Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt"— Presentationens avskrift:

1 Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt
Vision Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt Verksamhetsidé Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer. Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition och möjliggöra såväl för tävling som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt. Svenska Fotbollförbundet ska, tillsammans med SDF, föreningar och intresseorganisationer, utveckla, samordna och administrera fotbollens olika idrotter i Sverige och företräda fotbollen såväl nationellt som internationellt. Svenska Fotbollförbundet ska vara ett aktivt och pådrivande nationsförbund inom FIFA, UEFA, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Värdegrund Vi vill varandras framgång. Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering samt är pådrivande i arbete för jämställdhet och mångfald. Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer där beslut är väl förankrade. Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, gemenskap och rent spel. Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar. Med fotbollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom den egna verksamheten som i idrottsrörelsen och samhället i övrigt. Vi tror på ett ständigt behov av utveckling och strävar efter en god balans mellan kontinuitet och förnyelse. Vad är era tankar kring Svensk fotbolls vision, verksamhetsidé och värdegrund?

2 SWOT Vad är era tankar kring den SWOT-analys som gjorts för Svensk fotboll? Styrkor Svagheter S 2,7 miljoner engagerade mellan år Fotbollen är en stark samhällskraft som bygger på en stark demokratisk grund Hög kvalitet på tränarutbildning Stort och starkt ideellt engagemang Sveriges största integrationsaktör Plattformen Alla olika – olika är bra Stark breddverksamhet i hela landet Hög kvalité i spelar-, domar-,och tränarutbildning Matchmiljöer negativa, försvårar domarrekrytering Antal utövare minskar, ungdomar slutar tidigt Antalet medlemsföreningar minskar Beroendet av ideellt engagemang Behov av fler kvinnliga ledare och spelare Elitföreningarnas engagemang i distriktsverksamheten IT infrastruktur - 2,7 miljoner engagerade mellan år - Fotbollen är en stark samhällskraft och visar ett stort samhällsengagemang - Hög kvalitet på tränarutbildning - Stort och starkt ideellt engagemang - Bra dialog mellan SvFF, SEF och EFD - Starkt resultatfacit sportsligt - Samverkan mellan SvFF och SDF ej optimal - Alla typer av förändringar tar lång tid tex är kostnader trögrörliga nedåt W INTERNT - Antal utövare minskar, ungdomar slutar tidigt - SvFF uppfattas inte lika positivt som ”Fotboll i allmänhet” - Beroendet av ideellt engagemang och behov av fler kvinnliga ledare och spelare - Intäkterna har i stort legat still senaste åren - IT infrastruktur - Intäkter TV – evenemangslista - Intäkter partner – Sv Spel spelutredn - Intäkter UEFA/FIFA – sportsliga resultat - Intäkter och lönsamhet vid evenemang – publikintresset - Kostnader evenemang - Turbulens FIFA/UEFA påverkar imagen av fotbollen - Arenan äganderisk - Matchfixning o upplevd hotbild bråk, bengaler Utnyttja CRM och digitala plattformar Futsal stor tillväxtpotential Utveckla relation mellan föreningar, SDF och SvFF Potential öka kvinnors engagemang Locka fler ungdomar till ledarroller Befolkningstillväxt CSR och tillväxtmöjligheter Samarbete SISU Sprida statistik och goda exempel Folkhälsoperspektivet, motionsfotboll, nya spelformer Intäkter och lönsamhet vid evenemang – publikintresset Matchfixning, bråk, terror Missade mästerskap hämmar intresse Trögrörlig organisationsstruktur Demografisk omflyttning – anläggningsbrist och livskraftiga föreningar Rekrytering av organisationsledare Okunskap hos beslutsfattare Debatten kring konstgräs Finns det något ni saknar i SWOT-analysen? EXTERNT T O - Internationella evenemang Möjligheter Hot

