Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Celler, bakterier och virus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Celler, bakterier och virus"— Presentationens avskrift:

1 Celler, bakterier och virus

2 Vad är liv? Biologi betyder ”Läran om livet”. Vad är då levande?
Jo, allt liv: Behöver energi Äter (t.ex. mat och solljus) och avger avfall (t.ex. bajs och koldioxid) Andas Kan föröka sig (dela på sig eller fortplanta sig sexuellt) Reagerar på omgivningen Har en viss rörelseförmåga Dör Ett annat ord för levande varelser är organismer.

3 Linnés indelning av allt levande
Carl von Linné var en svensk vetenskapsman som levde på 1700-talet. Han var den förste som försökte ordna alla växter och djur i ett slags system med familj, släkte och art. Genom att använda latinska namn blir namnet detsamma i hela världen. T.ex. vitsippa och blåsippa tillhör samma familj och släkt, men är två olika arter: Familj = Ranunculaceae Släkte = Anemone Art = Nemorosa (vitsippa) och Hepatica (blåsippa)

4 Celler Växtcell Djurcell
Alla växter och djur är uppbyggda av små ”rum” som kallas celler. Cellerna är så små att man måste titta på dem i mikroskop. Nedan ser du skillnaden mellan en djurcell och en växtcell: Växtcell Djurcell Cellvägg (cellulosa) Cellkärna Cellmembran Cellplasma Kloroplaster Mitokondrier

5 Vad gör de olika celldelarna?
Cellkärna: Innehåller arvsanlagen som talar om vad cellen ska göra (= ”chefen”). Cellmembran: En tunn hinna runt cellen. Cellplasma: Vätska av vatten, salt och proteiner. Mitokondrier: Cellens energiverk där förbränningen sker. Cellvägg (växtcell): Ger stadga åt växtcellen. Kloroplaster (växtcell): Tar upp solenergi och tillverkar socker.

6 Kroppens uppbyggnad Din kropp byggs upp av miljarder celler. Dessa samarbetar och bygger upp olika vävnader. Vävnaderna bygger i sin tur upp olika organ. Organen samarbetar och bygger upp din kropp (organism). Exempel:

7 Allt liv kräver energi För att cellerna ska leva krävs energi. Energin kommer från maten du äter, t.ex. en korv (från en gris). Grisen fick sin energi från maten den åt, t.ex. potatis. Potatisen fick sin energi från solen via fotosyntesen.

8 Fotosyntesen – Tillverkar ätbar energi av solljuset:
Solenergi + Koldioxid + Vatten  Druvsocker + Syre Eftersom vi inte kan få energi direkt ifrån solljuset (som växterna kan), måste vi äta det som tillverkas i fotosyntesen för att få energi. Alltså är fotosyntesen världens viktigaste kemiska reaktion: Utan den skulle vi inte överleva!

9 Förbränningen – Ger dina celler energi:
Druvsocker + Syre  Energi + Koldioxid + Vatten Energin används bl.a. till att röra sig och hålla konstant kroppstemperatur. Det är alltså druvsockret som växterna producerade som ger dina celler liv!

10 Bakterier Encelliga 0,001-0,1 mm. Saknar cellkärna .
Baciller Stavformiga Ex Kikhosta, tuberkulos, stelkramp Kocker Kulformiga Ex Lunginflammation, halsfluss, blodförgiftning, karies Spiriller Spiralvridna Ex Magsår, kolera, syfilis, borrelia

11 Förökning genom delning
o.s.v. Med rätt näring, fukt & temp blir de fort många… (På 12 timmar 68 miljarder!!!)

12 Det första livet på jorden!
Bakterier var antagligen de första levande organismerna på jorden, för ca 3,5 miljarder år sedan! Kan överleva långa tider som vilande sporer för att sedan ”vakna upp” igen.

13 Cyanobakterier Bakterier med klorofyll Vatten- och landlevande
Växtplankton Vid massförökning kallar vi det algblomning (fast det är inga alger!) Vissa kan bilda gifter

14 Bakterier tycker inte om...
Kyla ex kyl, frys Salt ex salt sill, salt kött Torka ex russin, fikon, lutfisk Sött ex sylt Surt ex inlagd sill, inlagd gurka Dessutom: Tvätta händerna, hosta och nys i armvecket, och se till att laga maten ordentligt.

15 Men..Bakterier gör också bra saker
Bryter ned döda djur och växter Hjälper växtätare sönderdela cellulosa Tillverkning av fil, yoghurt, ost Hjälper växter ta upp kväve Hjälper oss att bilda vitaminer i tarmarna

16 Kroppens försvar Vad händer när du blir sjuk?
1. Du är frisk. 2. Du blir smittad. Smittämnen i blodet attackerar dina celler.

17 3. Vissa vita blodkroppar äter bakterier direkt, andra tillverkar antikroppar som bekämpar smittan.

18 4. Då du blivit frisk finns några antikroppar kvar och anfaller snabbare vid nästa attack – du har blivit immun.

19 Vaccinering. Din kropp får en dos försvagade smittämnen (bakterier eller virus) så din kropp bildar antikroppar som finns redo i ditt blod när du blir smittad.

20 Vaccinering mot bakteriesjukdomar
Vissa bakteriesjukdomar kan man vaccinera sig mot, t.ex.: Kikhosta Stelkramp Tuberkulos

21 Medicin mot bakteriesjukdomar
1928 upptäckte Alexander Fleming att en viss sorts mögelsvamp dödade bakterier. Svampen heter Penicillum notatum och medicinen kallades därför Penicillin. Penicillin tillhör mediciner som kallas antibiotika (= mot liv). Dessa räddar miljontals liv varje år!

22 För mycket antibiotika
Tyvärr används antibiotikamediciner i onödan och när de inte hjälper. Då finns risk att bakterier blir resistenta och inte dör av medicinen. Om vi inte blir mer försiktiga med att använda antibiotika kanske det snart inte finns något botemedel mot bakterie-sjukdomar!

23 Virus Är mindre och mycket enklare än bakterier.
Kan inte föröka sig själv. Virus tar sig in i en levande cell och tvingar cellen att tillverka fler virus som kan sprida sig i din kropp. Kan överleva som sporer.

24 Virussjukdomar Förkylning och influensa Vinterkräksjuka Mässling
Påssjuka Röda hund Vattkoppor Munsår (Herpesvirus) TBE av fästingar AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Viruset heter HIV (Human Immune Deficiency Virus = mänskigt immunbristvirus)

25 Hur botas virussjukdomar?
Eftersom virus inte är levande celler, dör de inte av antibiotika. Det finns inget bra botemedel mot virus utan man får inrikta sig på att behandla symtomen, t.ex. med febernedsättande medel. Det finns vaccin mot flera virussjukdomar, t.ex. influensa, mässlingen, röda hund, påssjuka och TBE.

26 Liten ordlista Infektionssjukdomar: Sjukdomar som orsakas av bakterier eller virus. Epidemier: När sjukdomarna drabbar många människor på kort tid. Inkubationstid: Tid från smitta tills att sjukdomen bryter ut. Immun: Ditt immunförsvar har bildat antikroppar mot sjukdomen så du blir inte sjuk.


Ladda ner ppt "Celler, bakterier och virus"

Liknande presentationer


Google-annonser