Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Fräsch på riktigt – om hygienprodukter, hälsan och miljön

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Fräsch på riktigt – om hygienprodukter, hälsan och miljön"— Presentationens avskrift:

1 1 Fräsch på riktigt – om hygienprodukter, hälsan och miljön
INFO till dig som håller i presentationen: Fakta i presentationen finns också i kampanjens Faktaunderlag som finns att ladda ner i materialskafferiet på Naturkontakt. Om du vill ha mer kött på benen så läs Faktaunderlaget. Presentationen är anpassad för att ta ca 1 timma. Det finns flera dolda bilder, om du har mer tid eller vill fördjupa någon del i presentationen så ta fram dem. VIKTIGT: Under kampanjen är det Naturskyddsföreningens åsikter som presenteras. Kanske får du frågor om läkemedel, vaccination och annat som inte rör kampanjen. Berätta då att vi inte tar ställning till detta. På Naturkontakt finns det ett dokument med svåra frågor och svar. Om du uttrycker sådant som inte presenteras i årets kampanjmaterial – förklara då tydligt att det är din personliga åsikt. Välkomna! Presentera dig själv och presentera vad du kommer att prata om Fräsch på riktigt – om hygienprodukter, hälsan och miljön

2 Naturskyddsföreningen
Kärleken till naturen Politisk påverkan Konsumentmakt Jordbruk, Hav, Klimat, Skog, Miljögifter Först, några ord om Naturskyddsföreningen: Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som har kraft att förändra för att vi är många som är engagerade och har många medlemmar. Just nu är vi som är med. På bilden syns Anti-scampi-gruppen i Stockholm, de engagerar sig ideellt för miljön och naturen genom att få fler att byta bort jätteräkan när de köper sushi till exempel. Vi arbetar med aktiviteter som: - Skapar en relation och kärlek till naturen - Påverkar politiska beslut - Och får fler att välja bättre när de handlar, konsumentmakt. Naturskyddsföreningen arbetar med områdena jordbruk, hav, klimat, skog och miljögifter. Alla är välkomna att delta i våra aktiviteter och det mesta arbetet sker lokalt, som arbetet under Miljövänliga Veckan. Vi har även ett kansli som driver miljöfrågorna både nationellt och globalt. Vi har många samarbetspartners i Syd som också är med i Miljövänliga Veckan och arbetar för att få fler att handla miljövänligt och få företag att erbjuda bättre produkter.

3 Kosmetika, vad är det? 3 Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring Schampo, balsam, inpackningar Hårsprej, gel, vax och oljor Tandkräm och munvatten Raklödder och aftershave Smink och sminkborttagning Hårfärg, toning och blekning Hudkräm, solskydd Parfym Klick 1. Fråga gruppen: Vad tänker du på när du hör ordet Kosmetika? Klick 2. På fackspråk är alla produkter som är listade på bilden kosmetika. Alla dessa produkter täcks av Kosmetikaförordningen. Jag berättar mer om Kosmetikaförordningen senare. För de flesta är kosmetika = smink. Därför pratar vi i kampanjmaterialet om ”schampo, tvål och deo”, ”produkterna i badrumsskåpet” eller ”hygienprodukter”.

4 Hur många har du använt idag?
4 Hur många kosmetiska produkter har du använt idag? Prata med den som sitter bredvid. Obs! ingen tävling i att använda varken så mkt eller lite som möjligt… I Sverige använder genomsnittskvinnan och genomsnittsmannen 12 respektive 8 olika produkter – varje dag. Det i sin tur innebär direktkontakt med många fler kemikalier, bara från badrumsskåpet. De allra flesta kemikalierna är dock helt ofarliga. Låter det mycket? Om du räknar in tex olika handtvålar som används under en dag kanske du närmar dig denna siffra?

5 Försäljningsstatistik kosmetika i Sverige
5 I Sverige köper vi kosmetika och hygienprodukter för 16,4 miljarder kronor per år! Källa: Tabellen visar försäljningsstatistik för kosmetika i Sverige i miljarder kronor. Vi handlar kosmetika för 16,4 miljarder kronor per år. Det innebär 1600 kr per person (hela befolkningen inräknad, även bebisar). Försäljningen av kosmetika har ökade med 17% mellan 2011 och (Förra årets siffror är inte tillgängliga ännu.) Kategorin ”hygien” rymmer: Rakprodukter Tvål Deodorant/antiperspirant Fotvårdsprodukter Hårborttagningsprodukter Munvård (tandkräm, munskölj mm) Barnvårdsprodukter (exkl schampo, tandkräm) Badprodukter

6 Vad finns i produkterna?
6 Produkterna innehåller: Ämnen som behövs för att produkten ska uppfylla sitt syfte (t.ex rengöra eller återfetta) Ämnen som ger produkten hållbarhet och ”rätt” upplevelse (t.ex. konserveringsmedel, doft och färgämnen) Ingående ämnen ska listas i ingrediensförteckningen. Vad finns då i alla dessa produkter? Läs texten på bilden. I ingrediensförteckningen får alla doftämnen får klumpas ihop och enbart kallas ”parfume” förutom de mest allergiframkallande doftämnena, för dem ska namnet skrivas ut. Vad gäller om en förpackning är så liten att det inte får plats en ingrediensföreteckning? Tex ett nagelack? Då ska det finnas en förteckning i nära anslutning till produkten där den säljs (detta följs dock inte alltid). Introducera nästa del i föreläsningen: Nu går vi in in en faktaspäckad del som bland annat handlar om lagstiftningen. Denna info finns också i ett faktaunderlag som hör till kampanjen. Du hittar faktaunderlaget på Naturkontakt och naturskyddsforeningen.se/fräsch

7 Vad är en kemikalie? 7 En kemikalie är ett kemiskt ämne, eller en blandning av kemiska ämnen. Allt är gjort av kemiska ämnen: vatten, sten, människor och kosmetika. De allra flesta kemikalier är ofarliga. De som är farliga kallar vi farliga kemikalier eller farliga ämnen. Det finns både naturliga och syntetiska kemikalier som är farliga. DOLD BILD: Visa denna bild i mån av tid. Gör bilden synlig genom att gå till vänsterspalten och högerklicka på bilden, ta bort markeringen som säger ”Dölj bild” - En kemikalie är ett kemiskt ämne - dvs. grundämne eller föreningar av grundämnen - eller en blandning av kemiska ämnen. - Allt är gjort av kemiska ämnen, från vatten och sten till människor och kosmetika. - De allra flesta kemikalier är ofarliga, Men vissa är dokumenterat farliga för hälsa eller miljön . Dessa kallar vi farliga kemikalier eller farliga ämnen. - Det finns både naturliga och syntetiska – av människan framställda – kemikalier som är farliga.

8 Kemikalieindustrins utveckling
8 Inom EU används ca olika ämnen. av dessa är undersökta. Innan 2007 var det tillåtet att sälja kemikalier utan att undersöka om de var farliga. Därför används fortfarande farliga kemikalier. 90 % Antalet kemikalier som tillverkas ökar och det gör också mängden av dem. Diagrammet visar att kemikalieindustrin inte var så stor fram till 1950, sedan dess har mängden kemikalier som tillverkats ökat explosionsartat. Runt år 2000 tillverkades 400 miljoner ton kemikalier per år! Inom EU tror man att ca olika kemikalier används av dem var våren 2016 undersökta och inrapporterade till EUs kemikaliemyndighet ECHA. Tidigare, innan EUs kemikalielagstiftning REACH trädde i kraft 2007, fanns inga krav på att undersöka om en kemikalie var farlig innan den släpptes ut på marknaden. Idag behöver alla nya ämnen undersökas innan de får släppas ut på marknaden. För ämnen som började användas före år 2007 gäller övergångsregler. Tex har företag som tillverkar eller använder ton av ett ”gammalt” ämne på sig till 2018 för att undersöka och rapportera till EU. Det är en stor anledning till att farliga kemikalier används idag. Ref: Den flamsäkra katten.

