp av centralpunkten ger jag bordsbenen ett 3-dimensionellt utseende.

10 På denna bild konstruerar jag bordsskivan med hjälp av centralpunkten
På denna bild konstruerar jag bordsskivan med hjälp av centralpunkten. Det går till på samma sätt som när jag konstruerade den ruta som benen ritades in i.

11

12 Med hjälp av linjer från centralpunkten konstruerar jag de löst flygande gardinerna. Trots att de inte har några räta linjer uppfyller dom perspektivets lagar, eller hur?

13 Fortsätt att konstruera fler detaljer i rummet.
Glöm inte att använda centralpunkten!


Ladda ner ppt "En kort introduktion till Centralperspektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser