Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄDDA BARNEN & ACCENTURE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄDDA BARNEN & ACCENTURE"— Presentationens avskrift:

1 RÄDDA BARNEN & ACCENTURE
Anpassa gärna innehåll och antal bilder i presentationen efter målgruppen. Använd anteckningarna som stöd. Presentation av dig själv och föreläsningen. DUA konferensen 8 november 2016

2 © Erik Westling Du är 13 år. Du bor i ett socioekonomiskt utsatt område i 2016 års Sverige.

3 Det område som du bor i har dåligt rykte
© Erik Westling Det område som du bor i har dåligt rykte Mediebilden av ditt område är negativ Den skola du går i har dåligt rykte och är nedläggningshotad Dina lärare har låga förväntningar på dig p.g.a. din bakgrund och det område du bor i Du får höra att ditt namn kan bli ett hinder för dig i framtiden Alla vuxna runt omkring dig arbetar i bästa fall i lågstatus- eller i serviceyrken

4 Dina föräldrars situation debatteras som ett problem
© Erik Westling Dina föräldrars situation debatteras som ett problem Din kultur och religion debatteras som ett problem Det sitter rasister i riksdagen och de växer Du är född i Sverige men kallas invandrare Du ser skillnaderna mellan ditt och andra områden Du ser få eller inga som du kan identifiera dig med i maktens korridorer eller i medievärlden

5 Vilka framtidsdrömmar har du som 13 åring?
© Erik Westling Vilka framtidsdrömmar har du som 13 åring? Vilka möjligheter ser du framför dig? Känner du att det finns plats för dig i samhället? Känner du att du hör hemma i det offentliga utrymmet? Största utmaningen är HOPPLÖSHETEN OCH MAKTLÖSHETEN De faktorer som nämns innebär inte att alla barn i dessa områden är fattiga men de behöver inte vara fattiga för att de ska påverkas av de negativa aspekterna som följer med i att bo i ett socioekonomiskt utsatt område.

6 ”Det här är inte ditt land. Det här är mitt land.”
”...eleverna ses mer som behövande barn […] när de kommer till Rosengårdsskolan, än som potentiellt kompetenta blivande samhällsmedborgare.” Skolinspektionen 2011 Så här ser det ut genom ögonen på den person som lever i detta. ”Det här är inte ditt land. Det här är mitt land.” SD:s Erik Almqvist till Soran Ismail

7 På lika villkor Upplägg av presentationen
På lika villkor går in i en ny fas. Verksamheterna ute i de områden som vi befinner oss startade för 6 år sedan. Nu är vi inne i en 2.0 fas där vi går från att vara enstaka projektsatsningar till att tänka i helhet som vi ska prata om under den här timmen.

8 På Lika Villkors verksamhet lokalt
1 2 3 KUNSKAP …och insikt om sina rättigheter och möjligheter REDSKAP …att kunna påverka sin situation och framtid FÖRMÅGA …att driva påverkan som ger förändring Varje år deltar ca barn, ungdomar och föräldrar i våra verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. Vår ambition är att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att påverka barns uppväxtvillkor. Därför samverkar vi med skola, fritidsgårdar, näringsliv, nätverk, föreningar etc.. i varje område.

9 Demokrati och inflytande
På lika villkors modell för samhällsförändring består av fyra viktiga byggstenar 1. Samarbete sker över sektorerna, istället för arbete i stuprör med frikopplade aktiviteter 2. Fokusområdena i programmet är tydligt sammanlänkade i ett ekosystem, där varje områdes påverkan på de andra områdena synliggörs Bostad Arbete Demokrati och inflytande Hälsa Utbildn. 3. Programmet styrs av strategiska mål, med separata delmål för varje fokusområde, inom vilket varje aktivitet drivs av mätetal som syftar till att möta delmålen 4. Samtliga aktiviteter är samordnade på regional nivå och utgör en viktig del av helheten

10 Vision för fokusområdet ”Arbete och Hållbar Försörjning”
Demokrati & Inflytande DEMOKRATI & INFLYTANDE UTBILDNING Uppleva att de har möjlighet att påverka sina livsvillkor Förutsättningar att utveckla och nå sin fulla potential Barn och unga upplever att de har möjlighet att påverka sina livsvillkor Arbete och Hållbar Försörjning ARBETE & HÅLLBAR FÖRSÖRJNING Kunskap om möjligheter på arbetsmarknaden Möjlighet att förverkliga sina ambitioner på arbetsmarknaden Tillgång till en hållbar försörjning En plattform för hållbar försörjning och egenmakt som möjliggör involvering av flera partners och underlättar skalbarhet Egenmakt Utbildning Förmåga & entreprenörskap Arbete & hållbar försörjning

11 För mer information www.raddabarnen.se
Barnfattigdomen i Sverige årsrapport 2013 går att ladda ner som pdf från Rädda Barnens på Rädda Barnen har gjort flera fördjupningsstudier av olika aspekter av barnfattigdom.: På dagordningen – reportage om lokala insatser mot barnfattigdom (2013) På marginalen – vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken (2013) Ensam är fattig (om barn till ensamstående föräldrar) Dåligt ställt (intervjuer med barn och familjer om att växa upp med knapp ekonomi) Skilda uppväxtvillkor (om barn i storstäder) Medtag matsäck och fickpengar (om avgifter i skolan) På finns också mer information om Rädda Barnens arbete i Sverige och världen och om hur du kan bidra till att förbättra situationen för utsatta barn.


Ladda ner ppt "RÄDDA BARNEN & ACCENTURE"

Liknande presentationer


Google-annonser