Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läs igenom anteckningsfältet till varje bild

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läs igenom anteckningsfältet till varje bild"— Presentationens avskrift:

1 Läs igenom anteckningsfältet till varje bild
OBS! Läs igenom anteckningsfältet till varje bild INFOGA SIDFOT (PROJEKTNAMN, AVSÄNDARE, ÄMNE ...) ÅÅÅÅ-MM-DD

2 Hänsynsinventering Kulturmiljöer 2012 - 2015
Mycket bra utplacerade kulturstubbar kring ett område med boplatsgropar, mb i förgrunden

3 Hänsynsinventering Kulturmiljöer 2012 – 2015
Uppföljningen genomförs 3 år efter avverkning på ca 400 avverkningar i landet 80 avverkningar lottas ut i 5 Regioner Hänsyn registreras enbart på tidigare kända och registrerade forn- och kulturlämningar Nyupptäckta lämningar ingår inte 4 gradig skala på betyget Inventeringen har pågått varje år sedan 2008, då endast på övriga kulturhistoriska lämningar och endast på de övriga kulturhistoriska lämningar som upptäcktes vid P0/P1. Men sedan 2012 lottas 400 avverkningar ut varje år, fördelat på de 5 gamla regionerna, avverkningar där det finns träff på forn- eller övrig kult i FMIS-registret eller skog- och historiaregistret. Sedan 2012 i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet kontrollinventerar oss.

4 Hur mycket inventerar vi / år ?
900 – 1000 enskilda lämningar inventeras i landet / år Ca 150 villkorsområden i landet / år Skador vi bedömer Nedrisning Körskador Markberedningsskador Vindfälleskador Plantering / ja eller nej Och lite annat Förklara Villkorsområde! Tillhör fornlämning Ett av länsstyrelsen villkorat område runt fornlämningen Lika starkt lagskydd som fornlämningen

5 Betyg 1 - ingen påverkan / positiv påverkan
(positiv exv. borttagna träd på kulturlämningen) 2 – påverkan Uthärdlig - men onödig (lättare körskador, nedrisning och tryckskador) 3 – skada Ej uthärdlig (kan återställas, tydlig påverkan, djupa körskador, stenar har rubbats och viss mb) 4 - grov skada Outhärdlig (irreversibla, kan ej återställas) Tryckskador, marken har inte gått sönder av körskadan. Allt betygssätts inte exv plantering svarar vi endast Ja eller Nej på Lättare körskador, tolereras, men vid exv ej synliga yttäckande fornlämningar exv boplatser hårdare bedömning. Nedrisning bedöms aldrig som en 4, den går ju teoretiskt alltid att återställa.

6 Påverkan skador hela landet 2012 - 2015
2015 = avverkningsår

7 Skador enskilda lämningar per landsdel 2012-2015
Obs! Här redovisas skada och grov skada i samma stapel Påpeka årtalen Landsdelar Norra Norrland = Norr- och Västerbottens län Södra Norrland = Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län Svealand = Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Gotland och Södermanlands län Götaland = Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Halland, Kalmar, Blekinge och Skånes län Södra Norrland – hög andel vindfällen 23 % N Norr- markberedning 13% Götaland – markberedning 17 % 2015 = Avverkningssäsong

8 Typ av skada Riket 2015 av 890 lämningar
Skadenivå ,3 och 4 3 och 4 Markberedning 14 % 9 % Körskada 16 % 5 % Ris % 2 % (endast skada 3) Vindfällen % 8 % Plantering- ja 19 % (inget betyg endast ja eller nej) Allt ris redovisas inte som någon form av skada. Det är bara när vi tycker att det påverkar kulturlämningen på något sätt, ändrar dess form, eller döljer den. Eller om det uttryckligen står i ett beslut att området skall grovrensas på ris och det inte är gjort. Lägg märke till plantering, nästan 20 % av kulturlämningarna är planterade.

9 Villkorsområden 2015 Område runt fornlämning där speciella villkor gäller (kan vara - ej tillåten markberedning men tillåten plantering.) Lika starkt lagskydd som fornlämning 2015 inventerades 157 villkorsområden Det är länsstyrelsen som bestämmer om vad som är fornlämning, det är också länsstyrelsen som bestämmer om en fornlämning skall ha ett villkorsområde eller ej och hur stort det skall vara.

10 Villkorsområden Obs endast skada/grov skada, påverkan är inte med
Siffran under procentsiffran är antal villkorsområden, så det kan vara ganska få objekt. 2015 = Avverkningssäsong

11 Norra Norrland 2012 - 2015 Välj den landsdel du är intresserad av
2015 = Avverkningssäsong 2011/2012

12 Södra Norrland 2012 - 2015 Välj den landsdel du är intresserad av
2015 = Avverkningssäsong 2011/2012

13 Svealand 2012 - 2015 Välj den landsdel du är intresserad av
2015 = Avverkningssäsong 2011/2012

14 Götaland 2012 - 2015 Välj den landsdel du är intresserad av
2015 = Avverkningssäsong 2011/2012

15 Varför inventerar vi? En uppföljning av skogsbrukets påverkan på forn- och kulturlämningar Att jobba för minskade skador Återkoppling Tillsyn Delta i olika forum där åtgärder för bättre hänsyn diskuteras Att följa en utveckling mot bättre hänsyn

16 Åtgärder för att minska de stora skadorna
Markberedning på rätt ställe! – förbättra interna rutiner Organisationsnivå Kulturstubbar på rätt ställe – utbildning Fältpersonal Ta bort träd på lämningar – hög andel vindfälleskador Känna igen kulturlämningar – utbildning


Ladda ner ppt "Läs igenom anteckningsfältet till varje bild"

Liknande presentationer


Google-annonser