Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Early Warning Score – NEWS Utveckling med små förändringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Early Warning Score – NEWS Utveckling med små förändringar"— Presentationens avskrift:

1 National Early Warning Score – NEWS Utveckling med små förändringar

2 Innehåll Varför byter vi? Bakgrund Vitalparametrar NEWS
Skillnader mellan NEWS och MEWS Parametrar i NEWS Kroniskt låg saturation AVPU Dokumentation Reaktionsstege

3 Varför byter vi? Forskning visar att NEWS är överlägsen alla andra skalor på att: Identifiera död inom 24 h Identifiera hjärtstopp inom 24 h Identifiera behov av intensivvård inom 24 h

4 Varför byter vi just nu? Bytet kommer i samband med Cosmics uppdatering R8.1 NEWS finns inte med i COSMIC innan uppdateringen. I nya COSMIC finns inte MEWS Det kan känns stressigt och tokigt att ta dessa samtidigt men att ta vitalparametrar gör vi redan och att använda ett ”track and triggersystem” är vi vana med sedan flera år. Det kommer att vara enklare än MEWS, en betydande förbättring i hur det dokumenteras i COSMIC efter uppdateringen till R8.1 och att det syns i patientöversiktbilden.

5 Bakgrund om NEWS Utvecklat i Storbritannien 2012 Nyckelreferens:
I Storbritannien såg man att man hade massor av olika system för ”trick and tragger”. The Royal College of Physicians (RCP) (ungefär Brittiska läkarsällskapet), utvecklade då ett system, NEWS som validerades väl och rekommenderade NEWS för att ersätta olika lokala eller regionala poängsystem. NEWS används efter det i flera länder, även i Sverige och rekommenderas bl. a av Svensk förening för Anestesi och intensivvård. Nyckelreferens: Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS): Standardising the assessment of acute illness severity in the NHS. Report of a working party. London: RCP

6 Övervakning av vitalparametrar
För att belysa vikten av att NEWS övervakning efterföljs följer här några exempel från en genomgång av intrahospitala hjärtstopp i Storbritannien. Rapporten visade att: 62% av hjärtstoppen hade avvikelser i sina vitalparametrar upp till 6 timmar före hjärtstoppet 47% av hjärtstoppen hade avvikelser i vitalparametrar upp till 12 timmar före hjärtstoppet 64 % av hjärtstoppen var förutsägbara utifrån de avvikande vitalparametrarna som visades.

7 Funktioner som är helt avgörande för en individs överlevnad
Vitalparametrar Funktioner som är helt avgörande för en individs överlevnad         Andning  Cirkulation  Medvetande AF - SpO2 - (O2) HF - Bltr - Temp       AVPU Vitalparametrar knutna till parametrar i NEWS

8 Nya NEWS-kortet

9 Skillnader Saturation Urinproduktion är borttagen
Det som skiljer sig åt är: Saturation finns med Tillförd syrgas ger två poäng Ett annat sätt att mäta medvetandegrad, AVPU (mer information om AVPU längre fram) Urinproduktionen är borttagen. Det är en parameter som har visat sig vara svår att registrera. Dock är den fortfarande viktig att ha med sig. En minskad urinproduktion kan spegla cirkulationsstörningar och syrebrist inte bara i njuren utan även i kroppen i stort. Urinproduktion är borttagen Annat sätt att mäta medvetandegrad  Tillförd syrgas

10 Parametrar i NEWS Andningsfrekvens Saturation: Observera att om patienten är kall perifert kan det vara svårt att få ett tillförlitligt värde. Tillförd syrgas: Ger två poäng vid all syrgasbehandling Temperatur Systoliskt blodtryck Pulsfrekvens Medvetandegrad enligt AVPU, där Alert/vaken ger noll poäng och alla de andra tre poäng Förhållanden som ska orsaka felaktiga resultat vid saturationsmätning omfattar substanser, ex nagellack, starkt omgivande ljus, elektriska störningar, kraftig rörelse, låg perfusion, låg signalstyraka och felaktig placering av proben

