Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smart Built Environment

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smart Built Environment"— Presentationens avskrift:

1 Smart Built Environment
Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad #smartbuilt

2 Vad är Smart Built Environment?
Ett 12-årigt strategiskt FoI-program Mkr för en startperiod till och med Myndigheterna + aktörerna Kansli hos IQ Samhällsbyggnad IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Bygguniversitet, Lantmäteriet, BIM Alliance mfl har drivit projektet Bakom satsningen står nära 40 företag och organisationer i sektorn

3

4 Ja till strategiskt innovationsprogram!
200 Mkr till digitalisering i samhällsbyggandet

5 Bakgrunden #smartbuilt

6 SIO – Strategiska innovationsområden
Regeringen satsar på ”Strategiska innovationsområden”, SIO 225 Mkr/år 2013 – 2016 till svenska styrkeområden Utlysningar i två steg: Strategiska agendor – planeringsbidrag om 500 tkr Strategiska program – genomförande Mkr per år. Finansiering och engagemang från behovsägare ska vara betydande. Utlysning 1: våren 2013 Utlysning 2: hösten 2013 Utlysning 3: hösten 2014

7 Strategiska innovationsområden

8 En gemensam strategi för digitalisering för hållbart samhällsbyggande
= Framtagen av: IQ Samhällsbyggnad Sveriges Bygguniversitet Lantmäteriet Med brett stöd från sektorns aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor

9 16 beviljade Strategiska innovationsprogram, ”SIP”
Tidigare beviljade program Innovair (flygteknik) Grafen Smartare elektroniksystem Internet of things BioInnovation SWElife (life science) Gruv och metallutvinning Lättvikt Processindustriell IT och automation Produktion2030 Metalliska material April 2015 INFRASweden2030, Kungliga tekniska högskolan. Automated Transport Systems, Lindholmen Science Park AB. RE:Source – resurs och avfallshantering, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Smart Built Environment, IQ Samhällsbyggnad AB. SIO Medtech4Health, Kungliga tekniska högskolan.

10 Programmets innehåll #smartbuilt

11 Digitaliseringen är drivkraften för samhälls- byggandets förändring
”Hållbart samhällsbyggande och maximal brukarnytta genom Effektiv informationshantering och industriella processer”

12 Programmets mål – 2025 40 % minskad miljöpåverkan i nybyggnad och renovering 33 % minskad tid från planering till färdigt projekt 33 % minskade byggkostnader Förnyad affärslogik nya värdekedjor och affärsmodeller Sektorn: Årliga investeringar > 300 miljarder kr Över anställda Över företag, många SME, 290 kommuner Från tidig planprocess till färdigt projekt > 8 år Bostäder och service – 40 % av Sveriges totala energibehov

13 Våra aktiviteter

14 Utlysningar och strategiska projekt

15 Smart Built Environment – intern organisation
St-Projekt 1:1 – projektledare St-Projekt 1:2 – projektledare osv. Ö-Projekt 1:1 – projektledare Ö-Projekt 1:2 – projektledare osv Cirka 40 intressenter, kommer bli fler Stämma Styrelse Extern bedömningsgrupp en eller flera Rådgivande grupp Strategiskt projektpaket 1 Processledare Kansli Programchef, programledare, kommunikatör Strategiskt projektpaket 2. osv. Processledare Öppen utlysning 1 Processledare

16 Vad händer nu? Fortsatt uppstart 2016 Fyra skarpa projekt igång
Processer för två strategiska områden Första utlysningen öppnar i mars 2016 Testbäddar och Verifieringsprojekt Digitala affärsmodeller Vi välkomnar engagemang i projekt, arbets- och remissgrupper, bedömningsgrupper Vi arbetar med: input till regeringens nyindustrialiseringsstrategi VINNOVAs uppdrag om digitalisering av svensk industri Se till att den viktiga samhällsbyggnadssektorn tas med!

17 Kick-off 12 okt

18 Prenumerera på Smart Built Environments nyhetsbrev: info@smartbuilt.se
Tack! Prenumerera på Smart Built Environments nyhetsbrev: Jag skulle vilja avsluta med att annonsera nyhetsbrevet som kommer med ett första nummer i slutet av månaden. Prenumerera gärna! är adressen eller hör av dig till någon av oss som jobbar med programmet.


Ladda ner ppt "Smart Built Environment"

Liknande presentationer


Google-annonser