Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spirometri – varför då? Maria Ingemansson 2016-11-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spirometri – varför då? Maria Ingemansson 2016-11-15."— Presentationens avskrift:

1 Spirometri – varför då? Maria Ingemansson

2

3

4 Spirometri Vad är det vi mäter? Varför mäter vi det?
Hur tolkar vi det?

5 Spirometri - volymer

6 Vad är det vi mäter? Dynamisk spirometri. Pneumotachograf dvs. snabba flödesmätare. Flödet integreras över tid volymsignal De flesta spirometrar mäter flöde och volym med god precision. Kräver van undersökare för optimalt resultat

7 Spirometri – flöden/volymer

8 Varför mäter vi detta? Astma är en sjukdom i luftvägarna. Redan en liten minskning av luftvägsradien leder till en stor förändring i luftflödet

9

10 Normalt vs inflammerat luftrör

11 Exempel OBSTRUKTIVITET

12 Spirometri – praktiska aspekter
Utförs sittande med näsklämma vid standardiserade test Patienten börjar med att andas normalt Därefter instrueras patienten att göra en maximal inandning Sedan instrueras patienten att andas ut så snabbt och kraftigt han kan och även hålla ut ända tills luften tar slut. Här behöver patienten ”hejas på” ordentligt Det finns pedagogiska hjälpmedel som hjälp att hålla ut Förklara sedan resultatet och jämför med föregående

13 Reversibilitetstest (astma)
Mäter den bronkdilaterande effekten av en inhalerad Beta 2-stimulerare Kortverkande luftrörsvidgande skall sättas ut 4 timmar före test Långverkande luftrörsvidgande bör sättas ut 12 timmar före test Femton minuter efter inhalation görs en ny spirometri 10-15% ökning (minst 250 ml) av fev 1 talar för astma

14 Hur tolkar vi resultatet?

15 Pojke 11 år

16 Pojke 13 år

17 Pojke 12 år

18 Pojke 11 år

19 Gustav 10 år

20 Gustav 8 år

21 Flicka 9 år nybesök

22 Flicka 9 år, uppföljning efter 3 månader

23 Felkällor

24 Pojke 13 år

25 Om man avbryter utandningen för tidigt
FVC blir falskt för låg FEV1 normal FEV% falskt för hög

26 Felkällor sammanfattning
Medverkan Hosta Avslutar för tidigt Referensvärden Tolka lätt obstruktivitet med viss försiktighet vid tillväxtspurten

27 Checklista vid tolkning
Rätt referensvärde(ålder, kön) Flödevolymkurva när kommer max utandning tillräckligt lång inga ”hack i kurvan” kurvans form konvex/konkav

28 Checklista vid tolkning forts.
FVC normalt: restriktivitet kan uteslutas FVC reducerad: patienten är ordentligt obstruktiv alt. restriktiv FEV 1 reducerad: patienten obstruktiv alt restriktiv. Om reducerad med >15-20% sannolikt obstruktiv FEV % reducerad sannolikt obstruktiv, normalt eller högt kan vara restriktiv MEF/FEF lita mer på kurvans utseende

29 Spirometri - tolkning Obstruktiv FVC normalt/sänkt FEV1 sänkt FEV % sänkt Restriktiv FVC sänkt FEV 1 normalt/sänkt FEV% normalt/högt

30 Spirometri – därför att
Viktigt komplement till anamnes och status Känsligt mått på obstruktivitet i framför allt de mellanstora luftvägarna Bra pedagogiskt instrument för den enskilde patient att följa sin astmasjukdom över tid Men, enstaka mätningar ger inte så mycket, patienten bör följas över tid


Ladda ner ppt "Spirometri – varför då? Maria Ingemansson 2016-11-15."

Liknande presentationer


Google-annonser