Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stina Olofsson, Jordbruksverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stina Olofsson, Jordbruksverket"— Presentationens avskrift:

1 Stina Olofsson, Jordbruksverket
Inledning Skövde Stina Olofsson, Jordbruksverket

2 Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare
Vad är Greppa Näringen? Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på Samverkan mellan: Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna och rådgivningsföretagen All rådgivning både individuell och på gårdsnivå är kostnadsfri. Enda undantaget är den rådgivning kring energieffektivisering som lanserades i augusti 2012 där den individuella rådgivningen ska delfinansieras med 1000 kr av lantbrukaren.

3 Greppa Näringens introduktionskurs
2 dagar för alla rådgivare Jordbrukets miljöpåverkan Verktyg för rådgivare och Lantbrukare Teambildning och samverkan mellan rådgivare Foto: Mårten Svensson

4 1. Varför finns Greppa Näringen?
Lantbruket påverkar miljö och klimat Vatten Läckage av kemiska växtskydds- medel till vattendragen Övergödningen påverkar miljötillståndet i havet, sjöar och vattendrag och på sikt grundvattnet Luft Emissioner ammoniak (påverkar vatten, mark) Emissioner av växthusgaser från jordbruksdriften Klimatförändringar Foto Stina Olofsson Foto Stina Olofsson

5 2. Hur arbetar Greppa Näringen?
Rådgivning till och dialog med lantbrukaren- förväntningar och uppdrag Rådgivaren har ett uppdrag att: representera Greppa Näringen hitta ett bra arbetssätt argumentera för miljöåtgärder samarbeta med andra rådgivare Lantbrukare önskar: information om åtgärder som är lönsamma resultat av gårdens arbete + alla gårdar tillsammans Foto Pernilla Kvarmo

6 Samhällets förväntningar
De nationella miljömålen BSAP -Baltic Sea Action Plan till 2016/-20 ”i Sverige arbetar vi den frivilliga vägen” Ökat fosforbeting, minskat kvävebeting okt 2013 EU:s nitratdirektiv översyn vart 4:e år ramdirektiv för vatten 2015/2021 Fler: Klimatmål, växtskyddsmål (IPM), EU-direktiv, mål för ekologisk produktion

7 Miljökänsliga områden enligt Nitratdirektivet
75 % av Sveriges åkerareal Foto Stina Olofsson

8 länen i fem regioner; söder, öst,
- ett arbete i regioner Från och med 2015 arbetar länen i fem regioner; söder, öst, väst, mitt och norr

9 Medlemmar och rådgivare
medlemmar, 7300 får upprepade besök 36 % av all åkerareal i anslutna län (mest, 63 % i Skåne) Målet är inte att nå alla -lantbrukare med mer än 50 ha eller 25 de får gårdsbesök 270 rådgivare gör ca15 gårdsbesök var per år Nära 1 miljon ha åker finns på gårdar, vars brukare är med i Greppa Näringen Vid utgången av 2012 hade Greppa Näringen ca medlemmar, varav 1600 endast fick rådgivning om våtmark och drygt 100 endast fick rådgivning om energieffektivisering. Utöver dessa var det ytterligare 1400 st som använde IT-tjänsten för att göra växtnäringsbalans på nätet. I Skåne som varit med sedan starten är 62 procent av åkerarealen ansluten till Greppa Näringen, i genomsnitt ligger det på 36 procent i anslutna län.

10 Rådgivning 2014 och våren 2015 Totalt 5825 rådgivningsbesök

11 Gårdsbalans för växtnäringen
UT Mineralgödsel Stallgödsel Foder Nedfall Kvävefixering Utsäde Vegetabilier Animalier Stallgödsel Livdjur

12 Effektiv produktion, minskade förluster
Förbättrad kväveeffektivitet och minskade förluster av klimatgaser; lustgas, metan, koldioxid

13 Antal rådgivningar totalt, 2007-2014

14 Start- och uppföljningsbesök, 2007-2014
Antal startbesök Antal uppföljningsbesök

15 Vattendragsgrupper Diskussioner i grupper vid 3 till 6 tillfällen under 1,5 till 2,5 år för att lösa lokala problem med till exempel översvämningar och övergödning Totalt 1350 deltagare sedan 2011

16 Webbplats för alla lantbrukare

17 Skrifter och nyhetsbrev Annonser, artiklar, mässaktiviteter m.m.
Information Skrifter och nyhetsbrev Annonser, artiklar, mässaktiviteter m.m. Hemsida för lantbrukare, rådgivare m.fl. Twitter Hemsida för rådgivare

18 Utnyttjade medel i Greppa Näringen


Ladda ner ppt "Stina Olofsson, Jordbruksverket"

Liknande presentationer


Google-annonser