Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flodkulturerna De första högkulturer som växer fram för ca år sedan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flodkulturerna De första högkulturer som växer fram för ca år sedan."— Presentationens avskrift:

1 Flodkulturerna De första högkulturer som växer fram för ca år sedan. Problematisera begreppet högkultur NE: högkultur, benämning på företrädesvis forna kulturer av civilisatorisk typ (se civilisation), som t.ex. kulturerna i Mesopotamien, det gamla Egypten, Kina och Mellanamerika. Nutida antropologer använder inte gärna termen eftersom den kan implicera en värdering av olika kulturer som "högre" och "lägre".

2 Jordbruksrevolutionen
år sedan Jordbruksrevolutionen När då? Varför här? Hur gick det till? Konsekvenser? Neolitiska revolutionen Varför på dessa platser? Varför utvecklades de just här, för ca år sedan? Vad fick det för konsekvenser?

3 De första samhällena När människan långsamt gick över från
att vara jägare/samlare till att bli jordbrukare växte så småningom samhällen fram. Här bosatte sig människorna och odlade sin mat istället för att jaga och samla in den.

4 De första civilisationerna hade vissa saker gemensamt:
Alla uppkom längs med en flod. I området runt floden fanns bördig mark, och floden kunde avledas för att konstbevattna och därmed odla upp andra områden. Tack vare den goda tillgången på jordbruksmark blev befolkningstätheten i dessa områden hög, ochstäder uppstod.

5 Alla präglades av tydliga klasskillnader.
Högst i samhällshierarkin stod överklassen (präster och krigare), medan handelsmän, hantverkare och bönder utgjorde merparten av befolkningen. Längst ner fanns slavarna.

6 För att effektivt kunna styra riket utsågs en ledare
För att effektivt kunna styra riket utsågs en ledare. Med tiden blev ledarpositionen ärftlig, och ledaren blev då kung. Lagar och polisväsende utvecklades för att upprätthålla ordningen, och kungen utkrävde skatt av befolkningen för att bekosta det militära försvaret och rättsväsendet.

7 Husdjur När man blev bosatta och jordbrukare skaffade
man sig husdjur (hundar, kor, hästar, svin, getter och får)

8 Negativa följder av flodkulturerna
Skogsskövling & Överbetning  Halvöken Byar/samhällen och deras sopor  sjukdomar sprids

9 Flodkulturer Mesopotamien (Irak, Syrien och Turkiet) –
floderna Eufrat och Tigris Egypten – Nilen Indien och Pakistan – Indusfloden Kina – Huang He

10 Mesopotamien – landet mellan floderna
I Mesopotamien levde man runt de två floderna Eufrat och Tigris.

11 Mesopotamien Det Sumeriska riket
Det sumeriska riket uppstod på 3000 –talet f.Kr. Fanns vid de södra delarna av Mesopotamien Stadsstater – Mest kända Ur och Uruk Byar som slagits ihop – alla behöver inte arbeta med jordbruk, man börjar bli experter på vissa områden – yrken. Kilskriften – ett av världens äldsta skriftsystem Matematik och astronomi kommer bla från sumerna

12 Skrifter Kilskrift, hieroglyfer samt skrift från Indus

13 De sumeriska stadsstaterna utvecklades till
små riken som alla styrdes av en prästkung. Prästkungen stod i förbindelse med Stadens Gud. Prästkungen skötte stadens ekonomi Tempelarbetare organiserade stadens jordbruk Soldater försvarade Stadsstaten mot fiender Besegrade fiender blev slavar inom bla jordbruket.

14 Babylonien Efter hand ockuperades sumerernas rike av Babylonierna med kung Hammurabi i spetsen. Han instiftade en lag som kallas Hammurabis lag. Byggde på principen om ”öga för öga” Skyddade kvinnor och slavar Reglerade kostnader och lön

15 Egypten Runt Nilen kunde man odla, utanför Nilens område bestod/består landet av Öken. Längst floden Nilen växer ett rike fram under 3000-talet f.Kr. Riket skapades av flera jordbruksbyar och stadsstater som slogs ihop. Riket styrdes av en kung,farao  son till solguden Ra.

16

17 TIDSLINJE Gamla riket- när pyramiderna byggdes och huvudstaden låg i Memfis Mellersta riket- Landet blomstrar men blir sedan anfallet av ett krigiskt folk från Asien. Lär sig använda hästar i krig och fred. Nya riket- Sista storhetstiden innan landet erövras av andra.

18 Livet efter döden Egyptierna begravde sina faraoner i mäktiga pyramider De mumifierade kropparna för att bevara dem så att själen kunde leva vidare De trodde att man levde ett andra liv efter döden och att det därför var viktigt att man fick med sig de saker man behövde

19 Indien Området kring floden Indus befolkades runt 5000 f.kr.
Folket bodde i större städer Handel bedrevs med bl.a. sumererna Jordbruket förstördes av ett bevattningssystem som gjorde jorden salt

20 Indus

21 Nytt folk i Indien Runt 1700 f.kr. kom arierna till Indien
De var ett krigar folk som snabbt tog makten Befolkningen delades in i kaster för att vara lätt att hålla ordning på De högsta var präster och krigare och de lägsta var kastlösa Idag är systemet borta men påverkar fortfarande Indien

22 Kina 5000 f.kr. Längs med Gula floden växte ett samhälle upp
Jorden ägdes av en överklass och de fattiga var bönder och fick ställa upp som soldater Kina styrdes av en kejsare och hans ämbetsmän- mandariner

23 Konfucianismen En religion som grundades av Konficius
Har fortfarande stort inflytande i Kina Bygger på tankar om relationer: Unga, fattiga och kvinnor ska visa respekt och lydnad Gamla, rika och män ska visa godhet, kärlek och vara rättvisa

24 Kinesiska uppfinningar
Kineserna var skickliga konstnärer och ingenjörer Uppfann pappret och siden Byggde en lång kanal och kinesiska muren.

25 ”Högkulturer” i Amerika
Mellan 1000f.v.t fram till européernas upptäckter och kolonisation

26 Indianerna De vandrade från Asien för ca 25 000år sedan.
Azteker i nuvarande Mexico. Mayaindianer i nuvarande Guatemala och Honduras. Inkaindianer längs Sydamerikas kust.

27 Mayaindianerna

28 Azteker

29 Inkaindianerna


Ladda ner ppt "Flodkulturerna De första högkulturer som växer fram för ca år sedan."

Liknande presentationer


Google-annonser