11 Kroniskt låg saturation
*För patienter med bekräftad låg habituell låg saturation kan läkaren då denne är övertygad om att det föreligger en låg habituell saturation ordinera att parametern saturation i skalan utgår och ersätts med följande poängbedömning avseende saturation >90 = 0 poäng 88-89 = 1 poäng 86-87 = 2 poäng < 85 = 3 poäng >96 = 0 poäng 94-95 = 1 poäng 92-93 = 2 poäng < 91 = 3 poäng

12 AVPU = Alert Betyder att patienten är vaken, Öppnar ögonen spontant och reagerar vid tilltal. Patienten har motorisk funktion och behöver inte vara orienterad A V =Verbal Betyder att patienten reagerar med ögonöppning, tal eller rörelse vid verbal stimulering. Använd hög röst. P =Pain Reagerar endast vid smärtstimulering. Smärtstimulera både på nagelbädd och i käkvinkel OBS: Begynnande eller tilltagande konfusion bedöms inte i AVPU-skalan men är ett allvarsamt tecken och bör bedömas av läkare skyndsamt. U =Unresponsive Reagerar ej på smärtstimulering. Smärtstimulera både på nagelbädd och i käkvinkel

13 Skärmpdump på hur det ser ut när man ska mata in NEWS
Hur man gör för att mata in NEWS i COSMIC får ni lära er på utbildningarna i COSMIC R8.1. Läggs en ny vitalparameter in är NEWS-värdet markerat för att indikera att något har hänt sedan NEWS-värdet räknades ut. På tillsatt syrgas kan man välja JA/NEJ, väljer man JA kan man då fylla i syrgas i L/min. På AVPU finns fasta val Alert, Pain, Voice och Unresponsive och dessa val följs av kolon och sedan förklarande text på svenska. Ex: Pain: Patienten reagerar på smärtstimulering.

14 Från trappa till skala Vi byter från trappa till åtgärdskala.
MEWS 5-6  Meddela ansvarig sjuksköterska. Kontakta ansvarig läkare som ska bedöma patienten inom 30 min. Ansvarig läkare bedömer behov av kontakt med IVA-konsult. Påbörja behandling enligt ABCDE, utvärdera resultatet och övervaka patienten noggrant. Denna patient bör inte lämnas ensam! MEWS 1-2 Meddela ansvarig sjuksköterska. Utvärdera resultat av eventuellt insatt behandling. Fortsatta kontroller enligt avdelningsrutiner eller ordination. Vi byter från trappa till åtgärdskala. Den ska vara överskådligare och lättare att använda. Fortsatt så handlar det om att åtgärdsskalan ska betraktas som ett verktyg och inte som ett facit. MEWS > 7 Meddela ansvarig sjuksköterska. Kontakta ansvarig läkare och IVA-konsult. Båda ska bedöma patienten inom 15 min.  Påbörja behandling enligt ABCDE, utvärdera resultatet och övervaka patienten noggrant med täta kontroller. Denna patient kräver kontinuerlig övervakning av personal och får inte lämnas ensam! MEWS 3-4  Meddela ansvarig sjuksköterska. Kontakta ansvarig läkare som ska bedöma patienten inom 60 min. Påbörja behandling enligt ABCDE och utvärdera resultatet.  Fortsatta kontroller enligt läkarordination

15 Reaktionsstegen innehåller förslag på åtgärder och fortsatt handläggning vid olika NEWS-värden. Den ska användas som ett stöd i fortsatt övervakning och behandling.

16 Nya korten, fram och baksida
NEWS kommer att finnas på framsidan av korten, åtgärdsstegen på baksidan. Det kommer separat.a kort för ABCD och SBAR


Ladda ner ppt "National Early Warning Score – NEWS Utveckling med små förändringar"

Liknande presentationer


Google-annonser