Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anemi Magnus Tobiasson Hematologiskt Centrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anemi Magnus Tobiasson Hematologiskt Centrum"— Presentationens avskrift:

1 Anemi Magnus Tobiasson Hematologiskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

2 Algoritm anemiutredning

3

4

5

6

7

8

9 Blodprover vid anemi Blodprov Ger information om Hb, LPK, TPK
Vilka cellinjer som är påverkad Retikulocyter Benmärgsfunktion MCV Mikro, normo eller makrocytär anemi Hemolysprover (Bili, LD, Reticulocyter, Haptoglobin, DAT) Förekomst av hemolys S-järn, TIBC, ferritin, (Ret Hb) Järnstatus B12, folat, (MMA, homocystein) Vitaminbrist Hb elfores Thalassemi, Sickle-cell anemi Differentialräkning Benmärgssjukdom Leverprover, Elstatus Thyroideaprover, CRP, SR Sekundär anemi

10 Hur börjar man? Förslag: HB, LPK, TPK, MCV, Retikulocyter

11

12

13

14 Patientfall 1 72-årig rökande man med hypertoni, kost-behandlad diabetes. Söker på vårdcentralen pga trötthet utan andra associerade symtom. Naturliga funktioner ua. Status: ua Lab: Hb 92, LPK och TPK normal, MCV 79 (ref 82-98), retikulocyter 35 (ref )

15 Patientfall 1 S-järn 8 (ref 9-34), Järnmättnad 14 (ref 15-60), Ferritin 11 (ref )

16 Patientfall 1 Remitteras för GI-utredning -> kolontumör

17 Patientfall 2 45-årig kvinna med levaxinsubstituerad hypotyreos. Gallopererad. Senaste veckorna trötthet. Inga associerade symtom. Naturliga funktioner ua. Menstruationer oförändrade. Hb 73, LPK och TPK ua. MCV 112. Reticulocyter 22.

18 Patientfall 2 B12 72 (ref 150-700), Folat normalt, LD 50 (ref 2-4)
Bilirubin normalt Haptoglobin lätt sänkt.

19 Patientfall 2 Således B12-brist. Orsaker?
Atrofisk gastrit (-> Perniciös anemi) Autoimmun inflammation Helicobacter pylori infektion Celiaki Tunntarmsmalabsorption Ventrikelresektion

20 Patientfall 2 Utredning?
Gastroskopi med biopsi från ventrikel samt tunntarm: atrofiskt gastrit men ingen villusatrofi. Helicobacter neg. S-gastrin högt, S-pepsinogen lågt

21 Patientfall 2 Behandling? Behepan 1 mg i.m. dagligen i 2v
Behepan 1 mg p.o. underhållsbehandling Retikulocyter börjar stiga efter 3 dagar. Hb börjar stiga efter 1v, normaliseras liksom MCV efter 2 mån.

22 Patientfall 3 31-årig kvinna med SLE, för närvarande i lugnt skede, tid episoder med artrit och hudutslag. Inga mediciner nu. Relativt plötsligt påkommen anfåddhet senaste veckan, varit hemma från jobbet i ett par dagar, söker nu på akutmottagningen då hon blir trött vid minsta ansträngning. Status: Blek. Puls 110, normal saturation och andningsfrekvens. EKG ua. Inga SLE-manifestationer

23 Patientfall 3 Hb 67, LPK lätt sänkt, TPK normalt, MCV 95, Retikulocyter 400

24 Patientfall 3 LD 30, Bilirubin 70, Haptoglobin omätbart.
Diagnos: hemolys Orsaker?

25 Patientfall 3 Varm hemolys Kall hemolys HUS / TTP G6PD-brist (Favism)
Autoantikroppar (ffa IgG) mot erytrocyterna (DAT nästan alltid pos) Svarar oftast på kortison Associerat med lymfom, kollagenoser, läkemedel Kall hemolys Autoantikroppar (ffa c3d). DAT oftast pos. Köldantikroppar. Oftast måttlig anemi, svarar inte på kortison HUS / TTP G6PD-brist (Favism) Paroxysmal noctural hemoglobinuri (PNH) Hereditär sfärocytos Clostridium perfringens (anaerob)

26 Patientfall 3 Patienten är DAT-pos, IgG-autoantikroppar, inga köldantikroppar Således varm hemolytisk anemi Sekundär till SLE Vårdnivå? Behandling?

