Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valplan."— Presentationens avskrift:

1 Valplan

2 Vad är en valplan? De tre stegen

3 Vad är en valplan? Bild En valplan utgår från den politiska plattformen och bygger på Liberalernas kommunikationsstrategi. Valplanen hjälper oss att bli ett tydligt alternativ för väljarna i valet 2018 Bloken på sidan 17 men plattform/kommunikationsplan/lokal valplan/personlig valplan

4 De tre stegen - pusselbitar
Se kommande tre bilder

5 Sidan 17 – tre delar Grunden (den här) – pusselbit 1
Nuläge Mål Strategi Målgrupper

6 Utveckling - steg 2, hösten 2017 – pusselbild 2
Budskap Kanaler Bildspråk, fotostil

7 Valkampanj – steg 3, våren 2018 – pusselbild 3
Fördjupning av Budskap Kanaler Bildspråk/texter Tidsplan Personliga valplaner

8 Mål Mätbara mål

9 Varför mål? Man sätter mål för att påverka beteendet och motivationen hos de människor som ska åstadkomma att målet nås. Gör det lättare för alla i en organisation att arbeta var för sig och ändå, tillsammans uppnå det gemensamma önskade resultatet. Skapar engagemang och delaktighet genom att många i föreningen är delaktiga i att sätta mål.

10 Mål Vi ska nå fler väljares förtroende 2018
Vi ska bli fler medlemmar 2018 Hur hänger vi ska bli fler ihop med fler väljare?

11 Eget arbete Vad är ert mål inför valet 2018? Antal röster?
Antal medlemmar?

12 Nuläge Identitet, varumärke Styrkor och svagheter

13 Valanalysen 2014: Vi är för otydliga
Vi behöver sätta in sakfrågorna i en sammanhängande berättelse. Vi behöver bli bättre på att förklara hur vår politik på olika områden hänger ihop med vår ideologi.

14 Identitet Vilka är vi – hur vill vi uppfattas

15 I är medicinen mot Trumpångest.
Liberalism behövs mer än någonsin Varje unges möjlighet att växa Varje människas möjlighet och ansvar att bidra Varje flickas rätt att välja sitt liv Vår vilja att ta hand om varandra Vår vilja att leva trygga och säkra Mänskliga rättigheter, frihandel och samarbete som vägen framåt

16 Vårt varumärke Politik Värderingar Historia
Företrädare, i synnerhet partiledaren

17 Våra styrkor Våra svagheter Vår ideologi och ett tydligt partinamn
En känd och erfaren partiledare med tydlig profil Väl utvecklad politik Våra svagheter Vi är för spretiga och otydliga Vi upplevs inte som intressanta Vi är ett litet parti med små resurser

18 Konkurrenter och motståndare
Konkurrenter är partier som driver delvis samma frågor som L och i huvudsak slåss om samma väljargrupper. Motståndare är partier som skiljer sig åt politiskt och attraherar därmed inte samma väljargrupper.

19 Eget arbete Hänger er lokala identitet ihop med den nationella? Hur?
Vad är ni kända för/vad är ert lokala varumärke och hur hänger den ihop med den nationella? Vad vill ni ha för identitet? Vad är era styrkor/svagheter? Vilka är era konkurrenter och motståndare?

20 Strategi Vägval Vad man gör för att nå målen

21 Vi måste bli tydligare Alla låter likadant.
Därför ska vi utgå från våra styrkor och bygga vidare på dem. Ingen hör något. Därför behöver vi vara tydliga och uthålliga, våga välja ett fåtal valbudskap och upprepa dem. Image, känsla och person premieras framför fakta. Därför ska vi lyfta fram våra värderingar, vårt personliga engagemang och vår partiledares starka sidor.

