Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄR PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP NÅGON dÖR KAPITEL 7

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄR PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP NÅGON dÖR KAPITEL 7"— Presentationens avskrift:

1 NÄR PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP NÅGON dÖR KAPITEL 7
I detta kapitel tar vi upp arvsordningen och testamente samt reglerna för bouppteckning och arvskifte. Inledande berättelse I den inledande berättelsen väcks frågor om arvsordningen. Gå gärna kortfattat igenom svaren men spara den djupare kunskapen till en mer utförlig genomgång av kapitlet. Nedanstående uppgifter är kopplade till den inledande berättelsen. Använd gärna dessa uppgifter (s 154 i boken) för att aktivera eleverna under genomgången av OH-bilderna. Låt dem jobba två och två för att få igång en diskussion. Avsätt lämpligen en hel lektion för denna genomgång. Vad säger lagen? Deluppgifterna behandlar följande moment: 1 Vilka får ärva? – Arvsordningen 2 Hur ska dödsboet fördelas? – Fördelning mellan arvingar 3 Testamente – Protest mot testamente 4 Ny fördelning av dödsboet – Fördelning av arv med testamente 5 Vem får göra bouppteckning? – Krav på bouppteckningsförrättare 6 Dokumenterat ägande – Registrera ärvd bil 7 Vem ärver sambo? – Vad händer med sambos egendom?

2 För att ge eleverna en överblick över arvsordningen kan det vara lämpligt att visa bilden över hela arvsordningen, OH 7:1. : 1 LIBER AB

3 Arvsfördelning Ordningen som följer blodsbanden är naturlig för de flesta och man bör därför börja med denna ordning. Efterlevande make och särkullbarn får således vänta. Vid genomgång av arvsordningen använd exempel 3 –- 5, OH 7:2, för att åskådliggöra de tre arvsgrupperna. : 2 LIBER AB

4 Arvsfördelning med särkullbarn
Exempel 1 Regeln om att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt före gemensamma barn är däremot inte lika naturlig för alla. Speciellt inte att särkullbarn dessutom ärver före efterlevande make. Det blir gärna en diskussion om dessa regler och deras bakgrund. Använd exempel 1, OH 7:3, vid genomgången och använd gärna exemplet för att diskutera konsekvenserna av alternativa arvsprinciper. : 3 LIBER AB

5 Basbeloppsregeln I den fortsatta framställningen kommer den efterlevande maken alltmer in vid fördelningen. Detta märks vid basbeloppsregeln (exempel 2 s.139) som innebär att om boets värde understiger fyra prisbasbelopp så splittras inte boet. Det är en regel som de flesta kan acceptera. : 4 LIBER AB

6 Testamente Avsnittet om testamente upplever eleverna som svårt. Det beror säkert på att olika formuleringar i ett testamente får stora konsekvenser för arvsfördelningen. Konsekvenser som inte är lätta att reda ut. Vid genomgången bör man visa hur ett testamente bör vara utformat –- använd därför OH 7:5. Påpeka också de stränga formella kraven som gäller för testamente. : 5 LIBER AB

7 Inbördes testamente Visa också konsekvensen av ett inbördes testamente med hjälp av OH 7:6. Även om man inte lyckas klargöra konsekvenserna med de båda formuleringarna ”fri förfoganderätt” och ”full äganderätt” bör eleven känna till att formuleringarna leder till stora skillnader. Påpeka att människor som lever i ett äktenskap oftast inte behöver något testamente, såvida de inte har särkullbarn. Däremot kan testamente vara viktigt för sambor, eftersom de inte ärver varandra. : 6 LIBER AB

8 Visa med OH 7:7 vilka som kan behöva göra testamente.
: 7 LIBER AB

9 Ett dödsbo Det gäller att få eleverna att förstå att en bodelning sker i två steg, dels en bouppteckning, dels ett arvskifte, OH 7:8. : 8 LIBER AB

10 Visa gärna denna bouppteckning, OH 7:9 och nästa OH (7:10) ett arvskifte.
: 9 LIBER AB

11 På OH 7:10 visas bodelningens andra steg, arvskiftet.
: 10 LIBER AB

12 Undantag från huvudregeln vid bodelning
En regel som används i ökad utsträckning är undantaget vid bodelning. Regeln innebär att efterlevande make behåller sitt giftorättsgods vid en bodelning. Detta kan få stora konsekvenser vid en bodelning med särkullbarn inblandade. Vid genomgång av denna regel får eleverna en naturlig återkoppling till föregående kapitel genom att man ska utreda vad som menas med den efterlevande makens giftorättsgods. Använd exempel 8, OH 7:11, vid genomgången. : 11 LIBER AB

13 Webbplatser Samhällsguiden ( innehåller korta faktatexter om olika områden, t ex familjen vad gäller dödsfall och begravningar • Begravningsbyrån Fonus ( information om familjerättsfrågor • Aldéns Advokatbyrå ( information om familjerättsfrågor • Advokatbyrån Sjölund ( information om familjerättsfrågor Mer information till detta kapitel kan du hitta på de olika webbplatserna som presenteras på den sista OH:n (7:X). : X LIBER AB


Ladda ner ppt "NÄR PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP NÅGON dÖR KAPITEL 7"

Liknande presentationer


Google-annonser