Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AUTISM och ASPERGER SYNDROM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AUTISM och ASPERGER SYNDROM"— Presentationens avskrift:

1 AUTISM och ASPERGER SYNDROM
Robert Lindell november 2008 Del 3

2 PEDAGOGISKT ARBETSSÄTT
KUNSKAP OM AUTISM / ASPERGER SYNDROM KUNSKAP OM PERSONEN HJÄLPMEDEL och ANPASSNINGAR LIVSPERSPEKTIV UNDERVISNINGSSÄTT/BEMÖTANDE

3 AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND
Funktionshinder som påverkar förmågan att skapa mening och sammanhang i tillvaron, vilket i sin tur påverkar förmågan att förstå och hantera många av vardagens aktiviteter

4 Hjälpmedel är för många med funktionshinder helt avgörande för möjligheten att leva ett oberoende och aktivt liv – i hemmet, i skolan eller i arbetet. Ur nationalencyklopedin

5 SJÄLVSTÄNDIG, OBEROENDE
SJÄLVSTÄNDIG: NÅGON SOM TÄNKER OCH HANDLAR PÅ EGEN HAND UTAN ATT BEHÖVA STÖD AV ANDRA OBEROENDE: NÅGON SOM INTE ÄR STYRD AV NÅGON ANNAN, SJÄLVSTÄNDIG, FRI BEROENDE: OSJÄLVSTÄNDIG (Bonniers stora ordbok)

6 För att skapa oberoende är personen med autism/Asperger syndrom beroende av att omgivningen förstår funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för den enskilda personen

7 HJÄLPMEDEL Redskap / verktyg som skapar mening och sammanhang i tillvaron och som ger strategier att använda i vardagen

8 HJÄLPMEDEL SKALL GE SVAR PÅ FRÅGOR SOM:
Vad? När? Med vem? Hur mycket? Hur länge? Vad? Hur? Varför?

9

10

11 Vad kommer att hända? Var? I vilken ordning? Vad händer sedan?
INDIVIDUELLT ANPASSADE HJÄLPMEDEL SOM TYDLIGGÖR TID: DAGSPLANERING Skall besvara frågorna: Vad kommer att hända? Var? I vilken ordning? Vad händer sedan?

12

13 INDIVIDUELLT ANPASSADE HJÄLPMEDEL FÖR TID: AKTIVITETSPLANERING Skall besvara frågorna:
HUR MYCKET? VAD? NÄR ÄR DET FÄRDIGT? VAD HÄNDER SEDAN?

14 VISUELLA INSTRUKTIONER
Hjälp att organisera materialet - Fast organisation - Matcha - Nummerföljd - Skrivna instruktioner Hjälp att utföra uppgiften - Självinstruerande material - Konkret förebild - Mallar - Ritade/skrivna instruktioner

15 INDIVIDUELLT ANPASSADE HJÄLPMEDEL
MÅL: att personen själv skall kunna förstå och dra egna slutsatser METOD: genomtänkt inlärningsstrategi, det stöd jag ger vid inlärningen skall jag ha en idé om hur jag kan avveckla UTVÄRDERING: bedöm personens självständighet i användandet av sina hjälpmedel, bedöm din egen delaktighet

16 FÖRHÅLLNINGSÄTT 1. INLÄRNING 1:1 2. KONKRET INLÄRNING
( BEGRÄNSA VERBAL KOMMUNIKATION) 3. VISUELLA INSTRUKTIONER/STÖD 4. MÅL ATT KUNNA ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT 5. AKTIV GENERALISERING 6. POSITIVA RUTINER

17

18 KASAM Tillvaron skall vara: Begriplig Meningsfull Hanterbar


Ladda ner ppt "AUTISM och ASPERGER SYNDROM"

Liknande presentationer


Google-annonser