22 Ta fram en berättelse fär vi Utgår från liberalismen och svara på frågan VARFÖR Arbeta med medlemsvärvning och att förnya verksamheten

23 Tydlig liberalism i praktiken
Bygg från den liberala grunden: vår uppgift är att försvara människors möjlighet att forma sitt liv. Sätt ord på värderingarna. Utgå alltid från människor – inte systemet – i beskrivningen av problem och lösningar.  Beskriv konkret vad frihet och ansvar innebär, undvik klyschor och tomma begrepp. Kliv fram som individ, bjud på dig själv och utgå gärna från dina personliga erfarenheter. Säg jag oftare än vi. Människor övertygar människor. Använd ett vardagsnära och enkelt språk. Gör köksbordstestet på dina formuleringar: skulle du ha uttryckt dig på det här sättet i ett samtal vid köksbordet?  Till sist några ord om hur vi kommunicerar. För mer fördjupning och övningar – se särskild ppt (’Varför-övning’)

24 Bygg den liberala grunden
Hur Vill vi göra det? Vi vill göra skolan statlig igen. Vad vill vi uppnå? Därför måste skolan vara likvärdig i hela Sverige. Vårt liberala varför. Vi försvarar varje människas möjlighet att forma sitt liv. Varje barn som växer upp här ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet. För att inte fastna i hur-fällan, med siffror och lagparagrafer, behöver vi bygga vår kommunikation från den liberala grunden, vårt liberala varför. Vår uppgift som liberaler är att försvara varje människas möjlighet att forma sitt liv. Tiderna förändras, hoten skiftar, men liberalismens grunduppgift är densamma. Därför: rösträtt mot nazismen mot kommunism gay-rättigheter Jämställdhet eget rum på långvården personlig assistans kunskapsskola för alla barn. Allt handlar om varje människas möjlighet att bestämma över sitt liv. DET ÄR DET HÄR VI SKA PRATA OM. Här ska vi våga uppehålla oss länge. Här finns det som gör Liberalerna unika: våra värderingar. Det är också här man laddar in: känslor Upplevelser erfarenheter riktiga människor [Klick 1] Vårt liberala varför leder till att vi tar strid på olika områden Eftersom vi vill att varje människa ska ha möjlighet att forma sitt liv: bättre integration ökad jämställdhet starkare försvar [Klick 2] NU är det dags att bli instrumentell. Hur ska det gå till? Hur ser politiken ut som försvarar varje människas frihet på just det här området? [Klick 3–5] Så här kan det se ut i praktiken. Det här är den liberala grunden för varför liberaler brinner för en bättre skola. Därför måste skolan vara likvärdig. Ett sätt att nå dit är förstatligande.

25 Starkt försvar Ökad jämställd-het Trygghet på gatorna
Mer pengar Nato Modernisera Föräldraförsäkr. Löneskillnader Könsroller Fler poliser Anonyma vittnen Startjobb Mer tid i skolan Hedersfrågan Sänkt mariginalskatt Företagande Betyg Ordning Lärarutbildning Starkt försvar Ökad jämställd-het Trygghet på gatorna Bättre integration Stark ekonomi Kunskaps-skola Varje barn som växer upp här ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Vårt liberala varför hjälper oss också att knyta ihop vår politik på olika områden, för att göra det tydligt för väljarna varför man ska rösta på just Liberalerna. Så här: Grunden är densamma för all vår politik: Vi försvarar varje människas möjlighet att forma sitt liv. [Klick 1] I varje fråga finns ett varför som handlar om människors frihet. Det ska vi beskriva på ett sätt som är relevant för väljarna. T ex som vi gjorde i förra bilden om skola. Det finns ett sådant varför i alla våra frågor, som bygger på samma liberala grund. [Klick 2–3] Om vi lyckas med det, kommer våra olika politiska budskap att stå stadigt på en gemensam grund: och hänga ihop. [Klick 4] Många olika genomarbetade politiska förslag känns plötsligt mindre spretiga. Det är vi som försvarar friheten, helt enkelt. Vår uppgift är att försvara varje människas möjlighet att forma sitt liv.

26 Eget arbete Vad gör ni för vägval för att nå era mål?
Hur påverkar era konkurrenter och motståndare era vägval? Hur kan ni bli tydligare, utgå från den liberala grunden och svara på frågan varför? Hur kan ni arbeta med medlemsvärvning och förnyelse i verksamheten?

