Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så mycket mer än att ta hand om sig själv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så mycket mer än att ta hand om sig själv"— Presentationens avskrift:

1 Så mycket mer än att ta hand om sig själv
Per Blank, folkhälsoenheten Här är en neutral sida som kan användas som förstasida i presentationen. All text vänsterställs.

2 Mål för folkhälsan …att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen Antaget av Riksdagen år 2003

3 Målområden folkhälsa 1.  Delaktighet och inflytande i samhället 2.  Ekonomiska och sociala förutsättningar 3.  Barns och ungas uppväxtvillkor 4.  Hälsa i arbetslivet 5.  Miljöer och produkter 6.  Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7.  Skydd mot smittspridning 8.  Sexualitet och reproduktiv hälsa 9.  Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

4 Folkhälsoarbete på olika nivåer
Främja hälsa – simhallar, cykelbanor och förskola Förebygga sjukdomar - vaccinationer Minska hälsorisker – rökning

5 Folkhälsans grundstenar
Fred Kunskap Demokrati Jämlikhet

6 Kriget –folkhälsans absoluta motsats
Förödelse, epidemier, svält, tillitsbrist, stulen barndom, stulet liv

7 Kunskapsbaserat arbete
Kunskapsbaserad praktik: Epidemiologi – (folk)sjukdomars utbredning Hur ser det ut? Etiologi – läran om sjukdomars orsaker och uppkomst. Hur går det till? Bästa möjliga vetenskapliga kunskap Målgruppen/ brukarens önskemål & behov Professionellas kunskaper

8 Komplex etiologi vår vardag Yttre ekonomisk påverkan
Försämrad kvalitet i familjerelationer och tidig barndom -Stress -Depression -Osäkerhet -Aggressioner -Skam -Försämrad social förmåga Våld Droger Försämrad hälsa Alkohol Asocialt beteende - Ökad ojämlikhet i inkomster i samhället - Ökad relativ fattigdom Försämringar i livsmiljön och miljöförstöring -Större skillnader i social standard -Mera auktoritära relationer Minskad tillit Minskat deltagande i sociala aktiviteter Efter: The impact of inequality. How to make sick societies healthie, Richard Wilkinson (2005)

9 Att diskutera Reflektera över bilden. Betyder den något för er organisation/verksamhet?

10 ? Hade det blivit rökstopp på krogen om var och en fått välja att avstå från att röka där? Demokrati

11 Intresseorganisationer. VISIR
2005 sommaren, stopp för rökning på restaurang 2002 rökfria områden på restaurang 1997 Åldersgräns för inköp tobak Intresseorganisationer. VISIR 1993 Förbud rökning offentliga lokaler Ny kunskap 1983 – arbetarskyddsstyrelsen förbud mot rökning i gemensamma lokaler Opinionsbildning Utbildning - skolan 1977 – varningstexter i reklam Kunskapsbas – vetenskapligt 1954, i medierna och bland allmänhet något senare.

12 1. Förhindra att människor hamnar i underläge under lång tid
3. Försäkra alla barn god uppväxtmiljö 5. Arbetslöshet och osäkra jobb påverkar hälsan starkt 7. Faran med social exkludering 8. Effekterna som alkohol och andra droger har 9. Hälsosam mat till alla 10. Hälsosammare transporter 1998 Wilkinson, Marmot

13 Bristen på jämlikhet inom samhället skapar:
Konkurrens, stress Alienation Osäkerhet Bristande trygghet Bristande förankring

14

15 45 % Sjukvård 10 % 20 % 25 % Påverkan på dödlighet
(Dever 1976, Tones & Tillford 2001) 25 % 45 % Sjukvård 10 % 20 %

16 Inte ens levnadsvanorna styr vi över helt själva
Var ligger våra arbeten? Vilken mat är ”attraktiv”? När såg du alkoholreklam senast? Varför började du en gång röka? Vad krävs för att hålla kondition och muskulatur i trim? Restid t.o.r 60 min Förprogrammerade för socker och fett Alkoholreklam i Sverige 1, 3 miljarder 2014 Tobaksreklam förbjöds helt 2003 Årskort på gym tim/vecka

17

18 Var och hur skapas hälsa?
Health is created by caring for oneself and others, by being able to take decisions and have control over one’s life circumstances, and by ensuring that the society one lives in creates conditions that allow the attainment of health by all its members. Ottawa charter 1986

19 Till alla – men mer till dem som behöver mer

20 Lagstadgad verksamhet eller ej?
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. (Regeringsformen 1 kap 2 §, 2014)


Ladda ner ppt "Så mycket mer än att ta hand om sig själv"

Liknande presentationer


Google-annonser