Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inför regional årlig uppföljning God bebyggd miljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inför regional årlig uppföljning God bebyggd miljö"— Presentationens avskrift:

1 Inför regional årlig uppföljning God bebyggd miljö
1. Välkomna hälsar Boverket Isabelle Ripa och Kristina Einarsson och RUS Magnus Eriksson och Carl-Johan Sanglert, presentation av deltagare 2. Syftet med mötet Förtydliga förutsättningarna och vara till stöd för höstens arbete med den regionala uppföljningen främja kontakten mellan regionala och nationella myndigheter förtydliga hur målmanualerna skall tillämpas diskutera målspecifika frågor, information från ansvariga myndigheter ge bra exempel på underlag etc till stöd för arbetet med den regionala uppföljningen. 3. Information om arbetet med översyn av målmanual och indikatorer (regeringsuppdrag) och möjligheter att ge inspel 4. Kort redovisning av anvisningar/vägledningar 5. Diskussion kring fokus och kort om målbedömning och underlag 6. Övriga frågor som länsstyrelserna önskar lyfta

2 Regeringsuppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet, målmanual
Målansvariga myndigheter Redovisning 17 mars 2017 Intressant uppföljning och beröringspunkter FN:s hållbarhetsmål Extern referensgrupp Målmanualen

3 Anvisningar och vägledning

4 Diskussion kring fokus, målbedömning, underlag
Den regionala uppföljningen är viktig God bebyggd miljö nås inte, men riktningen svagt positiv Fokusområden Bebyggelsestruktur och transporter: precisering 1-4 God livsmiljö: precisering 5-8, delar av 4 Byggnader och resurshushållning: precisering 9-10, delar av 1 Förändringar, genomfört, tydligt och kortfattat

5 Få till en intressant uppföljning Miljömålsenkäten åter 2018 Stor samhällsutmaning framför oss: ökat bostadsbyggande Öka byggtakten samtidigt som vi rör oss i rätt riktning för att uppnå God bebyggd miljö Vilken riktning tar den nya bebyggelsen?

6 Bygger man i stationsnära lägen. Bygger man för cykel
Bygger man i stationsnära lägen? Bygger man för cykel? Tar man vara på de gröna strukturerna? Bygger man bullerutsatta miljöer? Vilken mark tas i anspråk?

7 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Inför regional årlig uppföljning God bebyggd miljö"

Liknande presentationer


Google-annonser