Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Scorekortsmottagning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Scorekortsmottagning"— Presentationens avskrift:

1

2 Scorekortsmottagning
Regel 6-6 Score i slagspel.

3 Hantering av scorekort i slagspel
Mottagandet och hanterandet av en spelares/sidas scorekort efter avslutat spel är ett mycket viktigt moment i en tävling

4 Många tävlingar har fått tråkiga slut med diskvalifikation som följd för en tävlare därför att hanteringen av scorekort varit bristfällig eller till och med obefintlig Ofta förorsakat av en dåligt förberedd tävlingsledning En tävlingsledning har därför ansvaret att förbereda och se till att sådana händelser måste undvikas

5 Därför måste en tävlingsledning:
ordna en avskild, lugn och möblerad plats för scorekortsmottagning och platsen ska vara känd för spelarna och skyltad dessutom utse en ansvarig person som tar hand om spelarnas scorekort efter avslutad rond försäkra sig om att spelarna omedelbart efter avslutad rond beger sig till scorekortsmottagningen

6 Scorekortsmottagning vid större tävling
En väl märkt plats där spelarna kan gå in för att göra scorekortshanteringen. Spelarna kontrollerar sina scorekort och signerar dem varefter korten överlämnas till scorekortsmottagaren.

7 Rutiner för scorekortsmottagaren

8 Scorekortsmottagaren måste ha tydliga rutiner för sitt arbete
Be spelaren att kontrollera scoren på varje hål Försäkra sig om att både spelaren och markören har signerat scorekortet

9 Fortsättning Om det är en handicaptävling måste även spelarens handicap finns på scorekortet Fråga spelaren om han/hon har några regelfrågor Be spelaren att vänta på plats tills att scorekortet är kontrollerat

10 När anses ett scorekort vara inlämnat?

11 Decision 6-6c/1 behandlar den frågan väldigt tydligt:
När det finns ett avgränsat och definierat utrymme för scorekorts- hantering och inlämning av scorekort (scoring eller recording area) har en spelare lämnat in sitt scorekort först när han/hon har lämnat detta definierade utrymme.

12 Det innebär att: så länge spelaren är kvar i det definierade området kan han/hon göra ändringar på scorekortet detta även om spelaren fysiskt lämnat ifrån sig kortet kan han/hon återfå det för ytterligare kontroll och eventuell korrigering först när spelaren har lämnat det definierade området är scorekortet inlämnat

13


Ladda ner ppt "Scorekortsmottagning"

Liknande presentationer


Google-annonser