3 Fotbollsutveckling *Med fotboll avses här Fotboll, Futsal och Beachsoccer Mål Öka antalet utövare, fler ska spela längre Fler välutbildade tränare och domare till våra ungdomslag Framgångar för landslagen Damlandslaget ska ta medalj i de internationella mästerskapen Herrlandslag, U21 och Futsallandslaget kvalificerar sig till EM och VM Ungdomslandslag siktar på slutspel med huvudsyftet för utbildning mot framtida framgångar Framgångar för klubblagen Minst en damelitklubb ska årligen nå slutspel i den internationella cupen Minst en herrelitklubb ska årligen nå gruppspel i de internationella cuperna Initiativ: Så många som möjligt – så länge som möjligt – i så bra miljöer som möjligt Så många som möjligt – så länge som möjligt – i så bra miljöer som möjligt. Svensk fotboll ska gemensamt implementera en samlad syn på spelarutbildning baserat på tränarutbildningen, spelarutbildningsplanen, nya spelformer och fotbollens Spela Lek och Lär. Rekrytera och behålla rätt antal domare för en positiv tävlingsverksamhet i hela landet. Utveckla, anpassa träning, spel och tävlingsformer som möjliggör att fler ges möjlighet att spela fotboll längre. Vidareutveckla och tillgängliggöra målgruppsanpassad utbildning och lärande i ledarskap och fotboll. Verka för att skapa miljöer där spelare kan utvecklas hela vägen till yppersta elitnivå. Motionsfotboll etableras i 500 av våra medlemsföreningar. Hur ser ni på målen? Saknar ni eller vill ni ändra något? Hur ser ni på initiativen? Leder de till att vi uppnår våra mål? Är det några ni vill lägga till eller ändra? Bonusfrågor om tiden medger - fram till och med 2022 – hur många: Fler utövare kan det bli i ert distrikt? ___ Nya domare netto ___ Föreningar tar initiativ till motionsfotboll? ___

4 Föreningsutveckling Initiativ Mål
*Med ledare avses här organisationsledare, aktivitetsledare samt domare och andra funktionärer Mål Ökat antal ideellt engagerade ledare och fler utbildade ledare XX föreningar och 24 SDF har verksamhet inom futsal Öka antalet föreningar som har verksamhet inom futsal Sprida Diplomerad förening som verktyg inom rörelsen Initiativ Plus Svensk fotboll ska rekrytera kvinnor som ledare Synliggöra föreningarnas värde för samhället med väl fungerande organisationer med välutbildade ledare som speglar svensk fotbolls mångfald. Utveckla våra arbetssätt, metoder och organisationsformer utifrån behoven i stad och land för att bli ändamålsenliga och för att öka intresset för svensk fotboll. Initiera dialog med SKL och enskilda kommuner i anläggningsfrågor för våra idrotter. Utveckla föreningar genom föreningsbesök och diplomerade föreningar. Starta damlandslag i futsal under målperioden. Våra föreningar ska erbjuda alla som vill, oavsett förutsättningar, positiva hälsofrämjande och utvecklande fotbollsaktiviteter. Utveckla ett effektivt samarbete med SISU Idrottsutbildarna anpassat till fotbollens verksamhet. Hur ser ni på målen? Saknar ni eller vill ni ändra något? Kvantifiera målen utifrån ert distrikt? Hur ser ni på initiativen? Leder de till att vi uppnår våra mål? Är det några ni vill lägga till eller ändra? Bonusfrågor om tiden medger - fram till och med 2022 – hur många: Föreningsbesök ska göras i distriktet? ___ Nya ledare går tränarutbildning C? ___ Nya kvinnor rekryteras som ledare? ___ Föreningar bedriver Futsal? ___ Föreningar blir diplomerade? ___

5 Förbundsutveckling Mål Initiativ
*Med fotboll avses här Fotboll, Futsal och Beachsoccer Mål Stärka vår ställning som viktig samhällsaktör och verka för ett integrerat Sverige Öka jämställdhet och mångfald inom Svensk fotboll Arrangera flera internationella evenemang inom fotboll Utveckla en optimerad organisation för Svensk fotboll Initiativ Kanalisera vårt arbete med jämställdhet och mångfald genom Alla är olika – olika är bra. Utveckla den kommersiella plattformen för en fortsatt växande ekonomi. Systematisera arbetet med att synliggöra värdet av att Sverige arrangerar fler internationella mästerskap och evenemang. Vi tar initiativ till, uppmuntrar och stimulerar organisatorisk utveckling. Vi tar initiativ för att hävda fotbollens intressen i samhället och vår roll som folkrörelse i debatten. Vi tar tillvara de möjligheter som skapas av teknik- och samhällsutveckling för att knyta rörelsens delar närmre varandra. Svensk fotboll känner sina intressenter och utövare – datadriven verksamhet med bas i registrerade spelare. Hur ser ni på målen? Saknar ni eller vill ni ändra något? Hur kan vi öka jämställdheten och mångfalden i distriktet, vilka initiativ behövs? Hur ser ni på initiativen? Leder de till att vi uppnår våra mål? Är det några ni vill lägga till eller ändra?


Ladda ner ppt "Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt"

Liknande presentationer


Google-annonser