Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Coerver Coaching First Skills – The best start in soccer For kids ages 4-6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Coerver Coaching First Skills – The best start in soccer For kids ages 4-6."— Presentationens avskrift:

1 Coerver Coaching First Skills – The best start in soccer For kids ages 4-6

2 Coerver Coaching

3 TEKNIKTRÄNING COERVER COACHING - Make Your Move Inlärningsfas då spelarna tränar de olika teknikerna/finterna i låg fart med en passiv motståndare för att träna timingen och riktningen i tekniken. 1.Gruppövningar 1.Hjälpa till att förstå hur, vart och när man ska göra olika tekniker. 2.Exempelvis 1 fast passare och tre spelare som varierar mellan att träna tekniken och att agera skugga. a.Ha korta avstånd mellan köerna så att spelarna snabbt är redo att köra igen b.Anpassa antal och köer utifrån den/de tekniker som ska tränas på. 2.1vs.1 övningar mot små mål 1.Skapa småplaner med 2 eller flera mål. 2.Motståndarna ska vara passiva och inte försöka ta bollen. a.Målen ställs på olika platser utifrån vilka tekniker som ska tränas b.Sätt koner framför målen som anfallaren måste passera innan de får göra mål, detta gör att anfallaren inte lika snabbt kan göra mål. Fler tekniker krävs. Hur, Vart och när? Feints Stops & Starts Change of Direction

4 TEKNIKTRÄNING https://www.youtube.com/playlist?list=PLApjhYOmrkFa1L146Tgz8i1c_c_ZG2jV0 STEG 1: Individuell träning på de olika teknikerna, repetition. Inlärningsfas då spelarna stillastående eller i låg fart nöter in rörelserna för de olika teknikerna/finterna för att sedan kunna praktisera dessa med tempo. 1.Cirkelträning, ”Följa John” 1.Spelarna står i en cirkel med tränaren i mitten. 2.Tränaren visar först de olika teknikerna, en i taget. 3.Spelarna får sedan träna på samma teknik. 4.Kör helst i små grupper så att tränaren hinner hjälpa alla. a.Träna inte för många tekniker under samma pass b.Se till så att det blir så många touch på bollen på så kort tid som möjligt 2.Stationsträning, Stillastående med fokus på rörelserna 1.Skapa olika stationer som spelarna roterar mellan, där man på varje station tränar olika tekniker. 2.Stationerna skapas med fördel med koner på en rad med en boll vid varje station, så att det går snabbt att byta mellan stationerna. a.Se till att inte köra för länge på samma station, byt ofta b. En station kan vara en ”vilostation” 3.Stationsträning med rörelse, ingen försvarare eller press 1.Skapa stationer där spelarna rör sig och gör de olika teknikerna. 1.Förslagsvis små konade områden eller kon i mitten och körer som rör sig mot konen och utför tekniken. TRÄNINGSFORMER

5 TEKNIKTRÄNING STEG 2: Individuell träning med skuggmotståndare, begränsat motstånd Inlärningsfas då spelarna tränar de olika teknikerna/finterna i låg fart med en passiv motståndare för att träna timingen och riktningen i tekniken. Motståndaren mer till hjälp än motstånd 1.Gruppövningar 1.Övningar med 2-4 spelare där det blir minimalt med kötid. 2.Exempelvis 1 fast passare och tre spelare som varierar mellan att träna tekniken och att agera skugga. a.Ha korta avstånd mellan köerna så att spelarna snabbt är redo att köra igen b.Anpassa antal och köer utifrån den/de tekniker som ska tränas på. 2.1vs.1 övningar mot små mål 1.Skapa småplaner med 2 eller flera mål. 2.Motståndarna ska vara passiva och inte försöka ta bollen. a.Målen ställs på olika platser utifrån vilka tekniker som ska tränas b.Sätt koner framför målen som anfallaren måste passera innan de får göra mål, detta gör att anfallaren inte lika snabbt kan göra mål. Fler tekniker krävs. TRÄNINGSFORMER

