Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISA DENNA BILD: INLEDNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISA DENNA BILD: INLEDNING"— Presentationens avskrift:

1 VISA DENNA BILD: INLEDNING
Presentera dig själv, dagordningen och eventuell information om möteslokalen. BESTÄM DISKUSSIONSNORMER Gå igenom “grundregler” för diskussionen och inkludera att erkänna varandras erfarenheter; att hålla det som sägs på mötet konfidentiellt; och att delta fullt ut i diskussionen. STOPPA MUTOR, 3:e PART AFFÄRSFALLSSCENARIO VISA DENNA BILD:

2 VISA DENNA BILD: INLEDNING
Gå tillsammans med medarbetarna igenom definitionerna på mutor och olagliga betalningar: muta – att erbjuda, ge, ta emot eller kräva en olaglig betalning olaglig betalning – utförande, tillhandahållande, erbjudande eller godkännande rörande givandet av något av värde, med avsikt att påverka den mottagande personens handlingar på ett sätt som inte är i enlighet med dennes uppgifter. FALLÖVERSIKT Denna bild “berättar en historia”, som du eller en frivillig deltagare ska läsa högt. DISKUSSIONSÄMNEN Som facilitator måste du se till att du går igenom medarbetarens situation och påföljande handlingar innan du går över till nästa bild. Se till att eventuella personliga upplevelser som deltagarna vill berätta om har samband med det visade scenariot. STOPPA MUTOR, 3:e PART FALLÖVERSIKT VISA DENNA BILD:

3 VISA DENNA BILD: STOPPA MUTOR, 3:e PART INLEDANDE FRÅGOR
SVAR PÅ FRÅGOR Vad skulle ekonomichefen ha gjort? I stället för att gå med på de nya villkoren ska chefen se till att saken utreds noggrant. Det är chefens ansvar att ta reda på vad den extra kommissionen är till för och säkerställa att den inte används som muta eller olaglig provision. Han/hon ska be en jurist göra en genomgång och bedömning och även diskutera förslaget med sin chef och den juridiska avdelningen. Om ekonomichefen visat den noggrannhet som krävs och frågat representanten vad han menade med “nödvändig assistans”, skulle beslutet ha blivit annorlunda om representanten hade svarat: Du vill inte veta: Ja. Ett sådant svar måste resa misstankar om att den “nödvändiga assistansen” kan avse en olaglig eller oetisk uppgörelse. Chefen behöver undersöka vad “nödvändig assistans”egentligen betyder, be en jurist om råd samt frysa eller avbryta affärsrelationen tills utredningen är klar. Min vän kommer att betala de rätta människorna: Ja. Ett sådant svar betyder definitivt att “nödvändig assistans” avser en muta eller en olaglig provision. En jurist ska genast kontaktas, och affärsrelationen ska avbrytas. Jag har inte sakkunskap för att gå igenom och godkänna kraven för produktens tekniska specifikationer: Omständigheterna kan vara annorlunda. Det finns möjliga, rättfärdiga/lagliga orsaker till att betala en ytterligare kommission. Dock måste chefen noggrant kontrollera att den förhöjda kommissionen inte kommer att användas som muta eller olaglig provision, innan han skriver på avtalet. NOTERA: Om chefen tror på honom och gör vad som behövs för att bekräfta att vi behöver en expertgenomgång av de tekniska specifikationerna, kan den extra kommissionen vara försvarlig. Skulle situationen ändras om omständigheterna hade varit de följande? Om ja, hur? Den extra kommissionen var 2 %? 20%? Nej. Beloppet spelar ingen roll, problemet är att veta man betalar en rimlig kompensation för en laglig tjänst och att den 3:e parten faktiskt utför de tjänster som de påstår sig göra. Dock borde den höga siffran 20 % genast väcka misstankar och resultera i vidare utredning. Personen som erbjöd sig att tillhandahålla “nödvändig assistans” inte var vän till Lockes representant? Nej. Det spelar ingen roll vem som erbjudit sig att tillhandahålla assistans, inte heller om vår agent “svarar för” honom/henne eller ej. Det är alltid viktigt att göra en riktig utredning, oberoende av om vår agent "svarar för" honom/henne eller inte. Det är alltid viktigt att kontrollera varje ny agent eller representant. STOPPA MUTOR, 3:e PART INLEDANDE FRÅGOR VISA DENNA BILD:

4 VISA DENNA BILD: DISKUSSIONSÄMNEN
Hänvisa till vår Anti-Bribery policy och påminn medarbetarna om att Tyco förbjuder mutor i alla delar av världen; i samband med alla affärsrelationer; oavsett om de ges direkt av Tycos personal eller genom agenter; och oavsett om de ges till regeringsanställda eller privata individer. STOPPA MUTOR, 3:e PART RIKTLINJER VISA DENNA BILD:

5 VISA DENNA BILD: DISKUSSIONSÄMNEN
Gör några avslutande kommentarer som du tycker passar med tanke på deltagarnas reaktioner och diskussioner kring det här ämnet och fallstudien. Sammanfatta de diskussioner som varit. Ta tillfället i akt att betona de viktigaste punkterna från tidigare om en medarbetare som agerar enligt Tycos värderingar och etik. Påminn en gång till om Tycos Anti-Bribery policy eftersom den handlar om de problem och konsekvenser som diskuterades i fallstudien. STOPPA MUTOR, 3:e PART VAD HAR VI LÄRT OSS? VISA DENNA BILD:

6 VISA DENNA BILD: DISKUSSIONSÄMNEN
Påminn de anställda att de inte är ensamma i sitt beslutsfattande och att det är viktigt att ta upp problem när de uppstår. Förstärk resurserna som är till för medarbetarna om det uppstår ett problem som behöver trappas upp. STOPPA MUTOR, 3:e PART TA UPP ETT PROBLEM VISA DENNA BILD:


Ladda ner ppt "VISA DENNA BILD: INLEDNING"

Liknande presentationer


Google-annonser