Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cykelöverfarter och cykelpassager

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cykelöverfarter och cykelpassager"— Presentationens avskrift:

1 Cykelöverfarter och cykelpassager
Krister Isaksson

2 Vem utformar vi för?

3 Nya regler för cykelöverfart & cykelpassage 1/9 2014

4 Transportstyrelsen i nov 2014
”Transportstyrelsen har inte deltagit i beredningen av förordnings-ändringarna. Snarare tvärtom. När vi av tillfällighet fick reda på tankarna hos departementet tog vi initiativ till ett möte på departementet i februari. Vid det tillfället framförde vi våra starka betänkligheter på funderingarna man hade på departementet. Sedan hörde vi inget förrän beslutet om förordningsändringarna kom under sommaren. Vi fick inte ens författningsförslagen på delning, vilket alltid är brukligt. Av det skälet har vi ingen beredskap att gå ut med någon information. När vi dessutom har stora svårigheter att tolka förordningsändringarna och vad det får för konsekvenser blir det ännu svårare att gå ut med meningsfull information. Vi har istället valt att åtminstone tills vidare hänvisa till departementet när det gäller frågor kring beslutet.”

5 Alla cykelöverfarter blev cykelpassager
Färd på körbanan Anpassa hast. så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på passagen Ut ur cirkulation eller vid sväng i korsning = låg hastighet och lämna cyklande tillfälle att passera Stannaförbud 10 m innan passage

6 Alla cykelöverfarter blev cykelpassager
Färd på cykelpassage Väjningsplikt när man lämnar cykelbanan Cyklande ska sänka hastigheten, ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen, får korsa vägen endast om det kan ske utan fara Förutsättningar Kan anges med vägmarkering M16 (även cykelöv.)

7 Cykelpassage

8 Cykelpassage

9 Cykelöverfart Färd på körbanan
Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten Färd på cykelöverfarten Cyklande ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten

10 Cykelöverfart Förutsättningar Överfarten säkrad till 30 km/tim
Märke B8 och markering M16 Väjningslinje M14 Lokal trafikföreskrift Medgivande saknas för endast en begränsningslinje Saknas föreskrifter hur märke B8 ska placeras i korsningar

11 Cykelöverfart

12 Trafiksignal Vad gör vi här? Passage eller överfart?
För överfart krävs: Säkring till 30 km/tim Vägmärke och markering Konsekvens Sannolikt endast cykelpassager i signaler Väjningsplikt gäller för svängande fordon

13 Men… Nästan alltid cykel och övergångsställe tillsammans, hur göra då?
Korsning

14 Men… Nästan alltid cykel och övergångsställe tillsammans, hur göra då?
Cirkulationsplats

15 Risker Ser cyklisten skillnad på passage och överfart?

16 Risker Ser bilisten skillnad på passage och överfart?

17 Känner ni er informerade och säkra nu?
Jämför med införandet av Zebralagen

18 Finns alternativ?

19 Kan vi göra något annat?

20 Kan vi göra något annat?

21 Kan vi göra något annat?

22 Kan vi göra något annat?

23 Mer info


Ladda ner ppt "Cykelöverfarter och cykelpassager"

Liknande presentationer


Google-annonser