Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett stråk med stora möjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett stråk med stora möjligheter"— Presentationens avskrift:

1 Ökat samarbete om den gemensamma transportkorridoren från Sundsvall till Trondheim

2 Ett stråk med stora möjligheter
Mittnordiska stråket Sundsvall - Trondheim 45 mil, invånare Kuststråket Gävle - Haparanda 85 mil, invånare SCA använder 15 godståg/vecka från virkesterminalerna Krokom, Östavall och Bensjö mot kusten Kraftigt ökade volymer då nya anläggningen i Östrand är klar hösten 2018 Volymer från Norge in på Mittbanan motsvarande 3 tåg per vecka planeras SJ ser stor potential i stråket TRondheim - Östersund-Sundsvall-Stockholm Rusta Mittbanan Restid Stockholm – Östesrsund 3-3,5h (via sundsvall med dubbelspår nya ostkustbanan och investesringar i Mittbanan) Godstrafik: Kalk, Fisk, Timmer Persontrafik: Norrtåg, SJ

3 Infrastruktur och transporter är regionala tillväxtmotorer i Mittnorden
Utgångspunkt i vår gemensamma transportkorridor mellan Sundsvall – Trondheim Underskattad korridor med alla 4 transportslag Stor utvecklingspotential – med fler investeringar

4 Planerade investeringar
I Sverige Sveriges största EU-projekt med investeringar i Väg och Järnväg Sundsvall – Storlien & omfattande utrednings- planeringsarbete ( ) Bro över Stora helvetet, ny el till norska gränsen (2018) I Norge Elektrifiering av Meråkerbanan (2022) Investeringar på E14 ( )

5 Fler investeringar behövs för att få regionala tillväxteffekter
Restiderna blir längre Låg standard på järnvägen med snäva kurvor och branta backar, (framförallt Sundsvall Stöde – Vattjom) Stort behov av upprustning av Meråkerbanan Hundratals obevakade övergångar Låg standard på hela E14 E14 har tom varit avstängd pga ras och skred Hastighetsöversynen ger längre restider på svenska sidan pga brist på mitträcke

6 Hur ska vi få mer och fler investeringar?
Potentialen i korridoren Sundsvall – Trondheim måste göras känd; I Stockholm I Oslo I Bryssel Regionala politiker Mid Nordic Corridor Allmänhet Från särintresse till allmänintresse – kommunicera Beslutsfattare I Sverige /Norge Så når vi fram…

7 Vi, aktörer mellan Sundsvall – Trondheim, behöver vara överens
Om vad vi kallar stråket/korridoren på Svenska/Norsk Om kunskapsunderlag Om prioriteringar i hela stråket - utbyggnadsstrategi Sundsvall - Trondheim Om vårt budskap och vår kommunikation

8 Samarbetet fram till idag
Projekt NECL 1, NECL 2 Atlantbanan (SV) Elbanen STS Mittnordenkommittén Projekt Mittstråket tom 2020 (Sv)

9 Samarbetet i framtiden
Kontinuerligt, över flera mandatperioder Blocköverskridande Strukturerade former Tydliga roller och aktörer med mandat (Regionerna/Fylkena ansvarar) Prioriterat tjänstemannastöd Samarbete med berörda sektorsaktörer (Trafikverket, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Norrtåg, Statens Vegvesen etc) Samarbetet bör ske i strukturerade former där Nord- och Sör-Tröndelag, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Västernorrland ingår Dessa utser vardera en eller flera ”tunga” politiker till detta samarbete Respektive organisation anger också vilken/vilka tjänstemän som är kontaktperson i dessa frågor Ordförandeskapet kan cirkulera årligen Den organisation som har ordförandeskapet ansvarar också för sekreterarskapet Samarbetet bör ske i nära dialog med Trafikverket, Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Statens Vegvesen och Norrtåg

10 Vad vinner vi på mer samarbete?
Högre prioritering i nationella och internationella infrastrukturplaner Överflyttning från väg till järnväg Större arbetsmarknadsregioner genom kortare restider och fler avgångar Ökad tillväxt hela vägen från Sundsvall till Trondheim

11 Nästa steg Projekt Mittstråket i Sverige pågår till 2020 och har resurser och organisation som kan nyttjas initialt för att samordna och optimera samarbetet Ett utökat samarbete Sverige Norge kan bedrivas som projekt med stöd från exempelvis Interregmedel. Någon av parterna i samarbetet blir då ”ägare” till detta projekt Det föreslagna samarbetet kan bedriva projekt med stöd från exempelvis Interregmedel. Någon av parterna i samarbetet blir då ”ägare” till detta projekt. Det pågående projektet ”Mittstråket” i Sverige kan inledningsvis bidra med kunskapsunderlag och stöd till samarbetet


Ladda ner ppt "Ett stråk med stora möjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser