Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Esther åker till sjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Esther åker till sjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Esther åker till sjukhus
Arbetsmaterial Vårdplaneringsprocess för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården (giltig from ) SVPL - Samordnad vårdplanering SIP – Samordnad individuell plan Vårdcentral Tar del av vårdtidsplaneringen Planerar för Esthers hemgång tillsammans med kommunen Vårdcentral Vårdsamordnare håller ihop SVPL processen Avbokar ev. besök på VC Skicka ADL/Kom-status samt info om aktuella insatser om Esther är känd på Vc. men inte hos kommunen Tittar x 3/dag i Link Vårdcentral Bemannar i Link Skickar prel. tid för SVPL som äger rum i bostaden inom 3 dagar efter utskrivning, Dokumenterar ansvar/insatser löpande i Linkvårdplan Vårdcentral Vårdsamordnare stämmer av med berörda parter ang. aktuella insatser inför en trygg hemgång - som ska täcka för pat. behov fram till SIP skrivs Sammankallar berörda parter till SVPL i bostaden Vårdcentral Vårdsamordnaren leder SVPL-mötet Vårdsamordnare dokumenterar SIP i Cosmic journalmall under mötet Om någon part måste återkomma med beslut – signeras inte anteckningen utan vårdsamordnare inväntar beslut Ger/skickar SIP ev. till Esther samt övriga parter som ej har åtkomst Slutenvård Utskrivningsmedd. Esther är utskrivningsklar och kan komma åter till bostaden inom 24 tim. Allt ska vara klart innan utskrivningsmeddelandet skickas Epikriser klara Läkemedel klart att skickas med enligt ök, Hjälpmedel förskrivna Linkvårdplanen ges till Esther Transport beställs enl. ök med kommunen Slutenvård Inskrivningsmedd. Inskrivningsmeddelande skickas till VC och kommun när Esther skrivs in - oavsett tid på dygnet. Samtycke inhämtas (Namn, pers.nr, avd. och inläggningsorsak) Tittar x3/dag i Link Slutenvård Vårdtidsplanering Efter första rondtillfället som sker inom 24 tim. skickas information angående förväntad vårdtid. Slutenvård Initiera SVPL Vid nytt eller utökat behov, inhämta samtycke till SVPL Initierar SVPL = skicka ”kallelse” Dokumenterar ansvar/insatser löpande i Linkvårdplan Hemma SVPL genomförs med SIP som resultat SIP Vårdsamordnaren dokumenterar SIP -Cosmic Vad är viktigt för dig? Egenvård/behandling Vad kan du göra själv? Vad behöver du hjälp och stöttning med? Åtkomst till dok. SIP för Esther – Journal via nätet Vårdsamordnare följer upp SIP inom 1 mån. Esther åker till sjukhus Kommun Kallade professioner deltar aktivt i SVPL-mötet Kommun HSL/SOL/LSS Avbokar kommunens insatser Skickar ADL/kom status samt info om aktuella insatser om Esther.är känd. (HSL/SOL/LSS) Tittar x 3/dag i Link Kommun HSL/SOL/LSS Tar del av vårdtidsplaneringen Planerar för Esthers hemgång tillsammans med vårdsamordnare vad gäller nytillkomna behov av hjälpmedel och insatser (medicinskt, omvårdnad, rehab) Kommun HSL/SOL/LSS Kvitterar kallelsen Bemannar i Link Bekräftar prel. tid för SVPL i hemmet Dokumenterar kommunens ansvar/insatser löpande i Linkvårdplan Kommun HSL/SOL/LSS Meddelar tid när Esther kan komma hem (inom 24 h). Bekräftar den fastställda tiden för SVPL. Hemsjukvård Text Processbild samordnad vårdplanering, SVPL Utarbetad i projekt Vårdsamordning Jönköpings län 2017


Ladda ner ppt "Esther åker till sjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser