Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framsida på omslag och ett uppslag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framsida på omslag och ett uppslag"— Presentationens avskrift:

1 Framsida på omslag och ett uppslag
Tidningslayout Framsida på omslag och ett uppslag

2 Öppna inDesign och välj Arkiv - Nytt dokument, A4, stående. 4 spalter
Öppna inDesign och välj Arkiv - Nytt dokument, A4, stående. 4 spalter. Välj 3 sidor. Öppna fönstret ”sidor”. I fönstret ”Sidor” ser man en översikt av sidorna.

3 Första sidan ska vara framsidan på omslaget
Första sidan ska vara framsidan på omslaget. Med stödlinjer för spalter ser den ut så här: Stödlinjerna ska inte användas för spalter här, men fungerar ändå som stöd för vertikala linjer. De måste vara med i hela dokumentet.

4 Rita ramen över hela dokumentet
Välj rektangel-verktyget ur ”verktygslådan” och rita en ram, en ruta, över hela sidan, fyll den med en bakgrundsfärg. Färger hittar du i Fönster – Färg – Färgrutor. Färgtonen justeras genom att man dubbelklickar i fyllningen längst ned i verktygslådan så öppnas ett fönster färginställningar. Detta kallas att göra en ”platta”. Plattor kan vara över en hel sida eller som små rutor med text. Fyllning

5 Gör en bildruta (den med kryss) med ramverktyget (frame tool) och placera den på sidan. Välj Arkiv – montera (place) i menyn. Då kan du välja din bildmapp och bild genom att klicka på ÖPPNA. Bildmappen kan ligga på skrivbordet.

6 Justera storleken på bilden i Objekt – Omforma – skalförändra, eller håll ned cmd-tangenten och dra i hörnornas fästpunkter. Vill du minska eller öka rutans storlek dra du bara i fästpunkterna. Om du håller ned skifttangenten blir det proportionerligt.

7 Montera in (place) din logga på samma sätt som bilden, om du gjort en i Photoshop eller i Illustrator, annars kan du välja typsnitt i menyn och bara skriva tidningens namn med textverktyget. Skapa sedan textkonturer. Du kan då göra en skugga under Objekt – Effekter – Skugga (se nästa bild).

8 Det går att välja vinkel och avstånd på skuggan, liksom tydlighet och opacitet (genomskinlighet).

9 Man kan också göra bildskugga på samma sätt
Man kan också göra bildskugga på samma sätt. Rutorna går att vinkla åt olika håll. Det dyker upp en böjd pil vid fästpunkterna i hörnorna som man kan dra i med markerings-verktyget.

10

11 Sedan kan du göra fler text- och bildrutor
Sedan kan du göra fler text- och bildrutor. Det går också att göra runda ramar eller andra former.

12 Med ritstiftet kan du lägga till och ta bort fästpunkter om du vill, även skapa egna i fri form. Denna form kallas ”splascha”, den har gul fyllning och röd ram.

13 Om du vill se hur det blir i tryck så använd: Visa – skärmläge – Förhandsvisa

14 Uppslaget förbereds genom att man börjar rita spalter på stödlinjerna med rektangelverktyget. Man kan börja med att rita en ram för rubriken. Sedan går man till brödtexten och kopierar av rubriken. Den ska vara i Helvetica Bold pt. Sedan markerar man ramen med textverktyget och klistrar in rubriken.

15 Man ritar en egen ram åt ingressen, det är en kort sammanställning av innehållet i artikeln. Den ska vara i Helvetica Bold (fet) 12 punkter. Det ställer man in i menyn.

16 Sedan kopierar man all brödtext och klistrar in den
Sedan kopierar man all brödtext och klistrar in den. Där det blir ett rött plus ska man länka till nästa spalt genom att klicka på krysset och sedan på följande spalt. Sedan nästa osv.

17 Efter det ska man skapa indrag. Under Text i menyn väljer man Stycke
Efter det ska man skapa indrag. Under Text i menyn väljer man Stycke. Då kommer det fram valmöjligheter. Välj indrag på första raden i varje nytt stycket på 3 mm, UTOM det första. Det första stycket markeras inte.

18 Nästa steg är att skapa mellanrubriker
Nästa steg är att skapa mellanrubriker. De ska vara i Helvetica Bold 12 punkter och du får författa dem själv med stöd från textens innehåll. Minst en rads mellanrum. Mellanrubriker ska inte ha indrag. Då måste man markera dem med textverktyget och minska indraget just där till 0 mm.

19 Bildmontering är nästa steg
Bildmontering är nästa steg. Gör en bildram med kryss och välj Montera under Arkiv. I engelska programversioner är det ”place”.

20 Alla bilder ska ligga i samma mapp. Välj en bild som passar in i texten. Öppna. Sedan ska bildramens storleks ställas in genom att dra diagonalt i fästpunkterna. Vill man öka och minska bildstorleken kan man dra i diagonalerna medan man håller in tangenten cmd. För att bilden ska kunna ”knuffa undan” texten måste man gå till Fönster – Figursättning och välja ett alternativ.

21 Bildtexter ska sättas i lite mindre grad, kursiv stil, i separata bildramar.

22 Du ska också göra en faktaruta i en färgplatta
Du ska också göra en faktaruta i en färgplatta. Den gör du som du gjorde på framsidan, fast mindre. Sedan skriver du text i den. Sedan kollar du Visa – skärmläge – förhandsvisning för att kolla hur det blir i tryck.

23 Spara dokumenten som pdf-fil. Då går du till Arkiv-exportera
Spara dokumenten som pdf-fil. Då går du till Arkiv-exportera. Välj pdf i 300 ppi. Sedan skickar du filerna till mig:


Ladda ner ppt "Framsida på omslag och ett uppslag"

Liknande presentationer


Google-annonser