6 TEKNIKTRÄNING STEG 3: Individuell träning med skarpt motstånd Spelarna tränar de olika teknikerna/finterna i max fart mot aktiva motståndare på liten plan med flera mål. 1.Gruppövningar 1.Övningar med 2-4 spelare där det blir minimalt med kötid. 2.Exempelvis 1 fast passare och tre spelare som varierar mellan att träna tekniken och att agera försvarare. a.Ha korta avstånd mellan köerna så att spelarna snabbt är redo att köra igen b.Anpassa antal och köer utifrån den/de tekniker som ska tränas på. 2.1vs.1 övningar mot små mål 1.Skapa småplaner med 2 eller flera mål. 2.Motståndarna ska vara aktiva och försöka ta bollen. a.Målen ställs på olika platser utifrån vilka tekniker som ska tränas b. Sätt koner framför målen som anfallaren måste passera innan de får göra mål, detta gör att anfallaren inte lika snabbt kan göra mål. Fler tekniker krävs. c.Övningarna kan sedan ökas till 2vs2, 3vs3 osv. TRÄNINGSFORMER

7 TEKNIKTRÄNING STEG 4: Matchträning Matchspel med fokus på att utmana motståndaren och lära sig vilken teknik som passar bäst i vilken situation. 1.3vs.3 övningar mot små mål 1.Skapa småplaner med 2 eller flera mål. 2.Motståndarna ska vara aktiva och försöka ta bollen. a.Målen ställs på olika platser utifrån vilka tekniker som ska tränas b. Sätt koner framför målen som anfallaren måste passera innan de får göra mål, detta gör att anfallaren inte lika snabbt kan göra mål. Fler tekniker krävs. c.Övningarna kan sedan ökas till 4vs4, 5vs5 osv. 2.Spel på fullstor plan 1.Spela matchspel med fokus på att göra din motståndare och skapa ytor. TRÄNINGSFORMER

8 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Dribblingar och finter: Förutsättningar för att lyckas 1.Balans och kontroll a.Det viktigaste är att ha bra balans och kontroll när man gör en fint. b.Timingen när man sätter in finten är också viktigt. 2.Tempoväxling a.Se till att göra en tempoväxling efter ni gjort finten för att snabbt kommer undan från den motståndare man just fintat. 3.Välj fint utifrån situation a.Varje fint passar inte i alla situationer, så se till att ni funderar på vilka finter fungerar bäst utifrån vart motståndaren är och vad du själv vill göra. i.Titta gärna på olika videos på YouTube och se hur spelare använder finterna. 4.När kan jag en fint tillräckligt bra? a.Se till att ni kan finterna så bra så att ni inte behöver tänka hur de ska utföras. b.En fint ska kunna göras i hög fart mot tufft motstånd i matchsituation c.I matchsituation inte behöver tänka på vilken fint du ska göra när du kommer i en situation. i.Det bästa ni kan göra är att kolla in olika finter på YouTube och sedan försöka härma dessa tills de sitter.

9 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Vecka 1: (http://www.youtube.com/watch?v=8ce48HgB1Eo).http://www.youtube.com/watch?v=8ce48HgB1Eo 1.TOE TAPS a.Stå med bollen framför dig. b.Sätt upp främre delen av fotsulan (tårna) på bollen. Varannan gång höger, varannan gång vänster. 2.SIDE 2 SIDE a.Placera bollen mellan fötterna. b.Förflytta bollen mellan fötterna med insidan på foten. 3.TRIANGLES a.Börja med bollen lite framför er. b.Dra tillbaka bollen med höger fots sula c.Spela över bollen till vänster fot med höger fots insida. d.Spela fram bollen till utgångspunkten så att dra tillbaka den igen med höger fot. e.Gör sedan om moment a-b-c-d. i.Byt sedan och börja övningen med vänster fot. 4.ROLE IN, ROLE OUT a.Rulla bollen utåt höger med höger fots sula genom att rulla sulan över bollen. i.Börja med utsidan av foten. Avsluta på insidan av foten. b.Utan att släppa kontakten mellan boll och fot rulla in bollen till mitten av kroppen igen. i.Se till att verkligen rulla över bollen med foten. Tekniker/Finter