9 Farliga kemikalier – vad är problemet?
9 Forskning har visat på kopplingar mellan olika farliga kemikalier och bland annat: Cancer, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier Störd utveckling hos foster och unga, samt svårigheter att få barn Djur påverkas på liknande sätt som vi människor Forskning har visat på kopplingar mellan olika farliga kemikalier och många av dagens folksjukdomar bla: - Cancer, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier - Störd utveckling hos foster och unga, samt svårigheter att få barn - Djur påverkas på liknande sätt som vi människor Om växtlivet också påverkas vet vi idag inte eftersom ingen forskning har gjorts på det. Det är jobbigt för den som drabbas och deras familj och vänner. Det blir också dyrt för samhället som får stå för sjukvårdskostnader. Ett exempel: Nordiska ministerrådet har beräknat kostnaderna för fyra sjukdomar som påverkar den manliga reproduktionshälsan. De hormonstörande ämnena bidrog med en kostnad av 330 miljoner kronor per år för dessa fyra sjukdomar i de nordiska länderna. Rapporten berörde alltså bara fyra sjukdomar, och bara män. Ref: tex State of the Science of Endocrine Disruptive Chemicals. WHO/UNEP 2013

10 Vilka lagar styr? 10 REACH – EU:s generella kemikalielagstiftning Kosmetikaförordningen – EU:s specifika lagstiftning för kosmetiska produkter + = ? Hur regleras kemikalierna i produkter vi har på huden och i håret? - REACH är EUs generella kemikalielagstiftning, REACH gäller alltså för alla kemikalier som tillverkas och säljs i EU. - Kosmetikaförordningen är EUs specifika lagstiftning för kosmetiska produkter. Enskilda kemikalier omfattas av REACH medan färdiga kosmetiska produkter regleras av Kosmetikaförordningen. I Sverige är det Kemikalieinspektionen, som också kallas Kemi, som är tillsynsmyndighet för REACH-frågorna Läkemedelsverket är den myndighet som är ansvarig för kosmetiska produkter. Lagstiftning: REACH Kosmetikaförordningen Ansvarig myndighet: (Sverige) Kemikalieinspektionen Läkemedelsverket

11 Vad säger lagen? 11 Alla kosmetiska produkter som säljs inom EU ska uppfylla lagkraven i Kosmetikaförordningen: Får inte testas på djur Får inte innehålla cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen Får inte innehålla starkt allergiframkallande ämnen Bara vissa färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter är tillåtna Måste ha en ingrediensförteckning (INCI) Kosmetika är genom kosmetikaförordningen en av de allra bäst reglerade produktgrupperna i EU. Det finns mycket som är bra i lagstiftningen, bland annat: - Produkten inte får testas på djur, istället rekommenderas cell-tester. Om ett ämne testats på djur för ett annat användningsområde än kosmetika, till exempel läkemedel, är det är det dock ok att ha det ämnet i en kosmetisk produkt. - Produkterna får inte innehålla särskilt farliga ämnen, som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen. * De får inte heller innehålla starkt allergiframkallande ämnen. Endast vissa färgämnen, konserveringsämnen och UV-filter är tillåtna. - Dessutom måste alla ingredienser listas i en ingrediensförteckning som ska finnas på förpackningen. *läs mer om vad detta betyder i Faktaunderlaget

12 Det är bra, men… 12 Försiktighetsprincipen följs inte. Egentligen ska bara ämnen som har bevisats vara ofarliga användas inom EU. Många ämnen är inte kontrollerade. Bara % av de ämnen som används inom EU är utvärderade för sin miljö- och hälsopåverkan. Vissa ämnesgrupper finns inte med i lagstiftningen. Till exempel plast, nanomaterial och hormonstörande ämnen. Inga gruppförbud. Ämnen förbjuds en och en, ett förbjudet ämne kan bytas mot ett snarlikt som antagligen har liknande effekter. Cocktaileffekten tas inte hänsyn till. Kombinationen av ämnen kan vara farligare än var och en för sig. Det låter ju bra, men det finns brister: - Försiktighetsprincipen innebär att bara ämnen som är väl undersökta och bevisat ofarliga får användas. Försiktighetsprincipen står med i både REACH, EUs kemikalielagstiftning, och i miljöbalken i Sveriges lagstiftning. Ändå följs den inte, vilket följande visar: - Idag används många ämnen som inte är undersökta med avseende på deras påverkan på hälsa och/eller miljö. Bara 10-20% av de ämnen som används är kontrollerade för hälsa och miljö. - Det finns också ämnesgrupper som inte hanteras i lagstiftningen, så som plast, nanomaterial och hormonstörande ämnen. - Om ett ämne blir förbjudet kan man idag byta till ett snarlikt, som troligen har samma dåliga egenskaper. För att förhindra det behövs gruppförbud av ämnesgrupper där flera liknande ämnen har visat sig vara farliga för hälsa och/eller miljö. - Cocktaileffekten, att kombinationen av ämnen kan vara farligare än var och en för sig, tas inte hänsyn till. Ämnen bedöms ett i taget. Lagen är rätt så bra, men den är inte helt på plats och den följs inte. Naturskyddsföreningen vill att kemikalielagstiftningen blir starkare!

