Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FMS gör skillnad! FMS erbjuder verktyg som gör det möjligt för alla på din skola att arbeta tillsammans med hälsa och livsstil för att förbättra skolresultaten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FMS gör skillnad! FMS erbjuder verktyg som gör det möjligt för alla på din skola att arbeta tillsammans med hälsa och livsstil för att förbättra skolresultaten."— Presentationens avskrift:

1 FMS gör skillnad! FMS erbjuder verktyg som gör det möjligt för alla på din skola att arbeta tillsammans med hälsa och livsstil för att förbättra skolresultaten och minska stressen. Verktygen: FMS Elevprofil för åk 7-9 och gymnasiet FMS Personalprofil för de anställda Fysisk KROPPEN Mental LIVSSTILEN Social SKOLARBETET

2 Unika verktyg Fysisk Mental Social www.fms.se
Verktygen är unika genom att de kopplar ihop kroppen, livsstilen och skolarbetet. Grunden är ett hälsofrämjande, salutogent och lösningsfokuserat arbetssätt. Fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) gör det lättare för alla att klara av livet i skolan och skolans utmaningar. Reliabilitets- och validitetstester av frågor och fysiska tester har gjorts av Karolinska Institutet. Sedan 2004 har ca 160 skolor använt verktyget. Databasen med elevdata fylls hela tiden på och står till forskningens förfogande. KROPPEN LIVSSTILEN SKOLARBETE

3 FMS Elevprofil Ger eleven kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa, livsstil och skolresultaten och stimulerar till förbättringar. En ny interaktiv Webapp för mobil, Ipad och dator hjälper eleverna att analysera sin situation, ta fram sin egen utvecklingssplan och att genomföra den. Fysiska tester av eleverna vilket bidrar till att göra verktyget unikt. Ger arbetslagen underlag för gemensamma aktiviteter för mer engagerat lärande. Stimulerar till samverkan mellan alla på skolan och ger ledningen underlag till kvalitetsredovisningar.

4 Rekommenderat genomförande steg för steg
Utvecklings plan Analys Genom- förande och uppföljning Rekommenderat genomförande steg för steg Rektor beslutar hur FMS Elevprofil ska användas på skolan. Idrottslärare och skolsköterskor utbildas i handledarrollen av FMS under två dagar och mentorerna i mentorsrollen under en halv dag. Eleven analyserar sin situation under handledning och tar fram sin egen utvecklingsplan med tydliga mål och aktiviteter för att nå målen. Eleven genomför sin individuella utvecklingsplan. Mentorn stödjer utvecklingen och genomför uppföljningssamtal med eleverna. Skolledningen följer upp resultaten för skolan.

5 Elevens Utvecklingsplan:
Analys: Hur mår du idag i skolan och på fritiden? Framtidsbild: Hur vill du ha ditt liv fysiskt, mentalt och socialt? Mål: Var ska du befinna dig om ett år? Genomförande: Vad kommer du göra för att nå dina mål? Vad är allra viktigast? Uppföljning: Hur följer du upp att du lyckas?

6

7

8

9 År 2009-2010 (2278 elever) År 2015-2016 (1619 elever)
Antal som besvarat frågan Frågor som ej fanns 2009/10

10 FMS Personalprofil Stimulerar personalen att arbeta tillsammans för att skapa mera tid för samtal med eleverna. Ger all personal ökad kunskap om sambandet hälsa, livsstil och skolprestationer och stimulerar dem att få eleverna att genomföra förbättringar. Ger ledningen möjlighet att effektivisera verksamheten, minska stressen och förbättra den arbetssociala miljön.

11 FMS nya Webapp Elevens Utvecklingsplan: Elevens Utvecklingsplan: Det pedagogiska verktyg som används som stöd vid genomförande av FMS Elevprofil och FMS Personalprofil är utvecklad som en modern webapplikation. Den är: Enkel att använda Responsiv för mobil, Ipad och dator  Interaktiv  Stimulerar till en positiv och aktiv livsstil Välkommen att testa, gå in på

12 Tydliga resultat Eleverna Mer tid för samtal med sina lärare/mentorer.
Minskad stress bland personalen Bättre hälsa och skol-prestationer En hållbar skola Tydliga resultat Eleverna Mer tid för samtal med sina lärare/mentorer. Bättre skolprestationer tack vare mer fysisk aktivitet, bättre hälsa och livsstil. Känner sig väl förberedda för fortsatt utbildning och arbete. Personalen Ökad trivsel, arbetsglädje och motivation. Minskad stress och bättre arbetsmiljö. Ledningen Fler elever klarar gymnasiet med fullständiga betyg. Minskad risk för utanförskap och psykisk ohälsa. Bättre arbetssocial miljö. Minskade kostnader för sjukskrivningar. Effektivare verksamhet byggd på samverkan. En långsiktigt hållbar skola.

13 Samverkar med Karolinska Institutet Lärare I idrott och hälsa
Fysisk Mental KROPPEN LIVSSTILEN Social SKOLARBETE OCH ARBETSLIV Acki Wästlund FMS grundare och Vd Samverkar med Karolinska Institutet Lärare I idrott och hälsa Fil kand I beteendevetenskaper


Ladda ner ppt "FMS gör skillnad! FMS erbjuder verktyg som gör det möjligt för alla på din skola att arbeta tillsammans med hälsa och livsstil för att förbättra skolresultaten."

Liknande presentationer


Google-annonser