Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbundsdirektionen 2018-12-04 Uppföljning av 4.1 §§ 9 och 10 i Avtal om regionvård år 2017 Källor: SKL: Kostnad per DRG vikt 1,0 (avser innerfall och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbundsdirektionen 2018-12-04 Uppföljning av 4.1 §§ 9 och 10 i Avtal om regionvård år 2017 Källor: SKL: Kostnad per DRG vikt 1,0 (avser innerfall och."— Presentationens avskrift:

1 Förbundsdirektionen 2018-12-04
Uppföljning av 4.1 §§ 9 och 10 i Avtal om regionvård år Källor: SKL: Kostnad per DRG vikt 1,0 (avser innerfall och DRG-poäng enligt klinikvårdstillfällen), somatisk vård NUS: Fakturerade kostnader – KPP, efterkalkylerade värden Förbundsdirektionen G:\NRF\Avtal hälso- och sjukvård\Uppföljning

2 Uppföljningen enligt ersättningsmodellen avser åren 2018-2020
Ersättningsmodellen gäller från och med år 2018 och omfattar även år Uppföljningen av avtalet enligt §§ 8 och 9 i avsnitt 4.1 i regionavtalet för år omfattar dock åren 2017 till 2019 (enligt § 10). Utfallet av uppföljning för åren utgör ett underlag för att reglera ekonomiskt över-/underskott. Reglering mellan parterna sker under år 2020. 2020 2019 2018 2019 2018 2017

3 § 10 En jämförelse mellan NUS kostnader för regionvård (mätt som efterkalkylerat KPP), och den faktiska ersättningen (det som fakturerats) (Fakturerat – KPP), (2017 – exkluderas fast del) Källa: NUS, efterkalkylerade värden

4 § 10 En jämförelse mellan NUS ersättning (det som fakturerats) och faktisk kostnad för regionvård (mätt som efterkalkylerat KPP) (Fakturerat – KPP), per landsting/region år 2016 och 2017 Källa: NUS, efterkalkylerade värden

5 § 9 Måttet kostnad per DRG 1.0
Kostnaden (KPP) i kronor = Kronor per DRG 1.0. Antal DRG-poäng

6 § 9 Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0 sluten- och öppenvård vid NUS, jämfört med genomsnittet för övriga universitetssjukhus (exkl. NUS och Karolinska) Källa: SKL Avser innerfall och klinikvårdtillfällen, retrospektiv viktlista Diff; ,7 % ,2% 2015 2,5%

7 § 9 Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0 för samtliga universitetssjukhus
Källa: SKL

8 Förändringar i DRG-poäng och kostnader 2017 jämfört med 2016, innerfall

9 Förändringar i DRG-poäng hos NUS 2017 jämfört med 2016
Differens DRG-poäng varav innerfall ytterfall - innerfall ytterfall RJH, RNB och RVN DRG-poäng- minskning – fördelning per län Förändring per klinik för RJH, RNB och RVN DRG-poäng som är understiger +-40 poäng har summerats i gruppen övrigt

10 Sammanfattning 2017 Differensen mellan KPP och fakturerat belopp har ökat mellan åren 2015 och DRG-priset baseras på data från 2013. NUS har en högre kostnad per DRG-poäng än genomsnittet för universitetssjukhusen exkl. Karolinska och NUS (1,7%). Jämfört med föregående år har vårdkostnaden ökat och DRG-poängen minskat hos NUS. Utvecklingen är likartad för de flesta universitetssjukhus. Ca 40 av de minskade DRG-poängen hos NUS härrör från minskat vårdnyttjande från RNB, RJH och RVN.


Ladda ner ppt "Förbundsdirektionen 2018-12-04 Uppföljning av 4.1 §§ 9 och 10 i Avtal om regionvård år 2017 Källor: SKL: Kostnad per DRG vikt 1,0 (avser innerfall och."

Liknande presentationer


Google-annonser