Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Abrahamitiska världsreligionerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Abrahamitiska världsreligionerna"— Presentationens avskrift:

1 Abrahamitiska världsreligionerna
Likheter och skillnader

2 Kunskapskrav som testas under denna lektion
E3: Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument. C3: Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument. A3: Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.

3 Judendom - människosyn
Människan är skapad till Guds avbild och hennes uppgift på jorden är att förvalta skapelsen. Alla människor är jämställda och lika inför Gud. Här på jorden ska människan leva efter Guds vilja och hans lag är grunden för människans handlande. Men hon har en fri vilja och kan välja mellan gott och ont. Väljer hon att avvika från Guds vilja drar hon på sig synd. Om hon syndat kan hon ångra sig, få förlåtelse och åter bli försonad med Gud (se vidare s. 51 i Religion 1).

4 Judendom - forts. människosyn

5 Kristendom - människosyn
Människan är skapad till Guds avbild och är därmed unik bland allt levande. Hon har en fri vilja men har också ett ansvar och en uppgift att förvalta Guds verk. Människan slits mellan Gud, det goda, och djävulen, den onda makten som kan fresta henne. Djävulen beskrivs i Bibeln som en av GUds änglar som vänder sig emot honom. Eftersom Gud är allsmäktig kommer han besegra det onda. Människan har del i denna kamp. Jesus har sänts för att frälsa människorna. Ingen kan frälsa sig själv utan varje människa behöver Jesus hjälp. Jesus död på korset är ett försoningsoffer som befriar oss från våra synder. Endast genom att tro på honom kan vi bli frälsta. Inom kristendomen är den Helige Ande en osynlig kraft som kommer från Gud. Det är anden som gör sakramenten till andliga kraftkällor (läs mer på s i Religion 1).

6 Kristendom - forts. människosyn

7 Islam - människosyn Människan är Allahs ställföreträdare på jorden och är satt att förvalta skapelsen. Människan är totalt underkastad Allah (islam = underkastelse) och är skapad god, men kan begå synd genom att bryta mot Allahs regler. Eftersom Allah är allsmäktig har han makt över människors gärningar. Allt är förutbestämt (predestination). Ändå har människan en fri vilja eftersom hon kan begå syndiga handlingar. Tron på predestination är dock stark inom islam. In shallah - om Gud vill - är ett sätt att se på tillvaron. Efter döden kan människan, om hon levt efter Allahs vilja, komma till paradiset där hon får “vila på guldstickade bäddar”. De som inte följt hans vilja kommer till helvetet i vars eld “de ska få varken svalka eller dryck” (läs mer på s. 92 i Religion 1).

8 Islam - forts. människosyn

9 Judendom - gudsuppfattning
Det finns bara en Gud, han är skaparen, domaren och upprätthållaren. Han är så helig att hans namn, Jahve, inte får uttalas. Man säger istället Adonaj (Herren). Han står över alla mänskliga begrepp och föreställningar och man får inte avbilda honom (se vidare s. 51 i Religion 1).

10 Judendom - forts. gudsuppfattning

11 Kristendom - gudsuppfattning
Gud uppfattas som Fadern, Sonen och Anden - treenigheten. Han är allsmäktig och har skapat världen. Människan är skapad till Guds avbild och är därmed unik bland allt levande. Läs den apostoliska trosbekännelsen på s. 72 i Religion 1 för att förstå mer om vad som ingår i en kristen gudsuppfattning och tro (läs även mer på s i Religion 1).

12 Kristendom - forts. gudsuppfattning

13 Islam - gudsuppfattning
Det arabiska ordet för Gud är Allah och han är så stor att han alltid är större än vad man kan föreställa sig. Allah kan inte beskrivas med ord eller avbildas. Allah är världens och människans skapare och människan är hans tjänare. På den yttersta dagen kommer han att döma människorna till paradis eller helvete efter deras gärningar. Därför har han gett människan regler att leva efter, men Allah är framför allt barmhärtig, förlåtande och hjälpande.

14 Islam - forts. gudsuppfattning

15 Uppgifter Du ska nu skriva ner minst två likheter och två skillnader mellan de tre abrahamitiska religionernas människosyn och gudsuppfattning. Du behöver också förklara vad dessa likheter och skillnader betyder/innebär. Använd andra källor än läroboken för att få en bredare kunskap om likheter och skillnader. Hänvisa alltid till vilka källor du använder dig av utöver boken. Skicka ditt svar i ett mejl till mig. Om du ligger efter med någon/några uppgifter i kursen ska du nu komplettera dessa och lämna in till mig. Om du inte ligger efter med någonting i kursen ska du läsa kapitlen om kristendom och islam i din lärobok (s i Religion 1). Om du inte hinner läsa alla sidor under lektionen så är detta i läxa till nästa gång.


Ladda ner ppt "Abrahamitiska världsreligionerna"

Liknande presentationer


Google-annonser