Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Giftfritt. Giftfritt Giftfri förskola Vi arbetar både långsiktigt och direkt med att säkerställa en förskolemiljö fri från kemikalier som inte hör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Giftfritt. Giftfritt Giftfri förskola Vi arbetar både långsiktigt och direkt med att säkerställa en förskolemiljö fri från kemikalier som inte hör."— Presentationens avskrift:

1

2 Giftfritt

3 Giftfri förskola Vi arbetar både långsiktigt och direkt med att säkerställa en förskolemiljö fri från kemikalier som inte hör hemma bland barn. Alla chefer och medarbetare hos oss har tillgång till stöd i detta arbete, till exempel när det gäller inköp och utformning av förskolans lokaler. Vi har också tagit fram det skriftliga stödmaterialet ”Giftfri förskola” som vi tryckt upp och kommer att skicka ut till förskolorna.

4 Bakgrund Vittra/ Pysslingen delar den prioritering som görs av bland andra Kemikalieinspektionen och Miljömåls­ beredningen att barn och ungdomar är särskilt viktiga grupper att skydda från farliga kemiska ämnen. Denna prioritering beror på att barn och unga är mer känsliga än vuxna, vilket i sin tur har flera orsaker. Den utveckling som sker hela vägen från befruktningen till och med puberteten styrs av kemiska ämnen i kroppen. Det finns studier som visar att denna utveckling kan störas av ämnen utifrån och att så sker bland barn idag. Det är dock svårt att upp­skatta hur mycket kemikalieexponeringen betyder i förhållande till andra faktorer. Barn äter, dricker och andas också mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Det gör att deras exponering blir större. De har även ett annat beteende, lever nära golvet och stoppar ofta saker i munnen, vilket gör att de får i sig föroreningar som till exempel är bundna till damm­partiklar.

5 Vårt ansvar och kommunernas tillsyn
I de kommuner där vi bedriver förskoleverksamhet så har kommunens miljö- och hälsoavdelningar tillsynsansvar att följa upp och kontrollera att våra förskolor följer de riktlinjer som gäller för våra lokaler. I ett flertal kommuner har man även börjat med att vid tillsynen av förskolor kartlägga och informera om källor som kan medföra en oönskad kemikaliepåverkan samt ge råd om vilka material och produkter som kan väljas för att minska riskerna. Vårt ansvar som huvudman är att se till att våra förskolor följer rekommenderade riktlinjer men även att skapa rätt förutsättningar. Kunskap om kemikalier som påverkar barns hälsa samt stöd i hur man förändrar i miljön på förskolan är en del i det arbetet.

6 Vägledning I det här materialet finns information, vägledning, stöd och råd till våra förskolor i Pysslingen/Vittra för att säkerställa en giftfri förskola. Mycket fakta.

7 Handlingsplan Handlingsplanen är uppdelad i tre nivåer. Nivå 1.
Nivå 1. Lätt att förändra på förskolan. Kan genomföras av medarbetarna på förskolan. Nivå 2. Större inköp - att tänka på. Genomförs av förskolans ledning. Nivå 3. Att tänka på vid underhåll och vid nybyggnation. Genomförs av huvudman i samverkan med fastighet och inköpsavdelningen.

8 God råd God råd är en folder med det viktigaste man ska tänka på gällande giftfritt.

9 Stöd från inköp/fastighet
Ramavtal Dialog och stöd Finns på Strukturtorget/Medarbetarwebben

10 Arbetet framåt Kommunikation och spridning av materialet.
Kunskap - fortbildningsinsats? En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

11 Implementering Olika utgångslägen på förskolorna.
Giftfritt- en del av skyddsronden. Materialet digitalt på intranäten–inom kort.


Ladda ner ppt "Giftfritt. Giftfritt Giftfri förskola Vi arbetar både långsiktigt och direkt med att säkerställa en förskolemiljö fri från kemikalier som inte hör."

Liknande presentationer


Google-annonser