13 Gränsvärden och cocktaileffekten
13 Gränsvärden sänks ofta över tid, när mer kunskap fås om ämnet. Dagens gränsvärden är satta ämne för ämne, inte för kombinationer. Men vi utsätts inte för ett ämne i taget utan för 100-tals. Kombinationer av ämnen kan vara giftigare än förväntat – cocktaileffekten. Antalet kemikalier som används inom EU ger oändliga kombinationsmöjligheter. DOLD BILD: Visa denna bild i mån av tid. Gör bilden synlig genom att gå till vänsterspalten och högerklicka på bilden, ta bort markeringen som säger ”Dölj bild” Men det finns ju gränsvärden, ska inte de skydda oss? Jo, det är bra att gränsvärden finns, men de sänks ofta över tid, när mer kunskap om ämnet fås. Det betyder att det som ansågs vara säkert igår kanske inte är det idag. Dessutom sätts gränsvärdarna för ett ämne i taget, inte för den kombination av 100-tals ämnen som vi dagligen utsätts för. Tänk på hur många kosmetiska produkter du använt redan idag. Kemikalierna kan förstärka varandras effekt och bli giftigare tillsammans än var och en för sig. Det kallas cocktaileffekten. Detta gäller inte alla ämnen och vissa ämnen kan även ta ut varandras effekt. Men problemet är att med det stora antalet kemikalier som vi dagligen kommer i kontakt med så blir det oändligt många kombinationsmöjligheter som vi skulle behövt ha koll på för att kunna sätta säkra gränsvärden. (Detta är högaktuell forskning som bedrivs av SweTox i Södertälje.)

14 Naturskyddsföreningen vill se
14 Stärkt lagstiftning – så att alla ämnen utvärderas innan de används. Kriterier för hormonstörande ämnen – så de kommer med i lagstiftningen. Gruppförbud av ämnen – så att farliga ämnen alltid byts ut mot ofarliga. Att försiktighetsprincipen tillämpas – så endast säkra ämnen får ingå. DOLD BILD: Visa denna bild i mån av tid. Gör bilden synlig genom att gå till vänsterspalten och högerklicka på bilden, ta bort markeringen som säger ”Dölj bild” Vi vill få till en starkare kemikalielagstiftning generellt. Denna kampanj kan belysa kemikalielagstiftningens brister i kosmetika. Vi vill att försiktighetsprincipen följs, så att alla ämnen är utvärderade och bevisade ofarliga innan de används. Vi vill se till att kriterierna för hormonstörande ämnen blir baserade på vetenskap och inte på vad som är bäst för företagen. Det är människorna och naturen som vi tycker är viktigast att skydda. Gruppförbud är en viktig fråga, eftersom det idag är så att farliga ämnen förbjuds ett i taget, vilket gör att det blir en väldigt långsam process. Vi vill se att ämnesgrupper ska kunna bli förbjudna om flera ämnen inom gruppen visat sig vara farliga. Exempel är ftalater och högfluorerade ämnen. Om det finns ämnen inom gruppen som är ofarliga kan dessa komma att frias från stämpeln ”farlig” när ämnet blivit väl undersökt och bevisats vara ofarlig. Helt enkelt vill vi att försiktighetsprincipen tillämpas, så som det står i lagstiftningen!

