Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Obligatorisk på inriktning Naturvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Obligatorisk på inriktning Naturvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Obligatorisk på inriktning Naturvetenskap
Kemi 2 Obligatorisk på inriktning Naturvetenskap

2 Kemi 2 100p Allmänbildande och studieförberedande
Teoretisk och experimentell Läses i åk 3 efter tidigare kurser kemi 1, biologi 1 och biologi 2

3 Innehåll Reaktionshastighet och kemisk jämvikt Organisk kemi
T.ex. Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer (jämviktssystem i världshaven, i människokroppen och inom industriella processer.) Organisk kemi T.ex. organiska ämnesklasser och reaktionsmekanismer.

4 Innehåll Biokemi Analytisk kemi
Ämnesomsättning, det genetiska informationsflödet samt proteinkemi Analytisk kemi Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys

5 Biologi 2 Obligatorisk på inriktning Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle

6 Biologi 2 100p Allmänbildande och studieförberedande
Teoretisk och experimentell Läses i åk 2 efter tidigare kemi 1 och biologi 1.

7 Innehåll Cell- och molekylärbiologi Organismens funktion
T.ex. Cellers livscykler och differentiering, cellers kommunikation, celldelars funktion, cell- och molekylärbiologins användningsområden. Organismens funktion T.ex. Fysiologi hos människan och andra djur, evolutionära samband, immunsystem, mikroorganismer, hälsa / sjukdom, samt livscykler och fysiologi hos växter och svampar.

8 Hållbart samhälle kurs: Miljö- och energikunskap
Obligatorisk på inriktningen Naturvetenskap och Samhälle. Valbar på inriktningen Naturvetenskap

9 Miljö- och energikunskap 100p
Allmänbildande och studieförberedande Tvärvetenskaplig Teoretisk och experimentell Läses under åk 3

10 Innehåll Ekosystemens struktur Miljöhot och utmaningar
T.ex. dynamik, bärkraft och biologisk mångfald. Miljöhot och utmaningar T.ex. konsekvenser av vår livsstil och våra behov. Naturliga och av människans skapade kretslopp Samhällets styrmedel

11 Innehåll Verktyg för styrning och bedömning
T.ex. livscykelanalys, miljöcertifiering och miljömärkning Energi- och resursanvändning /effektivisering T.ex. livsmedelsproduktion, transporter, konsumtion och nya tekniska lösningar. Energiprincipen, verkningsgrad Praktiska fallstudier


Ladda ner ppt "Obligatorisk på inriktning Naturvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser