Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiskt ledarskap och social media - ett demokratiskt verktyg?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiskt ledarskap och social media - ett demokratiskt verktyg?"— Presentationens avskrift:

1

2 Politiskt ledarskap och social media - ett demokratiskt verktyg?
Jenny Madestam

3 Den mediala arenan

4 Den mediala arenan Mål: maximal exponering
Media och politiker (partier) lever i symbios med varandra – beroende av varandra Fokus i journalistiken har mer och mer blivit personen – ett led i en allmän personifiering Personfokus innebär en tuffare personlig/privat granskning av makthavare Drevjournalistiken är i dag vedertagen och påverkar till och med vem som kan bli vald till uppdrag i ett parti

5 Den mediala arenan Journalisternas granskning av politiker och partier är i dag extremt närgången – skapar ett oroligt klimat: pudla, mediaträning, regisserade framträdanden Journalister och media skapar bilder av partier och politiker – mycket svårt värja sig mot Bilderna en del av konstruktionen av ”verkligheten” Felsteg inför media kan leda till avgång

6 Den mediala arenan Samtidigt är partier och politiker beroende av media och kontakten med journalister Är via media som mötet med väljare – och medlemmar – i dag sker Främsta representanten för partiet är då partiledaren – är honom eller henne väljare och medlemmar möter via media Att ”få media” är a och o! Syns du inte så finns du inte Stress att å ena sidan jaga media, å andra sidan jagas av media

7 Politisk kommunikation – hur partier och politiker försöker nå oss
Att övertyga Att skapa förtroende Att sätta agendan Att skapa SIN bild av partiet/sig själv och sina motståndare

8 Politisk kommunikation
Sker i många olika former/kanaler: Traditionella medier Nya medier Valkampanjer/t.ex. valaffischer, reklamfilmer Direktkontakt politiker – medborgare (t.ex. arbetsplatsbesök)

9 Politisk kommunikation – via nya/sociala medier
Bloggar Facebook Twitter Instagram LinkedIn Snapchat? Verktyg för partier och politiker att konstruera egen bild av partiet/sig själv, utan journalistisk filtrering. Möjliggör för medborgarna att ha direkt och interaktiv kontakt med partier/politiker – eller?

10 Sociala medier och politiker
Många politiker har Facebook och Twitter, somliga även Instagram Studier visar dock att många politiker använder sociala medier som megafon istället för interaktion Studier visar även att hur politiker använder social media (inte minst Twitter) påverkar följarna/väljarna

11 Sociala medier och politiker
3% av riksdagsledamöterna använder INTE social media 72% av riksdagsledamöterna använder primärt Facebook, pga ”fyller mitt behov bäst” (60%) 88% tycker det är viktigt att politiker använder social media – 5% svarar nej 59% tycker politiker borde vara mer i social medier. 75% tror väljarna påverkas av deras närvaro 20% använder FB för att sprida sitt politiska budskap; 25% för att sprida en bild av sin person; 25% för att interagera med vänner; 25% för att förmedla bild av sitt arbete 75% menar att de har ett personligt tilltal på FB, 57% postar privata bilder

12 Sociala medier och politiker - riksdagsledamöter

13 Sociala medier och politiker

14 Nås väljarna av politikernas budskap i sociala medier?
42% ska följa fler politiker under valår  14% tror att de påverkas politiskt av det som sägs i social media 8% tror att de påverkas av vad vänner skriver/delar om politik i social media 14% säger sig följa valkampanj via social media 12% ”gillar” politiker/partier 23% läser politiska uppdateringar på social media 57% undviker att visa sin politiska ståndpunkt i sociala medier

15 Två sätt att framställa sig som politisk ledare (via sociala medier)
Supersocial Ironman En upptagen diplomat

16 Två politiker som twittrar: ett experiment

17 Hur man twittrar spelar roll!
Sakligt eller värderande? Personligt eller opersonligt?

18 Hur man twittrar spelar roll!
Experimentstudien visar att: En politiker som kommunicerar mer personligt ses som smartare och mer autentisk av de svarande. Det, i sin tur, leder till att man tycker bättre om politikern. Dessutom: En kvinnlig politiker som twittrar värderande betraktas som ärlig medan en manlig politiker som twittrar värderande istället för sakligt/neutralt inte betraktas som lika ärlig

19 Några politikerröster om social media
”Jag är kluven till sociala medier. Positivt att kunna nå ut brett och interagera med många. Samtidigt negativt eftersom det ofta triggar fel saker.” ”Sociala medier är för mig ett sätt att enkelt vara tillgänglig - genom att visa vem jag är och att bjuda in till samtal kan jag visa på att en förtroendevald är precis som alla andra, bara att ens intressen ibland skiljer sig åt.” ”Jag tycker det är viktigt för mig att andra får en helhetsbild av mig både som privatperson och som politiker. Bra att förmedla politiska budskap på ett intressant sätt som får andra att läsa.” ”Jag sitter i riksdagen tack vare min Facebookkampanj 2014 så för mig har sociala medier varit jätteviktigt. Använder fb mycket för att kommunicera med väljare, skriver motioner/interpellationer/frågor tillsammans med fb-vänner, får inspel och frågor inför olika möten, och försöker göra dem delaktiga i mitt uppdrag som riksdagsledamot för att de ska se att den där 'alla politiker är likadana' inte är sant.” ”Jag tror uppriktigt sagt att politiken skulle må bättre utan sociala medier som de används idag. Det tar mycket tid och gör den politiska samtalet ytligare och hårdare.”

20 Konklusion Svenska väljare uppskattar politiker som är personliga i sin framtoning i sociala medier Svenskar är frekventa användare av social media (62% har FB, 4% Twitter) Svenska politiker är frekventa användare av social media Men politikerna tycks inte alltid nå fram till väljarna Ett demokratiskt verktyg – om det används på rätt sätt?!

21 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Politiskt ledarskap och social media - ett demokratiskt verktyg?"

Liknande presentationer


Google-annonser