27 Bygg ert eget ”Varför hus” i olika frågor
Hur ni vill göra det Vad ni vill uppnå Den liberala grunden Utgår från vår uppgift: Att försvara varje människas möjlighet att forma sitt liv

28 Målgrupper Vilka är våra väljare?
Vilka ska vi prioritera och vilka ska vi välja bort?

29 Vem ska ta vår valsedel?

30 Vilka är våra väljare? Hög utbildning Yngre medelåldern och uppåt
Både kvinnor och män Saco och TCO Medel- och höginkomsttagare Bor i stora och medelstora städer Ur Demoskops undersökning av Liberalernas befintliga och potentiella väljare, 2016

31 Andel väljare med Liberalerna som näst bästa parti
SCB november 2016

32 Var tredje M-väljare är en möjlig Liberal

33 Vår potential: ca 18% Våra väljare: ca 5%

34 Hur tänker våra väljare?
Tar ansvar för sig själva och sina medmänniskor, och vill att andra också ska göra det. Tycker att ansträngning ska löna sig. Vill vara med och bidra till ett anständigt samhälle där det finns stöd åt den som behöver. De tror på utbildning, utveckling och teknik. Vill i första hand ha en alliansregering. Kritiska till extremism, populism och identitetspolitik. Ur Demoskops undersökning av Liberalernas befintliga och potentiella väljare, 2016

35 Den målmedvetnamedborgaren Den självständiga fritänkaren
Tre typväljare Den trogna tänkaren Den målmedvetnamedborgaren Den självständiga fritänkaren En klassisk folkpartist Både marknadsekonomi och socialt ansvar Reflekterar över ideologi Jobbar hårt och vill att det ska löna sig Klassresenär Ordning och reda Vill gå sin egen väg Ogillar krångel och förbud Frihet för sig själv och andra Utifrån det vi vet om våra nuvarande och potentiella väljare, har vi skapat tre modeller av människor som med olika utgångspunkter är möjliga att vinna som väljare. När vi planerar och utformar vår kommunikation ska vi alltid ha dessa typväljare i åtanke. Vem eller vilka vill vi nå? Hur formulerar vi oss för att bli relevanta för dem?

36 Eget arbete Utifrån resonemanget - Vilka är era lokala målgrupper?
Var finns de? I vilka sammanhang finns de? I vilka områden bor de? Vad innebär det här för er i praktisk handling? Vad innebär det för prioriteringar i ert arbete?

37 Så fungerar Kommunikation
Hur kommunicerar vi för att få fler att bli medlemmar och att ta vår valsedel?

38 Det handlar om hur vi ska bli bättre på att nå fram till människor.
Vi är väldigt duktiga på politik. (Det är ju vår kärnverksamhet…) Vi skapar politik, formulerar program och gör genomarbetade budgetar. Att 95% av väljarna inte röstar på Liberalerna beror inte på att de hatar vår politik. Det beror på att de överhuvudtaget inte har en uppfattning om oss. Vi har varit för dåliga på kommunikation. Det ska vi ändra på nu.

39 Så fungerar kommunikation

40 Obehagliga sanningar vi Jag är inte i centrum av partiet
Liberalerna är inte i centrum av politiken Politiken är inte i centrum av människors liv Vi har så lite tid och utrymme till vårt förfogande. Därför måste vår kommunikation vara genomtänkt och effektiv. Men låt oss börja lite längre bak i tiden: på 1500-talet. Då var människor övertygade om att jorden var universums medelpunkt, och att solen, månen och stjärnorna kretsade kring oss. Den polske astronomen Copernicus lanserade den chockerande idén att det inte är jorden som är centrum. Nu måste vi lära oss av honom. Vi har nämligen en tendens att se på politiken och väljarna på samma sätt som människorna före Copernicus såg på planeterna: Det JAG brinner mest för ska synas och höras i vårt parti! Det VI I LIBERALERNA säger och tycker är det mest intressanta i politiken! Och ALLA VÄLJARE tänker dagligen på hur de ska rösta nästa gång och vem som sade vad i partiledardebatten! Nja. Så är det ju inte riktigt. [Klick 1] Det är dags för några obehagliga sanningar som vi behöver ha med oss för att bli bättre på kommunikation. [Klick 2] Jag är inte i centrum av partiet. Kommunikationsstrategin besvarar hur vi får den potentiella väljaren att faktiskt rösta på Liberalerna. Det är inte säkert att var och en av oss har samma svar på varför jag väljer Liberalerna. Liberalerna är inte i centrum av politiken. Vi är ett ganska litet parti. Vi lyckas faktiskt ändå få oproportionerligt mycket utrymme ibland, men vi måste förstå att de allra flesta inte förhåller sig till Liberalerna som centrum i svensk politik. [Klick 3] Till sist: politiken är inte i centrum av människors liv. De allra flesta tänker ganska sällan på vad de ska rösta på i nästa val. De tänker på vad de ska äta till middag i kväll, vem som ska skjutsa till fotbollsträningen eller om de kan smita tidigare från jobbet på fredag. [Klick 4] Vi är inte universums medelpunkt. Det är en ganska obehaglig sanning, men vi behöver förstå det för att använda den lilla plats vi har på bästa möjliga sätt.

