Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional vattenförsörjningsplan 2.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional vattenförsörjningsplan 2.0"— Presentationens avskrift:

1 Regional vattenförsörjningsplan 2.0

2 Regional vattenförsörjningsplan 2012
Dricksvattenförsörjning i Skåne och angränsande närområde Annan vattenanvändning Dricksvattenbehov Påverkan och potentiella hot Vattenförsörjning och klimat Större vattenresurser av regional betydelse

3 Slutsatsen var att: Regionala planen = Kommunala planer In i ÖP

4 Regional dricksvatten-klimat-plan 2013
Det behövs en RVFP som präglas av: samarbete, helhetssyn, långsiktighet, anpassningsbarhet för att möta de utmaningar inför och med pågående klimatförändringar, inklusive ökande risker för extremare vädersituationer. Länsstyrelsen, Sydvatten, Region Skåne, Lunds Universitet, Kristianstads kommun, Malmö Högskola, NSVA, Sweco Environment, Räddningstjänsten Medelpad, VASYD, Trelleborgs kommun

5

6 Regional dricksvattenstrategi 2014
Några av dricksvatten- producenterna (Sydvatten, NSVA, VaSyd, Kristianstads kommun) Tillgänglighet

7 Tillgänglighet Råvattenkvalitet Vattenförsörjningssystem
Intressekonflikter Förutsättningar för vattenskydd ur ett långsiktigt perspektiv Nyttjandegrad Vattenförekomster med hög tillgänglighet och hög utvecklingspotential Vattenförekomster med hög tillgänglighet men låg utvecklingspotential Vattenförekomster med låg tillgänglighet kräver större insatser

8 Vombsänkan

9 Regionalt viktig resurs med hög utvecklingspotential
Regionalt viktig resurs låg utvecklingspotential Regionalt mindre tillgänglig resurs

10 Vombsänkans vattenförekomst-avgränsning

11 Endast vägledning. Alternativet är skyddsområde enl 7 kap.
Sen då? Pågående markanvändning fortsätter som tidigare. Möjligt: Nya bostadsområden och köpcentrum Livsmedelsindustrier Jord- och skogsbruk Geoenergi Järnväg Möjligt under vissa förutsättningar: Motorväg Småbåtshamn Grus- och bergtäkt Bensinstation Industrier med liten miljöpåverkan Inte lämpligt: Deponier Kemiska industrier och industrier med stor miljöpåverkan Endast vägledning. Alternativet är skyddsområde enl 7 kap.

12 Helsingborgs-sandstenen
Ängelholm Höganäs Simrishamn Osby Östra Göinge Tomelilla Åstorp Kävlinge Svedala Malmö Lomma Burlöv Hörby Höör Hässleholm Sjöbo Ystad Trelleborg Vellinge Landskrona Staffanstorp Skurup Båstad Bromölla (Olofström) Huvudsakligen kommunknutna vattenresurser Bolmen huvudsaklig vattenresurs Ytvattenresurs Grundvattenresurs Kristianstadslätten huvudsaklig vattenresurs Örkelljunga Perstorp Klippan Bjuv Eslöv Svalöv Helsingborg Kristianstad Lund Vombsjön Bolmen (ej exakt plats) Ivösjön Ringsjön Kvidinge-fältet Vombfältet Vombsänkan Helsingborgs-sandstenen SV Skånes kalkstenar S Kristianstads-slätten Alnarps-strömmen N Kristianstads-slätten Vattenresurs som räcker till flera Vattenresurs som är svår att bygga ut Vattenresurs som är mycket svår att bygga ut Vattenöverföring idag Framtida vattenöverföring Släng

13


Ladda ner ppt "Regional vattenförsörjningsplan 2.0"

Liknande presentationer


Google-annonser