27 Patientfall 3 Inlägges hematologisk avdelning med kontroll av Hb var 3:e timme. Prednisolon 1mg /kg kroppsvikt Blodcentralen förbereder för blodtransfusioner om försämring Hb stabilt. Retikulocyter, LD, bili sjunker efter 2d. Hb stiger långsamt. Kortison trappas ut under 3 mån.

28 Patientfall 3 Rescuebehandling?
Instabil patient: IVA, plasmaferes, IvIg, blodtransfusion Dåligt svar: immunsuppression, splenektomi, rituximab

29 Patientfall 4 43-årig man med ulcerös colit sedan många år. Har en låggradig kronisk inflammation med enstaka diarreer ibland. Under kontroll med Salazopyrin. Vid rutinkontroll hos gastroenterolog ses Hb 101. LPK och TPK normalt, MCV 83, Reticulocyter 35.

30 Patientfall 4 CRP 21 B12 / folat ua. Hemolysprover ua. S-järn 7
Järnmättnad 17 Ferritin 78 Diff ua Leverprover / elektrolyter ua.

31 Patientfall 4 Inflammation -> S-järn sjunker och ferritin stiger
När det gäller järnbristdiagnostik finns två sanningar: Lågt ferritin är ALLTID järnbrist Normalt S-järn är ALDRIG järnbrist Inflammation -> S-järn sjunker och ferritin stiger

32 Patientfall 4 Funktionell järnbrist: Goda järndepåer men brist på järn i erytrocyterna Ses vid: Inflammatoriska sjukdomar (reumatiska sjukdomar, IBD) Infektion Malignitet Njursvikt Hjärtsvikt

33 Normal järnhomeostas Det goda Det onda järnet järnet Nödvändigt i
enzymer, citronsyrecykel, hemoglobin mm Katalyserar bildande av toxiska syre- radikaler, som skadar fett, protein, DNA

34 Normal järnhomeostas Ferritin: lagringsmolekyl, innesluter Fe AB järnlagring Transferrin: transportmolekyl, binder 1-2 Fe

35 Normal Järnhomeostas Plasma, Tf-Fe Benmärg 30 mg/dag 300 mg 1 mg/dag
Tarm Normal Järnhomeostas Blödning Svett 1 mg/dag Makrofager, RES i lever,mjälte, mm 600 mg Rbk: 2000 mg

36 Normal järnhomeostas

37 Inflammation Plasma, Tf-Fe Benmärg 30 mg/dag 300 mg Tarm Blödning
Svett 1 mg/dag Makrofager, RES i lever,mjälte, mm 600 mg Rbk: 2000 mg 37

38 Inflammation

39 Diagnostik absolut / funktionell järnbrist
Absolut järnbrist Funktionell järnbrist MCV S-järn Transferinmättnad Ferritin Reticulocyt Hb

40 Patientfall 4 Ret Hb 25 (ref 28-35) = funktionell järnbrist
Behandling? Intravenöst järn Venofer ges varje till varannan vecka Ferrinject – större doser, kan ges mer sällan

41 Patientfall 4 Ret Hb 25 (ref 28-35) = funktionell järnbrist
Behandling? Intravenöst järn Venofer ges varje till varannan vecka Ferrinject – större doser, kan ges mer sällan

42 Patientfall 5 25-årig tid frisk kvinna. Vid rutinkontroll hos företagshälsovården upptäcks Hb 97. Pat mår bra, inga anemisymtom. Ingen tid graviditet. Menstruationer normala. LPK och TPK normalt. MCV 65. Reticulocyter 80.

43 Patientfall 5 S-järn, järnmättnad och ferritin normalt.
Diff.diagnoser?

44 Patientfall 5 Hb-elfores -> Beta-thalassemia minor vilket ger mild thalassemi Info om sjukdomen och att den inte påverkar livsföringen Info om risk för att barn kan får thalassemia major om fadern har thalassemia minor. Genetisk rådgivning kan erbjudas.


Ladda ner ppt "Anemi Magnus Tobiasson Hematologiskt Centrum"

Liknande presentationer


Google-annonser