41 Wow! Ja! Nej! Åh! Så hur ska vi bli bättre på att nå fram till väljarna? Jo, genom att förstå något grundläggande om hur det går till när människor fattar beslut. Neocortex / hjärnbarken: logisk, rationell och förhåller sig till fakta. [Klick 1] Logik och språk Räknar och jämför Väger fördelar mot nackdelar. ”System 2” eller det långsamma systemet Amygdala, ”reptilhjärnan”. Känslor och intryck. [Klick 2] Reagerar snabbt, system 1. Första intrycket Hur det känns Passion och intuition ”Magkänslan” Jmf lägenhetsköp Hjärnbarken: kvadratmeter, vad får det kosta, hur långt ska det vara till bussen… Lägenhet kan ha allt – men redan i hallen vet du att du inte vill bo där. Amygdala säger nej. Eller tvärtom! Lgh för liten, eller dyr, eller ligger i fel område. Och när du kliver in i köket, vet du att du kommer att lägga ett bud. ”Wow” Vill tro att vi fattar viktiga beslut på rationell och logisk grund MEN: känslor, intuition och intryck spelar större roll för vårt beslutsfattande. Amygdalas reaktioner påverkar hur vi använder oss av hjärnbarken. Amygdala ”Ja!”: vi hittar rationella argument för det. Men det är känslorna som öppnar dörren. Skador i amygdala = svårt fatta beslut. Väger för- och nackdelar mot varann i det oändliga. Vi har pratat alldeles för mycket med neocortex. Laddat på med program och budgetar och fakta och lagparagrafer. Men det har inte hjälpt – för vi har inte ansträngt oss för att få amygdala att öppna dörren och släppa in oss. Det är det vi ska bli bättre på.

42 Så talar vi till Amygdala
Vårt liberala varför. Ideologi och värderingar. Personligt engagemang. Människor påverkar människor. Blod och liv. Mänskliga historier och exempel som berör. Det handlar inte om att vi ska bli Donald Trump, sluta prata politik och bara lova att allt ska bli toppen. När vi beskriver varför – med kött och blod och tydliga bilder – då får vi kontakt med det snabba System 1, som kan öppna dörren för oss så att vi får resonera med hjärnbarken. Om vi får kontakt med Amygdala, då når vi inte bara fram utan in. Vi får det att kännas rätt att rösta på Liberalerna. Och det är ett effektivt sätt att få fler väljare. Så vad betyder det för hur vi pratar om politik på våra seminarier?

43 Kommunikation i praktiken - Fem tips
Bygg från den liberala grunden Utgå från människor – inte systemet i beskrivning av problem och lösningar Beskriv konkret vad frihet och ansvar innebär Kliv fram som individ Använd ett vardagsnära och enkelt språk

44 Välj dina ord När du tänkte säga Använd istället Sidan 12

45 Konkret exempel Hur vi ofta skriver:
Förstatliga skolan. Likvärdig utbildning i hela Sverige. Hur vi gör det bättre: Alla människor ska ha en chans att utvecklas och bli sitt bästa jag. Den resan börjar i klassrummet, därför måste varenda elev få gå i en riktigt bra skola. Vi vill att staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna. Korrekt. Knastertorrt. Börja med varför. Utgå från människor. Avsluta med systemet.

46 Eget arbete Vad innebär det här för er i praktisk handling?
Övning – skriv om en befintlig debattinsändare utefter dessa verktyg Öva på att ha samtal Testa att berätta för varandra


Ladda ner ppt "Valplan."

Liknande presentationer


Google-annonser