15 Exempel på farliga ämnen
15 Farliga ämnen i kosmetika är oftast: Allergiframkallande - Bara vissa är reglerade Hormonstörande - För hormonstörande ämnen finns idag inga godkända kriterier inom EU Miljöskadliga - Kosmetikaförordningen fokuserar på hälsa. EUs generella kemikalielagstiftning REACH ska täcka in miljö, endast en liten andel av ämnena är undersökta. De ämnen som finns i kosmetika som kan vara farliga kan delas in i tre grupper, med avseende på hur de påverkar oss eller naturen. Vi kommer att se lite närmare på de tre grupperna nu. Allergiframkallande ämnen: De allra värsta är förbjudna, men det finns flera som inte är det och som vi tycker borde vara det. Hormonstörande ämnen: Dessa finns inte alls med i lagstiftningen, något vi vill ändra på! Miljöskadliga ämnen: Kosmetikaförordningen tar hänsyn till hälsa. Miljöaspekten ska täckas. Eftersom bara av de ämnen som används inom EU är undersökta, så används idag ämnen som påverkar miljön negativt. Dessutom finns det ämnen som inte regleras av REACH, till exempel: plaster, nanomaterial och hormonstörande ämnen.

16 Vad gör allergiframkallande ämnen?
16 Allergiframkallande ämnen kan ge kontaktallergi när som helst i livet. Kontaktallergi är när man får eksem vid kontakt med ett visst ämne. Ungefär 10 % av befolkningen har kontaktallergi. Det är ofta doftämnen, färgämnen och konserveringsmedel som är allergiframkallande. Jag är inte allergisk – varför ska jag bry mig om allergiframkallande ämnen då? Allergiframkallande ämnen kan ge upphov till kontaktallergi, när som helst i livet. Att du inte har kontaktallergi idag betyder inte att du aldrig kommer få det. Kontaktallergi är när man får eksem vid kontakt med ett visst ämne. Ungefär 10 % av Sveriges befolkning har kontaktallergi mot något ämne. Vanligast är nickel, i kosmetika är de vanligaste allergiframkallande ämnena: doftämnen, färgämnen eller konserveringsmedel. Har man en gång fått kontaktallergi mot ett ämne har man den känsligheten livet ut. Vilket kan vara väldigt jobbigt och bli till ett socialt handikapp.

17 Vad gör hormonstörande ämnen?
17 Hormonstörande ämnen påverkar de system i kroppen som styrs av hormoner Finns ingen säker dos. Ofta är det mer avgörande när man utsätts än vilken dos man utsätts för Foster, barn och ungdomar påverkas mest då de genomgår viktiga utvecklingsfaser som kan störas Hormonstörande ämnen påverkar de system i kroppen som styrs av hormoner. Bland annat ämnesomsättningen, tillväxten, salt- och vattenbalansen, stress- och belöningssystem och fortplantningen. För hormonstörande ämnen finns ingen säker dos. Ofta är det mer avgörande när man utsätts för ämnet än vilken dos man utsätts för. Foster, barn och ungdomar påverkas mest då de genomgår viktiga utvecklingsfaser som kan störas. Men även vuxna påverkas. Likaså påverkas djur, framförallt vattenlevande djur.

18 Vad gör miljöskadliga ämnen?
18 Miljöskadliga ämnen påverkar miljön negativt, de kan vara: Toxiska – giftiga. Persistenta – svårnedbrytbara i naturen. Bioackumulerande – tas upp av och lagras i levande organismer. Speciellt problematiskt är det om ämnet är både giftigt och svårnedbrytbart eller bioackumulerande. Miljöskadliga ämnen påverkar miljön negativt på ett eller annat sätt, de kan vara: Toxiska – giftiga Persistenta – svårnedbrytbara i naturen. Bioackumulerande – tas upp av och lagras i levande organismer. Kan även anrikas högre upp i näringskedjan. Speciellt problematiskt är det om ämnet är både giftigt och svårnedbrytbart eller bioackumulerande eftersom det då påverkar under lång tid. (Extra: Ett exempel på miljöskadliga ämnen är högflourerande ämnen, PFAS, de bryts ner väldigt långsamt och kan tas upp av levande varelser och lagras i till exempel levern, hjärnan och blodet.)

