Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NERVSYSTEMET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NERVSYSTEMET."— Presentationens avskrift:

1 NERVSYSTEMET

2 Nervsystemets två huvuddelar
Kroppens Nervsystem Nervsystemets två huvuddelar Det centrala nervsystemet Det perifera nervsystemet Hjärnan & ryggmärgen Nervtrådarna i övriga kroppen

3 Vi börjar ned att titta lite på centrala systemet
Kroppens Nervsystem Vi börjar ned att titta lite på centrala systemet Det centrala nervsystemet Det perifera nervsystemet Hjärnan & ryggmärgen Nervtrådarna i övriga kroppen

4 Hjärnan och ryggmärgen

5 Hjärnan är kroppens kontrollcentrum
Hjärnan är kroppens kontrollcentrum. Det är ett komplicerat organ som arbetar blixtsnabbt som en fantastisk, levande dator.

6 Hjärnhjälm Hjärnan skyddas av ett skal av ben som passar ihop som pusselbitar. Stötdämpande vätska fyller mellanrummet mellan skallen och hjärnan.

7 Hjärnans delar Hjärnan kan delas upp i tre större delar; stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen. (Förlängda märgen förbinder hjärnan med ryggmärgen.)

8 Stora hjärnan är hjärnans största del
Stora hjärnan är hjärnans största del. Den tar emot och lagrar information från sinnena (syn, hörsel, känsel, smak och lukt) och kontrollerar också dina rörelser. Den ansvarar också för tankeförmågan, intelligensen, talet och komplicerade uppgifter som räkning.

9 Lilla hjärnan hjälper dig att balansera och röra musklerna
Lilla hjärnan hjälper dig att balansera och röra musklerna. Det är den här delen som används när du dansar.

10 I hjärnstammen kontrolleras livsnödvändiga handlingar som du själv inte kan bestämma över. Vad du än sysslar med så ser hjärnstammen till att ditt hjärta slår och att du andas. Den arbetar oavsett om du är vaken eller om du sover!

11 HJÄRNANS CENTRA Rörelsecentrum Omdöme, självkritik, abstrakt tänkande
Känselcentrum Talcentrum Syncentrum Hörselcentrum ET……

12 Hjärnans halvor är bra på olika saker och kompletterar varandra
Vänster Logisk Komponenter Sekvenser Språk Siffror Analysera Höger Helheter Mönster Bilder Färger Musik Kreativitet Inlevelseförmåga

13 Roligt Test Uppgift: Så snabbt som möjligt ska du säga färgen för varje ord och inte själva ordet. Varför är detta så svårt? Det beror på att din logiska vänstra hjärnhalva försöker säga själva ordet. Det gäller alltså att "koppla bort" den vänstra hjärnhalvan, så att den högra hjärnhalvan kan säga färgen.

14 Minnet Korttidsminnet Långtidsminnet
Ditt korttidsminne lagrar bara information i cirka en minut. Du använder det till att t.ex. jämföra priser när du handlar, eller när du presenteras för nya människor. Om du inte träffar personerna igen, glömmer du bort deras namn. Ditt eget namn, telefonnummer och saker du kan utantill, som att cykla, kan lagras i många år i ditt långtidsminne. För att lagra ett minne i långtids-minnet, hjälper det att repetera många gånger, t.ex. biologi-läxan!

15 Inlärning När du lär dig göra något nytt, känns det ofta ganska svårt till att börja med. Men redan första gången skapas det förbindelser mellan olika centra i hjärnan som gör att nästa gång du gör samma sak blir det lättare och lättare.

16 Intelligens? Lära sig Att minnas Tänka logiskt Associera
Kunna använda erfarenheter Musikalitet Språklig och konstnärlig begåvning. Förmågan att lära sig , att minnas, att tänka logiskt, att associera och kunna använda erfarenheter – Intelligens Musikalitet samt språklig och konstnärligbegåvning Sätta sig in i hur andra känner och tänker kallas också för intelligens S.261

17 SÖMN Du har två typer av sömn Djupsömn – Långsam puls och avslappnad.
Drömsömn (REM) - Ögonrörelse och drömmar.

18 RYGGMÄRGEN Ligger skyddad inuti ryggkotorna och består av en tjock bunt hoptvinnade nerver. ”Omkopplingscentral” mellan hjärnan och nerver i övriga kroppen Kopplar signaler vid reflexer – ”Att tänka med ryggmärgen”

19 När hjärnan har fått informationen skickar den ut en order via ryggmärgen till andra nerver, som berättar för kroppen vad den ska göra, till exempel springa, prata, äta, kissa, blinka eller få dig att klia dig. Nerverna skickar sin information genom ryggmärgen och sedan vidare till hjärnan. När du lagar en tand och tandläkaren ger dig bedövning så slutar dina nerver att skicka meddelanden under en kort stund. Det är därför du inte känner någon smärta !

20 NERVBANOR Nerver som går från hjärnan och ut i kroppen kallas motoriska nerver. Dessa nervbanor går t.ex. till musklerna så vi kan röra oss. Nerver som går från kroppen och till hjärnan kallas sensoriska nerver. Dessa nervbanor samlar information från våra sinnen och gör så vi kan t.ex. se, höra och känna.