10 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Vecka 1: (http://www.youtube.com/watch?v=8ce48HgB1Eo).http://www.youtube.com/watch?v=8ce48HgB1Eo 5.BRAZILIANS (variant på TOE TAPS) a.Stå med bollen framför dig. b.Sätt upp främre delen av fotsulan (tårna) på bollen. Först höger sedan vänster. c.Efter vänster fot tagit i bollen sätt ner det på höger sidan om bollen. d.Sätt sedan höger fot på bollen genom att sätta upp foten bakom vänster fot. e.Fortsätt sedan vänster fot och gör samma sak. 6.ROLE OUT PUSH IN a.Dra bollen åt höger med sulan på höger fot b.Knacka sedan tillbaka den mot mitten igen med insidan på foten. c.Stanna upp den med vänster fot. d.Dra bollen åt vänster med sulan på vänster fot. e.Knacka sedan tillbaka den mot mitten igen med insidan på foten. f.Stanna upp den med höger fot. 7.BALANCE CIRCLES a.Dra bollen med sulan bakom stödjebenet. b.Knacka över bollen på andra sidan stödjebenet med insidan på foten. c.Fortsätt ta bollen hela vägen runt genom att fånga upp den med sulan och dra den till utgångsläget. 8.SOLE ROLE, TAP-TAP a.Med höger fots sula rulla över bollen till vänster om er. b.Stanna bollen med främre delen av sulan på vänster fot. c.Sätt sedan upp främre delen av sulan på höger fot. d.Rulla sedan med vänster fots sula över bollen till höger sida. e.Fortsätt sedan från punkt a igen. Tekniker/Finter

11 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Vecka 2: (http://www.youtube.com/watch?v=XWeypwK6mbk).http://www.youtube.com/watch?v=XWeypwK6mbk 1.PULL PUSH a.Dra tillbaka bollen med sulan på höger fot. b.Stöt fram den igen med insidan på höger fot c.Dra tillbaka bollen med sulan på vänster fot. d.Stöt fram den igen med insidan på vänster fot. 2.PULL V a.Börja med bollen framför er lite till höger om er. b.Dra tillbaka bollen med sulan på höger fot, lite mot mitten. c.Spela fram bollen snett framåt mot vänster sidan med insidan på höger fot. d.Gör samma som i b-c fast med vänster fot. i.Bollrörelsen ska bilda ett V. 3.HALF V a.Stöt fram bollen med höger utsida, snett fram åt höger. b.Dra tillbaka bollen med höger sula. c.Stöt fram bollen med vänster utsida, snett fram åt vänster. d.Dra tillbaka bollen med vänster sula. 4.L. BEHIND a.Dra bak bollen bakom stödjebenet med höger sula. b.Stöt över bollen till vänster fot med insidan på höger fot. c.Dra bak bollen bakom stödjebenet med vänster sula. d.Stöt över bollen till höger fot med insidan på vänster fot. Tekniker/Finter

12 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Vecka 2: (http://www.youtube.com/watch?v=XWeypwK6mbk).http://www.youtube.com/watch?v=XWeypwK6mbk 5.INSIDE/OUTSIDE CUTS a.Stöt bollen åt höger med höger fots utsida. b.Stöt tillbaka bollen med höger fots insida. 6.ROLE OVER, STOP a.Med höger fots sula rulla över bollen till vänster om er. b.Stanna bollen med främre delen av sulan på vänster fot. c.Utan att ta sulan från bollen rulla över den till höger sida. d.Stanna bollen med främre delen av sulan på höger fot. 7.STEP OVER, DRAG BACK TAP-TAP a)Kliv över bollen genom att först göra en överstegsfint med höger ben, sedan kliva över med vänster ben, höger fot börjar sedan vänster fot efter punkt c är gjord. b)Dra tillbaka bollen lite med sulan på höger fot. c)Sätt upp främre delen av fotsulan (tårna) på bollen. Först vänster, sedan höger. Tekniker/Finter

