Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-20 Mats Embertsén EQF- SEQF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-20 Mats Embertsén EQF- SEQF."— Presentationens avskrift:

1 Mats Embertsén EQF- SEQF

2 European Qualifications Framework EQF
EQF är en gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders kvalifikationssystem. Fungerar som ett översättningsverktyg för att göra kvalifikationer från olika länder jämförbara. 38 europeiska länder är idag anslutna till EQF

3 European Qualifications Framework EQF
Innehåller 8 never Varje nivå uttrycker resultatet av lärandet - oavsett var, när och hur lärandet skett Lärandet beskrivs av deskriptorer för varje nivå

4 Swedish Qualifications Framework SeQF
Varje land utformar en nationell kvalifikationsram - NQF Ska refereras till EQF. NQF i Sverige = SeQF Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar

5 Learning Outcomes Förväntade lärandemål – ett resultat av lärandet
Lärandet beskrivs i tre kategrier: - Kunskaper - Färdigheter - Kompetens

6 Kvalifikationer – ett resultat av lärande
Kunskaper: - teoretiska erfarenhetsbaserade Färdigheter: praktiska - teoretiska Kompetens: ansvarstagande - självständighet värderingsförmåga - förmåga att samarbeta

7 BOLOGNADEKLARATIONEN
- Tydliga och jämförbara examina - Tre utbildningsnivåer: Grundläggande nivå - Avancerad nivå - Forskarnivå - Enhetligt poängsystem, ECTS - Främja mobilitet - Samarbete inom kvalitetssäkring 47 länder är idag anslutna till samarbetet

8 Referensramen för examina inom högskoleområdet – QF-EHEA
Utarbetades inom ramen för Bolognaprocessen Består av generella beskrivningar av resultatet av lärandet för tre kvalifikationsnivåer inom högskolan (grundläggande, avancerad, forskar) Varje nivå bygger på och förutsätter studier på en tidigare nivå. PROGRESSION

9 Jämförelse mellan SeQF-LLL och QF-EHEA
SeQF QF-EHEA Forskar Avancerad Grundläggande Behörighetskrav

10 Tre referensramar med olika syften
EQF är förenlig med QF-EHEA men ersätter inte QF-EHEA SeQF skall referera till EQF SeQF är förenlig med QF-EHEA men SeQF ersätter inte QF-EHEA

11 Hur påverkar det här? Det är utbildningselement nivåplaceras, inte individers kompetens Inte möjligt att m reell kompetens få sina personliga kvalifikationer prövade mot SEQF

12 Vad händer nu? Beslut om SEQF bereds inom departementet
Dragit ut på tiden Direkt påverkan för högre utbildning? Diploma supplement

13


Ladda ner ppt "2016-09-20 Mats Embertsén EQF- SEQF."

Liknande presentationer


Google-annonser