21 Reflexer – utan att tänka
Om du sätter handen på en het platta så rycker du undan handen genast. Ändå har signalerna inte gått upp till hjärnan… Det fungerar så här: I huden finns känselnerver som känner att det är alldeles för varmt. Nerverna skickar (sensoriska) signaler till ryggmärgen. Istället för att skicka signalen vidare till hjärnan så kopplas de om och skickas direkt tillbaka till handen (motoriska signaler) och du drar undan den. Sist får hjärnan besked om vad som hänt och först då förstår du att du har bränt dig. Tack vare reflexen har du förhoppningsvis klarat dig från skador.

22 Medfödda reflexer: Blinkreflexen – blinkar när ögat är torrt, eller när ett föremål snabbt och överraskande dyker upp framför ansiktet. Smärtreflexen – drar undan drabbad kroppsdel. Inlärda reflexer: Gå, cykla, dansa, åka skridskor osv. Dessa reflexer fungerar först när berörda nervbanor är färdigkopplade. Medfödda reflexer: Blinkreflexen – blinkar när ögat är torrt, eller när ett föremål snabbt och överraskande dyker upp framför ansiktet. Att gå är en inlärd reflexrörelse – När ett barn i 1 års kan gå åldern är det ett resultat av att berörda nervbanor är färdigkopplade. Inlärda reflexer: Cykling , danssteg, åka skridskor osv.

23 Nervcellerna

24 Nervens uppbyggnad En nerv består av flera nervbuntar.
En nervbunt består av flera nervtrådar. Varje nervtråd är en del av en nervcell.

25 NERVCELL Inåtledande nervtrådar Cellkärna Fetthölje som isolerar vvvv
Cellkropp Utåtledande nervtråd Nerv = buntar av långa utskott

26 I din kropp finns ungefär 1500 mil nerver!!!
Snabbt som blixten Nervcellerna ligger bredvid varandra och bildar långa kedjor. I hjärnan finns det cirka 100 miljarder nerver. De skickar meddelanden till sina grannar – nästan som en stafett – till och från hjärnan. Signalerna har en hastighet av 100 m/s (= 360 km/h! I din kropp finns ungefär 1500 mil nerver!!!

27 Nervsignaler Nervsignaler är elektriska impulser.
Men den elektriska impulsen kan bara gå inuti en cell, inte mellan olika celler.. Mellan nervcellerna skickas signalen med kemiska signalämnen.. Plattan som för över de kemiska signalämnena kallas för synaps.

28 SYNAPS Kopplingen mellan två nervceller kallas synaps. Kemiska substanser skickar nervimpulsen från en nervcell till en annan.

29 Nervgaser påverkar överföringen av signalen mellan nerv och muskel, och medför att musklerna förblir spända och att man får kramp. Tillståndet är livshotande eftersom bl.a. andningsmusklerna drabbas. Nervgaser medför att musklerna förblir spända och att man får kramp. Tillståndet är livshotande eftersom bl.a. andningsmusklerna drabbas Kobrans gift kan förlama skelettmuskulaturen den som förgiftas riskerar att dö av kvävning eftersom även där drabbas andningsmusklerna.

30 Sjukdomar och skador i nervsystemet

31 Hjärnan undersöks med hjälp av EEG (elektroencefalografi)
Hjärnan undersöks med hjälp av EEG (elektroencefalografi). Man mäter de elektriska impulserna i hjärnans olika delar för att upptäcka förändringar i hjärnans funktion.

32 Huvudvärk Hjärnskakning Ofta ofarligt och övergående.
Är ett tecken på att något annat är fel i kroppen ex. muskelspänning, stress, sömnbrist, vätskebrist o.s.v. Hjärnskakning Vid slag mot huvudet. Symptom är t.ex. illamående och/eller medvetslöshet. Hårda slag kan leda till allvarliga hjärnskador.

33 CP Celebral Pares Rörelsehinder orsakat av en skada eller
utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Uppkommer under graviditeten, vid förlossningen eller innan barnet är två år. Orsakerna kan vara infektioner eller syrebrist .

34 MS Multipel Skleros Kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar
nervceller i det centrala nervsystemet Fetthöljet runt nerverna bryts ned. Kan ge många olika symptom t.ex förändrad känsel och svårigheter att gå.

35 Parkinsons sjukdom Skakningar och stelhet på grund av att nervcellerna som tillverkar signalsubstans bryts ned.

36 Alzheimers sjukdom Nervceller i hjärnan förtvinar och dör.
I dessa områden finns bland annat minnet. Går ej bota, men det finns mediciner som kan bromsa sjukdomens utveckling .

37 Epilepsi Beror på att vissa nervceller i hjärnan plötsligt blir
överaktiva. Detta kan ge anfall i form av kramper eller medvetslöshet. Är oftast ofarliga.

38 Stroke Om det bildas en blodpropp eller en blödning i hjärnan, kan det orsaka syrebrist. Utan syre dör nervcellerna. Beroende på vilken del av hjärnan som drabbas, kan stroken göra så att personen t.ex. blir förlamad eller får svårighet att tala.


Ladda ner ppt "NERVSYSTEMET."

Liknande presentationer


Google-annonser