13 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Vecka 3: (http://www.youtube.com/watch?v=y0BSGqjJDzE).http://www.youtube.com/watch?v=y0BSGqjJDzE 1.FORWARD PUSH, STOP (PULL) a.Dra fram bollen med insidan på höger fot. b.Stanna bollen med sulan på höger fot. c.Dra tillbaka bollen med sulan. i.Gör sedan likadant med vänster fot. 2.INSIDE PUSH, STOP (PULL) a.Dra bollen åt vänster med insidan på höger fot. b.Stanna bollen med sulan/utsidan på höger fot. c.Dra tillbaka bollen med sulan. i.Gör sedan likadant med vänster fot. ii.Kör med båda fötterna i samma sekvens. 3.OUTSIDE PUSH, STOP (PULL) a.Dra bollen åt höger med utsidan på höger fot. b.Stanna bollen med sulan/insidan på höger fot. c.Dra tillbaka bollen med sulan. i.Gör sedan likadant med vänster fot. ii.Kör med båda fötterna i samma sekvens. Tekniker/Finter

14 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Vecka 3: (http://www.youtube.com/watch?v=y0BSGqjJDzE).http://www.youtube.com/watch?v=y0BSGqjJDzE 4.DRAGBACK, STOP a.Dra bollen bakom stödjebenet med sulan på höger fot. b.Stanna bollen med främre delen av sulan på vänster fot. i.Gör sedan likadant med vänster fot och stanna med höger fot. ii.Kör med båda fötterna i samma sekvens. 5.U-STOP a.Dra bollen med insidan på höger fot så att ni vänder er åt andra hållet. b.Stanna bollen med sulan på höger fot. c.Dra tillbaka bollen till utgångsläget med sulan på höger fot. i.Gör sedan likadant med vänster fot. ii.Kör med båda fötterna i samma sekvens. 6.SLAP STOP a.Dra bollen åt vänster med sulan på höger fot. b.Stanna bollen med översidan på höger fot. Tekniker/Finter

15 TEKNIKTRÄNING Riktningsförändringar: Coerver Academy (Ball Mastery) Finter för att göra en riktningsförändring 1.Twist Off 1.En förlängning av ”the inside cut”. 2.Driv bollen mot motståndaren med höger fot. 3.Vrid kroppen så att höger sida pekar mot motståndaren gör sedan en inside cut med höger fot. 4.Efter ni gjort inside cut, fortsätt vrida kroppen så att rumpan pekar mot motståndaren. 5.Ta med bollen med insidan av höger fot och gör en tempoväxling framåt. 1.Cut, vänd och tempoväxla 2.Gör sedan likadant med vänster fot 2.U-Turn, Steg over 1.Driv bollen framåt med höger fot, motståndaren är på höger sida. 2.Finta skott med höger fot genom att göra en skottfint. 3.Stanna bollen med sulan på höger fot samtidigt som ni vrider kroppen 180 grader så att ni är vänd åt det håll ni kom ifrån. 4.Gör sedan en step over med höger fot och vrid kroppen 190 grader igen så att ni nu är vänd åt samma håll som ni började. 5.Ta med bollen med utsidan på höger fot och gör en tempväxling för att komma undan motståndaren 1.Gör sedan likadant med vänster fot 3.High Wave 1.Driv bollen framåt med höger fot. Fejka att dra bollen bakåt med sulan på höger fot genom att dra höger fot över bollen och sedan tillbaka så att foten är bakom bollen igen. 2.Tryck fram bollen i löpriktningen med höger fot. 1.Gör sedan samma sak med vänster fot. Tekniker/Finter

16 TEKNIKTRÄNING Riktningsförändringar: Coerver Academy (Ball Mastery) Finter för att göra en riktningsförändring 1.Fake Inside Cut 1.Driv bollen framåt med höger fot, motståndaren är på höger sida. 2.Fejka en ”the inside cut” med höger fot samtidigt som ni vrider kroppen för att vända 180 grader åt det häll ni kom ifrån. 3.Ta med bollen med insidan av vänster fot åt samma håll som ni var på väg åt från början.. 4.Tempoväxling. 1.Gör sedan likadant med vänster fot Tekniker/Finter

