Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsstöd i primärvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsstöd i primärvården"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsstöd i primärvården
Evelina Bernberg Jennie J Lundström Två klinikapotekare projektanställda augusti Läkemedelsstöd på två sjukhuskliniker och 12 hälsocentraler Medverkat vid 950 läkemedelsgenomgångar på lika många patienter (varav 505 i primärvård och hemsjukvård). Inom primärvård/hemsjukvård upptäcktes 4,6 läkemedelsrelaterade problem per patient. Varje patient bedömdes använda i snitt 0,7 onödiga läkemedel.

2 Resultat Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar Socialstyrelsen Apotekarnas förslag kan minska risk och förbättra förutsättningarna för god livskvalitet. Kostnaderna för samhället kan minska: -Utsättning av onödiga läkemedel samt dosändringar/läkemedesbyten minskar kostnaden med 550 kr per patient och år. Motsvarar 10% av läkemedelskostnaden. - Rätt läkemedelsbehandling minskar risken för inläggning på sjukhus. -Om riktlinjer följs avseende strokeprofylax och benskörhetsbehandling förebyggs sjukdom och ökade kostnader för samhället i storleksordningen Tkr för en stroke, respektive 200 Tkr en höftfraktur. Räkneexempel: En klinikapotekare går igenom 500 patienter på ett år och sparar kr i läkemedelskostnad om alla förslag åtgärdas. Kan ackumuleras kommande år när apotekaren går igenom 500 nya patienter.

3 Uppföljning och resultat
Enkät till medverkande läkare, sjuksköterskor och chefer: Alla som svarat är nöjda eller mycket nöjda med de insatser som klinikapotekarna genomfört. Klinikapotekarnas insatser har varit till nytta för patienterna och bidragit till förbättrad kunskap för alla inblandade. Nöjd med samverkan och kommunikationen. Samtliga vill fortsätta samverka med klinikapotekare. I övrigt flera positiva kommentarer från läkare, sköterskor och patienter

4 Slutsats: Samverkan med klinikapotekare har ett stort värde för patienter, primärvård och kommunal sjukvård. Klinikapotekare kan ge betydande ekonomiska besparingar, för samhälle och sjukvård, samt bidra till förbättrad patientsäkerhet genom att bland annat minska läkemedelsbiverkningar och förebygga sjukdomar som t ex stroke och benskörhetsfrakturer. För att få ut största möjliga nytta av klinikapotekare krävs planering och väl fungerande rutiner.


Ladda ner ppt "Läkemedelsstöd i primärvården"

Liknande presentationer


Google-annonser