19 19 Naturliga ämnen kan vara farliga
Det finns naturliga ämnen som är farliga både för hälsan och miljön. Allt ifrån tungmetaller till ämnen från växter. Det är inte ursprunget som gör dem farliga, utan hur de ser ut rent kemiskt. 26 doftämnen är så allergiframkallande att de måste skrivas ut på ingrediens- förteckningen. Nästan alla eteriska oljor innehåller allergi framkallande doftämnen. En vanlig missuppfattning är att naturliga ämnen inte kan vara farliga. Men så är det inte. Både syntetiska och naturliga ämnen kan vara både ofarliga och farliga. Det är inte ursprunget som gör dem farliga, utan hur de ser ut rent kemiskt. Ett problem är att många naturliga ämnen som används är inte ordentligt undersökta. Inom kosmetika är det framförallt doftämnen, färgämnen och konserveringsmedel som kan vara farliga, oavsett om de är naturliga eller syntetiska. T.ex. är 26 stycken doftämnen så allergiframkallande att de måste skrivas ut på ingrediensförteckningen. Så gott som alla eteriska oljor innehåller en eller flera av dessa 26 doftämnen. Några av dem är även miljöskadliga. Det är ingen skillnad om doftämnet är syntetiskt tillverkat eller utvunnet ur en naturlig råvara, de är lika allergiframkallande ändå. Likaså spelar det ingen roll om råvaran odlats ekologisk eller inte, de är lika allergiframkallande ändå.

20 Bensträckare 20 Bensträckare

21 Märkningar – vad står de för?
21 Miljömärkningar – innehållet har granskats efter strikta krav på hälsa och miljö Eko-märkningar – anger att en viss andel av innehållet är ekologiskt odlat Naturligt-märkningar – anger att en viss andel är av naturligt ursprung Astma och allergiförbundet – innehållet är skonsamt ur allergisynpunkt Märkningar kan guida till bättre produkter, men vad står märkena för? Vi ska ägna några bilder åt att på olika sätt se hur några av märkningarna på kosmetika står sig. Miljömärkningar – innehållet har granskats efter strikta krav på hälsa och miljö Eko-märkningar – anger att en viss andel av innehållet är ekologiskt odlat Naturligt-märkningar – anger att en viss andel är av naturligt ursprung Astma och allergiförbundet – innehållet är skonsamt ur allergisynpunkt

22 Märkningar – vilka är bra för hälsan och miljön?
22 Ingen märkning Vad tycker vi om de olika märkningarna? Miljömärkningar sätter vi högst upp i trappan. Produkter med dessa märkningar är säkra för både hälsa och miljö. Som god tvåa kommer COSMOS och NaTrue. COSMOS tittar framförallt på råvarornas ursprung, att de ska vara av naturligt ursprung och odlas ekologiskt. De ställer vissa krav på specifika ämnen i slutprodukten. Dock går de inte igenom alla ämnen i slutprodukten och kontrollerar så att de inte är farliga för hälsa och miljö. NaTrue har krav på innehåll av naturliga råvaror och några få krav på specifika ämnen utöver det. Det finns olika steg i NaTrue, den strängaste har höga krav på att det som odlas ska vara ekologiskt. Generellt är produkter som har en seriös märkning bättre än de som är omärkta. Av den enkla anledningen att de låter en tredjepart få insyn i vilka ingredienser de har och att företaget följer de krav märkningen ställer. COSMOS finns i kombination med flera märkningar

23 Eko, naturligt, miljömärkt – vad är skillnaden?
23 Eko, naturligt, miljömärkt – vad är skillnaden? Petroleum (råolja) Mineraler Vatten Konventionellt odlat Ekologiskt odlat Syntetiska ämnen Naturliga ämnen Vad är skillnaden mellan miljömärkt, ekologiskt och naturligt? 1. Här är några slutprodukter 2. De kan bestå av syntetiska ämnen – syntetisk betyder ”av människan tillverkad” 3. och/eller naturliga ämnen 4. Syntetiska ingredienser kan till exempel vara petroleum (råolja), av det görs till exempel vaselin 5. Naturliga ämnen kan göras om till syntetiska, till exempel kan palmolja göras till tvål 6. Naturliga ingredienser kan vara mineraler och vatten eller odlade ingredienser som olivolja/palmolja. 7. De naturliga ämnena kan i sin tur vara odlade med eller utan gifter – oekologiskt eller eko. COSMOS Organic märker produkter med högt eko-innehåll 8. NaTrue märker produkter med naturligt innehåll (ibland också eko) 9. Vem kollar att alla ingredienser är ok för hälsa och miljö? 10. Bra Miljöval, Svanen och EU Ecolabel ser till att allt innehåll – oavsett om det är syntetiskt eller naturligt är ok för hälsa och miljö. Vi tycker att miljömärkningarna gör det som lagstiftningen egentligen borde göra. ?

