Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete 2017."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete 2017

2 Intressenter Industrin, vill ha: Studenten, vill ha:
Ett arbete utfört. En utredning En apparat utvecklad/testad Kontakt med potentiell personal Studenten, vill ha: Examen Jobb Erfarenhet Akademin, vill ha: Rapport som bygger på Vetenskaplig frågeställning Vetenskapliga referenser Verifiera studentens ingenjörsmässighet Muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet

3 Tidsplan (Obs! mindre skillnader finns mellan lärosäten)
Viktiga hålltider för jobbet är följande: Måndag 27 mars: start av exjobbet Lämna in uppgiftbeskrivning, kravspecifikation och genomförandeplan till handledare vid Universitetet för godkännande “OK to go” från examinator (dvs. nivå, omfattning och inriktning bedöms ok.) Tidplan Detta bör ha påbörjats i Januari-Februari

4 Tidsplan (OBS! försök få exjobbet väl avgränsat)
Viktiga hålltider för jobbet är följande: Måndag 27 mars: start av exjobbet Fredag 23 maj: Inlämning av första draft Tisdag 25 maj: Meddelande om presentation. Den 1:e och 2:e juni: Redovisning och opponering av exjobben i Umeå. (OBS! försök få exjobbet väl avgränsat)

5 Handledarnas roll Industrin Akademin Ämnesexperten.
Tillhandahålla idéer om lämpligt projekt. Upprätthålla en arbetsplats åt studenten. Hålla kontinuerlig kontakt och uppföljning med student. Akademin Handledare Vägleda och bedöma rapporten och dess bakomliggande arbete. Examinator Bedöma och godkänna omfattning och inriktning av exjobbs-projektet. Bedöma slutrapport och presentation. OBS! Offentlighetsprincipen gäller.

6 Rapportupplägg Ställ en hypotes.
Välj en metod för att svara på hypotesen. Genomför studie och presentera resultatet. Diskutera resultatet och dra slutsatser. Referenser, vetenskapligt förankrade.

7 Rapportupplägg Inledning Material och Metod Resultat
Syfte och frågeställning Material och Metod Resultat Diskussion och konklusion Återkoppla till syftet Diskutera resultatet och dess betydelse. Ackowledgement Referenser

8 Frågeställning Ska ha en mottagare (företaget, yrkesgruppen, samhället,...?) Ska vara konkret Kan ha ett svar Ska inte vara fullständigt besvarad Ska bygga på det vi redan vet Svaret leder ofta till nya frågor (varför….?)

9 Frågeställning Beskrivande Vilka är de underliggande…
Förklarande Hur kan systemet hantera… Förutsägande Hur påverkar förändringarna….

10 Frågeställning Kan se ut enligt…. Förslag Hur…? Varför…? När…?
Examensarbetet går ut på att göra en energianalys av en mindre industri. Kartläggning av energiförbrukningen samt att undersöka möjligheter och metoder för att energieffektivisera.  Förslag Hur…? Varför…? När…? Vilken energieffektiviseringsåtgärd ger bäst besparing på en industri med en årsförbrukning som är mindre än kWh/år? Energianalysen måste genomföras för att svara på frågan.

11 Vetenskapliga Referenser
Electric power systems research Ej web-referenser om det finns som artikel eller bok. Finns hjälp att få via Universitetsbiblioteket.

12 Bilder och figurer Upphovsrätten gäller, sök tillstånd från förlaget att få nyttja bilden. Figur 1. Solnedgång i Afrika (With kind permission from…)

13 DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet
DiVA är ett nationellt samarbete och en del av Open Access-initiativet om öppen tillgång till forskningsresultat enligt Berlindeklarationen Umeå universitet stödjer deklarationen via Sveriges universitets- och högskoleförbund, liksom Vetenskapsrådet. Registrera och elektroniskt publicera dina publikationer och därmed göra din forskning fritt tillgänglig via DiVA. Referenskälla där bl.a. tidigare examensarbeten ligger.


Ladda ner ppt "Examensarbete 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser