Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SEUPP runda Ett verktyg för förändrat arbetssätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SEUPP runda Ett verktyg för förändrat arbetssätt"— Presentationens avskrift:

1 SEUPP runda Ett verktyg för förändrat arbetssätt
Strukturerad omvårdnadsrond Syfte: Tidigt upptäcka försämring! Förebygga vårdskador! Att Möta patienternas behov innan patienten påkallar hjälp!

2 Förbättringsområde utifrån studier om:
Seupp rond Utarbetad på Akademiska sjukhuset utifrån en arbetsmetod framtagen i Storbritannien och Australien Förbättringsområde utifrån studier om: Varför ringer patienter? Vilka områden orsakar flest vårdskador?

3 SEupp rond är en målinriktad avstämningsrunda för omvårdnad som genomförs med bestämda tidsintervaller! SEupp är en minnesregel. Genom att stämma av nedanstående ”områden” vid rundan så täcker man in de flesta orsaker till ringning och avvikelser S= Smärta E= Elimination U= Undernäring P= Position/läge P= Placering av tillhörigheter

4 SEupp rond (vinster) Ökad patientsäkerhet Färre avvikelser
Ökad patientnöjdhet Trygga patienter och närstående Lungnare arbetsmiljö Färre ringningar Omvårdnad har fått högre ”status” Minskat ”spring” för personalen (färre steg under arbetspass är uppmätt via stegräknare) Färre avbrott i det planerad arbetet

5 VÄLKOMMEN kort Syfte: Informationsblad till patienter så att de vet
VÄLKOMMEN kort Syfte: Informationsblad till patienter så att de vet! (Akademiska sjukhusets modell)

6 Användarblad till personalen Syfte: att alla ska arbeta enhetligt (Akademiska sjukhusets modell)

7 POSTER – SE UPP Syfte: Påminner enheten om att utföra Seupp runda
POSTER – SE UPP Syfte: Påminner enheten om att utföra Seupp runda. (Akademiska sjukhusets modell)

8

9 SE upp rond (checklista) Tillsyn av patient utifrån Seupp runda en gång/timme dagtid och var annan timme natt har visat bäst resultat Hur gör vi? Information till SSK/USK om ”Seupp” Tag fram en tidslinje över dagens aktiviteter för vart arbetspass Planera in Tims-rundorna så att de integreras i dagliga aktiviteter (rita bild) Trycka upp informationsmaterial, signeringslistor, poster Påminn varandra via daglig styrning Avstämning var vecka. Hur går det? Utvärdera (Hinder/möjligheter/hur komma vidare)

10 För hjälp att komma igång/frågor
Åsa Hällström telefon Magnus Irtoft telefon 83892


Ladda ner ppt "SEUPP runda Ett verktyg för förändrat arbetssätt"

Liknande presentationer


Google-annonser