24 Vilka krav har de olika märkningarna?
24 Krav utöver lagstiftningen Bra Miljöval Svanen COSMOS NATRUE Ej hormonstörande ämnen Ja Ej persistenta ämnen Nej Ej allergena ämnen Ej mikroplast Krav på förpackningen Naturligt innehåll Inga krav Ja, andel (%) skrivs ut Ja, minst 75% Ekologiskt innehåll Nej för NATURAL Nej för nivå 1 Ja för ORGANIC, andel (%) skrivs ut Ja för nivå 2 och 3 Här är en genomgång av några olika krav som olika märkningar har, utöver kraven från lagstiftningen. Gå igenom matrisen Ingen märkning har allt. Helst skulle vi vilja se en märkning som är helt och hållet grön. Idag finns ingen sådan. Vi har kommit mycket kortare inom kosmetika jämfört med livsmedel. För mat säger vi: Byt till eko! Idag fokuserar miljömärkningarna (Bra Miljöval, Svanen och EU Ecolabel) på att produkten ska vara säker för hälsa och miljö. När det finns fler märkta produkter och branschen har förstått att vi som handlar bryr oss om att innehållet i schampot är schysst så kan miljömärkningarna höja sina krav och ställa krav även på odling och utvinning. Dock kan ju företag redan idag ha två märkningar, t.ex. både COSMOS ORGANIC och Svanen ( t.ex. Urtekrams oparfymerade serie med flera produkter – de syns på nästa bild)

25 Vad får du om du väljer miljömärkt?
25 Produkten är granskad så att den är snäll mot hälsa och miljö En oberoende organisation ställer kraven för märkning Kraven blir strängare efter hand Om du väljer miljömärkt får du en produkt som är: Schysst mot hälsan och miljön tex genom att inte tillåta hormonstörande och allergiframkallande ämnen En oberoende tredjepartsmärkning ställer kraven och kontrollerar att produkten lever upp till dem = tillverkaren/säljaren bestämmer inte kraven, inte heller köparen. Kraven blir stängare efter hand och du visar kosmetikabranschen att det lönar sig att satsa på produkter som är fräscha på riktigt Produkterna på bilden Blad handtvål fr Åhléns (BMV), Cien schampo från Lidl (Svanen), Urtekrams oparfymerade serie (Svanen och Cosmos Organic), Hemfrid handtvål (BMV) I dagsläget finns det relativt få miljömärkta produkter. Så hittar du inget märke på dina favoritprodukter, eller inga produkter i butiken? Be tillverkaren att märka sig och butikerna att ta in fler produkter!

26 8 tips för att bli fräsch på riktigt
26 Spana efter märkningar Köp miljömärkt till ungarna Gör eget Se upp med tunna löften Prova parfymfritt Ung eller gravid? Behåll din hårfärg Stör inte hormonerna Rensa badrumsskåpet Detta är Naturskyddsföreningens tips för den som vill bli fräsch på riktigt. Låt deltagarna bläddra i minifoldern och läsa de korta texterna. Har du inga foldrar så berätta lite om varje punkt, mer info om punkterna finns på webben Prata i smågrupper om tipsen. Vilka tips tar du till dig? Är det lätt eller svårt att bli fräsch på riktigt tycker du?

27 27 Samtal Vad är viktigt när du köper schampo, deo, handtvål, hudkräm?
Vad tror du är viktigt för andra? DOLD BILD: Visa denna bild i mån av tid och lust. Gör bilden synlig genom att gå till vänsterspalten och högerklicka på bilden, ta bort markeringen som säger ”Dölj bild” Prata 2 och 2, vad är viktigt för er? Och hur tror du att andra tänker när de står och väljer i affären?

28 28 Tack! Tack!


Ladda ner ppt "1 Fräsch på riktigt – om hygienprodukter, hälsan och miljön"

Liknande presentationer


Google-annonser