17 TEKNIKTRÄNING https://www.youtube.com/watch?v=GCNTCDhlX08 Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Dribblingar och finter 1.Step over a.Stå med bollen mitt framför er. b.Stig över bollen med höger fot från höger till vänster så att höger fot hamnar på vänster sida om bollen. i.Gör sedan likadant med vänster fot c.Utöka med att efter översteget ta med bollen åt höger med höger fots utsida. 2.Scissors a.Stå med bollen mitt framför er. b.Stig över bollen med höger fot från vänster till höger så att höger fot hamnar till höger om bollen. i.Gör sedan likadant med vänster fot c.Utöka med att efter saxningen tempväxla åt något håll. 3.Scissors Step Over a.Börja med en scissor med höger fot. b.Gör sedan en Step Over med höger fot. c.Ta med bollen med utsidan av höger fot åt höger a.Gör sedan likadant med vänster fot 4.Step Over Pull Through 1.Driv framåt och stanna upp bollen med vänster fots sula 2.Gör en Step Over med vänster fot 3.Direkt efter steg 2, peta fram bollen med insidan av vänster fot i riktning mot vänster fot 4.Ta med bollen åt vänster med utsidan på vänster fot. Tekniker/Finter

18 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Dribblingar och finter 1.Step over a.Stå med bollen mitt framför er. b.Stig över bollen med höger fot från höger till vänster så att höger fot hamnar på vänster sida om bollen. i.Gör sedan likadant med vänster fot c.Utöka med att efter översteget ta med bollen åt höger med höger fots utsida. 2.Scissors a.Stå med bollen mitt framför er. b.Stig över bollen med höger fot från vänster till höger så att höger fot hamnar till höger om bollen. i.Gör sedan likadant med vänster fot c.Utöka med att efter saxningen tempväxla åt något håll. 3.Iniesta a.Detta är en klassisk två-fotare där ni använder inside-inside för att komma förbi motståndaren/motståndarna. b.Driv fram bollen med höger fot. c.Vid konen flyttar ni över bollen till vänster fot med insidan på höger fot. d.Direkt bollen kommer till vänster fots insida flyttar ni tillbaka den till höger fot med insidan på vänster fot. e.Sedan tempoökning framåt för att komma undan motståndaren. 4.Matthäus a. Driv bollen med höger fots insida. b.Börja finten med att sätta ner vänster fot något längre till vänster om bollen. c.Flytta bollen litegrann åt vänster med insidan av höger fot. d.Ta sedan bollen tillbaka åt höger med utsidan på höger fot. e.Sedan tempoväxling åt höger sidan för att komma runt motståndaren. i.Gör sedan likadant med vänster fot Tekniker/Finter

19 TEKNIKTRÄNING Tekniker och finter: Coerver Academy (Ball Mastery) Dribblingar och finter 5.Cruyff a.Driv bollen snett framåt åt höger med höger fot. b.Sätt ner vänster fot i jämnhöjd med bollen eller lite framför. c.Fejka pass/skott med insidan på höger fot. d.Dra istället bollen bakom vänster fot med insidan av höger fot och byt riktning på löpningen 90 grader åt vänster. i.Gör sedan likadant med vänster fot 6.Rivelino a)Driv bollen framåt med höger fot. b)Kliv över bollen med höger fot så att foten hamnar till vänster om bollen. i.Se till så att foten inte kommer för högt över bollen ii.Samt att ni sänker vänster axel för att förstärka finten och få bra balans. c)Ta med bollen åt höger med utsidan av höger fot. i.Gör sedan likadant med vänster fot 7.Zidane a)Driv bollen framåt med höger fot. Dra bollen bakåt med sulan på höger fot. b)Snurra sedan motsols 270 grader samtidigt som ni tar med bollen med sulan på vänster fot. i.Gör sedan samma sak med vänster fot. ii.Detta är en rätt svår fint att utföra så börja med låg fart. 8.Okocha a)Börja med en höger sole mot vänster fot. b)Istället för att ta fast bollen mod vänster, gör en step over med vänster fot. Gör sedan en sole med vänster fot. Tekniker/Finter


Ladda ner ppt "Coerver Coaching First Skills – The best start in soccer For kids ages 4-6."

Liknande presentationer


Google-annonser