Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga vuxnas boende Hur unga vuxna bor och hur de vill bo? RUFS 2050

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga vuxnas boende Hur unga vuxna bor och hur de vill bo? RUFS 2050"— Presentationens avskrift:

1 Unga vuxnas boende Hur unga vuxna bor och hur de vill bo? RUFS 2050
Hyresgästföreningen gör rapporten vartannat år Unga vuxnas boende En rapport som vi presenterade i slutet av maj i år. Skriven av Love Börjesson, senior analytiker och mig Stefan Runfeldt, bostadspolitisk utredare Viktigt för att vi jobbar för dagens och morgondagens hyresgäster – det är vårt uppdrag Därför vill vi fokusera på just unga vuxnas situation i denna undersökning KLICKA

2 Ofrivilligt hemmaboende
Andel hemmaboende Unga vuxna Ofrivilligt hemmaboende Av de cirka unga vuxna som var hemmaboende i Sverige 2017 vill 81,8 procent av dem flytta hemifrån, KLICKA vilket motsvarar ofrivilligt hemmaboende unga vuxna.

3 Hur bor de som skaffat sig eget boende?
Tittar vi på hur de som skaffat sig eget boende bor så ser vi att det är flest som bor i hyresrätt. KLICKA

4 Utmaningar för unga vuxna med eget boende
Sverige Stockholm Bor i osäkra boendeformer 23,7 % 32,7 % Bor i tidsbegränsat boende 17,3 % 21,7 % Har ej skrivet kontrakt för boendet 17,1 %* 26,2 % Har ej tillgång till eget rum 24,9 % 27,7 % Boende Konsumentverkets basnivå för normala utgifter 40 % 34 % Vet ej inkomst nästkommande månad 21,1 % 20,8 % Vilka utmaningar präglar då vardagen för hemmaboende unga vuxna? KLICKA Först tittar vi på boendets villkor och ser där att många bor i osäkra eller tidsbegränsade boendeformer (de två kategorierna är delvis överlappande). Vi ser också att nästan 14 procent av de som hyr sitt boende saknar ett skrivet kontrakt. När det gäller situationen på arbetsmarknaden ser vi en lägre arbetslöshet än de hemmaboende, men ungefär samma grad av osäkra anställningsformer. Tittar vi också på möjligheten till att få hjälp för att köpa en bostad så ser vi att också många unga vuxna har små möjligheter att få hjälp att köpa en bostad eller klara sina boendeutgifter. Ekonomi * Andelen av dem som i någon form hyr sitt boende

5 Tre viktigaste fynden unga vuxna i Stockholms län är ofrivilligt hemmaboende De flesta som flyttat hemifrån hyr sitt boende, men många tvingas in i osäkra upplåtelseformer unga vuxna med eget boende lever under utsatta förhållanden Bostadsbrist för unga i 251 av 290 kommuner Ökning med 71 kommuner jämfört med 2014 KLICKA Orsaker? Generell brist på bostäder Specifikt små bostäder Matchningsproblematik mindre vanligt Vad händer då? 115 kommuner satsar på att öka tillgången på bostäder 50 satsar på nyproduktion av små billiga bostäder 85 kommuner gör ingenting

6 Bostadsbrist för unga vuxna i hela länet Fler som är hemmaboende
Slutsatser Bostadsbrist för unga vuxna i hela länet Fler som är hemmaboende Svårare situation på hyresmarknaden i Stockholm Fler hemmaboende Större andel i bostadsrätt Större andel i osäkra upplåtelseformer Många har väldigt lite pengar kvar när boendekostnaden är betald Bostadsbrist för unga vuxna i 255 av 290 kommuner Framförallt bostäder för unga, nyanlända och äldre Uppskjuten vuxenhet – Begränsas av att tvingas till ofrivilligt hemmaboende Hemmaboende en viktig indikator på begränsningar i vuxenlivet Svårare att bilda familj eller ta ett jobb eller utbildning där en vill. Att flytta hemifrån ger också större möjlighet till ett eget privatliv och att prova vingarna. (Så länge man bor i föräldrahemmet räknas man inte fullt ut som en vuxen. Det märks också när man tittar på andra utsatthetsindikatorer. Hemmaboende unga vuxna är i högre grad än dem som har eget boende arbetslösa och lever i ett slags tillstånd av uppskjuten vuxenhet, där man inte betalar hyra hemma och inte heller har en egen inkomst att förfoga över.) Svår situation också för många med eget boende – Även om utsattheten tar sig andra former. För dessa ser vi det osäkra boendet och osäkra anställningsformer som det mest kritiska: många, bor i tidsbegränsade boenden och vet heller inte vilken inkomst de kommer ha nästa månad. Det påverkar deras möjligheter! KLICKA

7 Unga vuxnas boende Stefan Runfeldt Bostadspolitisk utredare stefan
Unga vuxnas boende Stefan Runfeldt Bostadspolitisk utredare


Ladda ner ppt "Unga vuxnas boende Hur unga vuxna bor och hur de vill bo? RUFS 2050"

Liknande presentationer


Google-annonser