Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Direktivet Lämna förslag till hur dagens marina verksamhet vid forskningsstationerna kan bedrivas mer kostnadseffektivt. Utredningen ska redovisa organisatoriska,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Direktivet Lämna förslag till hur dagens marina verksamhet vid forskningsstationerna kan bedrivas mer kostnadseffektivt. Utredningen ska redovisa organisatoriska,"— Presentationens avskrift:

1 Presentation: Utredning om Sven Lovén Center vid Göteborgs universitet Axel Wenblad 2017-02-15

2 Direktivet Lämna förslag till hur dagens marina verksamhet vid forskningsstationerna kan bedrivas mer kostnadseffektivt. Utredningen ska redovisa organisatoriska, ekonomiska och personalmässiga konsekvenser av lämnade förslag. Möjliga samarbeten med andra lärosäten och myndigheter ska belysas. Utredningen kan lämna förslag till hur den marina infrastrukturen bör organiseras inom fakulteten.

3 Mina utgångspunkter En stark regional, nationell och internationellt utveckling Marina klustret Finns ett stort intresse från allt fler aktörer – nuvarande forskningsstationer kan utgöra viktiga noder för en fortsatt utveckling Rätt hanterat - finns förutsättningar för två stationer

4 Viktiga principer för förslagen
Det behövs fler brukare för att långsiktigt säkra och utveckla infrastrukturerna Infrastrukturen måste spegla och svara mot den verksamhet den ska stödja Behov av profilering Transparens i ekonomi och lika villkor för alla medverkande brukare Utveckla Tjärnö och Kristineberg

5 Elva konkreta förslag Låt Institutionen för marina vetenskaper utgöra värdenhet för SLC inkl. förslag till kostnadsbesparing och reglering av upparbetat underskott Återupprätta Kristineberg och Tjärnö som egna varumärken Genomför en revision av SLC:s ekonomi- och avgiftshantering i syfte att skapa transparens i ekonomin (säkra samfinansieringen för infrastrukturerna) I samverkan utveckla Kristineberg till en bred marin forskningsstation Utveckla program för inriktning av forskning och undervisning på Kristineberg

6 Elva konkreta förslag forts.
Utveckla konceptet för testbäddar med Kristineberg som bas Samverka med Lysekils kommun – innovation och företagsutveckling Utveckla program för inriktning av forskning och undervisning på Tjärnö Utveckla samverkan med Kosterhavsdelegationen och Strömstads kommun m.fl. Identifiera en lösning på intern samfinansiering av det nya fartyget mellan fakultets- och rektorsnivå Utveckla program för hur fartyget ska nyttjas i forskning och undervisning och arbeta aktivt och långsiktigt för att öka intressenters nyttjande.

7 Kostnadsbedömning och konsekvensanalys
De ekonomiska vinsterna att lägga ned en forskningsstationär är för små i relation till de konsekvenser som en nedläggning skulle innebära (i ett femårsperspektiv) Organisatorisk överflytt tillsammans med kostnadsbesparingar kommer innebära förändringar för främst SLC:s personal. Dock betydligt mindre än vid en nedläggning. Kontrollpunkt i samband med nytt hyresavtal 2021

8 Genomförande Behov av samordade beslutsprocesser!
Rektor/styrelse i samarbete med fakultet – frågan om finansiering Rektor/styrelse – uppdrag till internrevision angående ekonomihantering/avgifter Dekan/prefekt/fakultetsstyrelse – Överföring av SLC till inst. Fakultet/institutioner – utveckla program för marina infrastrukturen och samarbetet med Strömstad m.fl

9 Genomförande forts. För utvecklingen av Kristineberg:
En implementeringsgrupp bestående av de ingående organisationerna Projektledare Lena Gipperth Extern ordförande Organisatorisk överföring Övriga frågor klara

10 Frågor?


Ladda ner ppt "Direktivet Lämna förslag till hur dagens marina verksamhet vid forskningsstationerna kan bedrivas mer kostnadseffektivt. Utredningen ska redovisa organisatoriska,"

Liknande presentationer


Google-annonser