Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett modernt, internationellt universitet i Småland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett modernt, internationellt universitet i Småland"— Presentationens avskrift:

1 Ett modernt, internationellt universitet i Småland

2 Ett av Sveriges nyaste lärosäten
Finns i Kalmar och Växjö studenter helårsstudenter 2 000 anställda Sveriges sjätte största lärosäte i antal studenter

3 Ett attraktivt campusområde och ett universitet mitt i staden
Växjö Kalmar

4 Linnéuniversitetets vision
”Linnéuniversitetet – en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.”

5 I Linnés anda: Nyfikenhet Nytänkande Nytta Närhet

6 Organisation Fakulteten för konst och humaniora
Fakulteten för samhällsvetenskap Fakulteten för teknik Fakulteten för hälsa och livsvetenskap Ekonomihögskolan Nämnden för utbildningsvetenskap Linnéuniversitetets tillförordnade rektor är Peter Aronsson, professor i historia.

7 Ekonomihögskolan

8 Ämnen Företagsekonomi Ekonomistyrning Logistik Marknadsföring
Entreprenörskap Organisation & ledarskap Nationalekonomi Statistik Turismvetenskap Affärsinformatik Music & Event Management Rättsvetenskap

9 Utbildning 13 program på grundnivå
13 program på avancerad nivå (12 hösten 2017) 8 magister (7 hösten 2017) 5 master Fristående kurser

10 Program på grundnivå Civilekonomprogrammet (civilekonomexamen) 240 hp
Customer Experience Management 180 hp Detaljhandel och Service Management 180 hp Ekonomprogrammet inriktning redovisning/ekonomistyrning 180 hp Ekonomprogrammet inriktning marknadsföring 180 hp Enterprising & Business Development 180 hp Human Resource Management 180 hp International Sales and Marketing 180 credits Internationella Affärer 180 hp Marknadsföringsprogrammet 180 credits Music & Event Management 180 hp Nationalekonomprogrammet 180 hp Turismprogrammet 180 hp

11 Program på avancerad nivå
Business Process Control & Supply Chain Management 60 & 120 credits Corporate Governance – Accounting and Finance 60 hp Entreprenörskapsprogrammet 60 & 120 credits Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning företagsekonomi 120 credits International Business Strategy 60 credits Leadership & Management in International Contexts 60 credits Ledarskap - innovativt, kreativt, entreprenöriellt 60 hp (sista antagning ht 2016) Marknadsföring 60 & 120 credits Turism och hållbarhet 60 & 120 credits

12 Studenter 2016 Helårsstudenter Studenter på grundnivå 1690 Studenter på avancerad nivå 341 Studenter vid fristående kurs 556 Totalt 2587 Registrerade studenter 5101 Andel kvinnor av registrerade 59 %

13 Helårsstudenter, 2014–2016

14 Studenter, genomströmning (%), 2014–2016

15 Varifrån kommer våra studenter?
Kronobergs län 22% Kalmar län 21% Utomlands 13% Stockholms län 10% Skåne län 7% Västra Götalands län 5%

16 Internationell profil
320 partneruniversitet 320 inresande studenter årligen 250 utresande studenter årligen

17 Fyra institutioner Institutionen för ekonomistyrning och logistik
Institutionen för marknadsföring Institutionen för nationalekonomi och statistik Institutionen för organisation och entreprenörskap

18 Medarbetare

19 Väletablerade forskargrupper – tre exempel
Studerar skillnader i karriärmöjligheter och inkomstnivå på olika arenor där man misstänker att utsatta grupper missgynnas. Forskarna har initierat studier kring problematiken - vem som är inne och vem som är utanför - förekommer på bostadsmarknaden och olika finansiella marknader. Corporate Governance Research Group Studerar hur företag styrs och kontrolleras med ett fokus på relationer i bolagsstyrningen. Väletablerade forskargrupper vid Ekonomihögskolan – tre exempel Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies: Forskarna har i detta arbete initierat studier kring problematiken - vem som är inne och vem som är utanför - förekommer på bostadsmarknaden och olika finansiella marknader. Corporate Governance Research Group: Exempelvis hur nätverk av styrelseledamöter samverkar med varandra, hur beslut fattas, vad som händer i styrelserummet, vad som skiljer styrningen i ett familjeföretag jämfört med andra företag och hur internationella regelverk anpassas till svenska förhållanden. Centre for International Business Studies on Emerging Markets: Fokus i forskningen är på tillväxtmarknader, som Östersjöregionen, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Centre for International Business Studies on Emerging Markets Fokuserar på internationell marknadsföring, internationella företagsstrategier och internationellt entreprenörskap.

20 Exempel på forskningsområden I
Affärsinformatik IT och hälsa: IKT-stöd för yngre äldres välbefinnande IT-projektledning: krav på IT-projektledare E-handel: övergången från fysisk handel till e-handel Bolagsstyrning Bolagsstyrning i familjeföretag Bolagsstyrningssystem i Östeuropa Utvecklingen av redovisningsbegrepp Ekonomistyrning Styrinstrument inom sjukvården Effekterna av investeringar i tillverkande företag Tillämpningen av Lean Production i olika branscher. Entreprenörskap Samhällsentreprenörskap Familjeföretagande Landsbygdsutveckling Entreprenörskap i skolan Logistik Mätning och styrning av prestationer i försörjningskedjor Logistikutveckling i skogsindustrin Lagerstyrning Leverantörsutveckling Ämnen och exempel på forskningsområden 2 Marknadsföring Företags internationella affärsstrategier Internationell marknadsföring och affärsstrategier Relationsmarknadsföring Sinnesmarknadsföring

21 Exempel på forskningsområden II
Nationalekonomi Arbetsmarknad och diskriminering Skillnader i karriärmöjligheter och inkomstnivå beroende på demografiska faktorer, som ålder, etnicitet, kön och sexuell identitet Utvärderingar av arbetsmarknads- och integrationspolitiken Organisation & Ledarskap Ledning och organisering av verksamheter som befinner sig i spänningsfältet mellan olika intressenter, t ex kultur och kommers, hälsa och kommers. Rättsvetenskap Diskriminering i arbetslivet Europeiska sociala dialogen Trygghet inom hemtjänst och personlig assistens Statistik Analyser av högdimensionella data Utveckling av statistiska metoder för diagnostiska tester Turismvetenskap Turism och hållbarhet Turismens roll i klimatförändringar, turism i Antropocen Algblomningens påverkan på turism Ämnen och exempel på forskningsområden 1

22 Vetenskapliga publikationer 2015

23 Ekonomihögskolans andel av Linnéuniversitetets vetenskapliga publikationer på 2013
Varav nivå 1 och 2 Varav nivå 2 Varav Web of Science Varav Peer Review

24 Ackreditering

25


Ladda ner ppt "Ett modernt, internationellt universitet i Småland"

Liknande presentationer


Google-annonser