Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVF ÄGGSTOCKSCANCER Jessica Wihl RPPL gynekologisk cancer Gynonkolog /onkolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVF ÄGGSTOCKSCANCER Jessica Wihl RPPL gynekologisk cancer Gynonkolog /onkolog."— Presentationens avskrift:

1 SVF ÄGGSTOCKSCANCER Jessica Wihl RPPL gynekologisk cancer Gynonkolog /onkolog

2 ÄGGSTOCKSCANCER 3% av cancer hos kvinnor 700 drabbas /år i Sverige Södra sjukvårdsregionen ca 180/år 550 dör årligen i Sverige Grupp av olika sjukdomar Ospecifika symptom Ofta sen diagnos Hög återfallsrisk

3 VÄGAR till SVF ÄGGSTOCKSCANCER? Vårdcentraler Gynekologer Privatgynekologer Akutmottagningar

4 ALARMSYMPTOM Ökat bukomfång /trycksymptom från buken Ascites Pleuravätska utan annan orsak Bäcken- buksmärta, frekvent återkommande Ökade urinträngningar, frekvent återkommande Ändrat avföringsmönster Tidig mättnadskänsla, aptitförlust DVT nedre extremiteter

5 Misstanke om äggstockscancer Vid misstanke om äggstockscancer: allmän anamnes & gynekologisk anamnes cancerärftlighet klinisk status inkl. allmäntillstånd, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor kreatinin och tumörmarkör i serum: CA 125 Om misstanken kvarstår ska patienten skickas till filterfunktion enligt nedan

6 REMISS TILL FILTERFUNKTION Frågeställning: äggstockscancer? anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för misstanke relevanta undersökningsfynd samsjuklighet,tidigare sjukdomar och behandlingar språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar prov tagna (kreatinin och CA 125) kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer uppgifter för direktkontakt med remitterande

7 SVF Tid från välgrundad misstanke till: START AV BEHANDLING -Operation 24 dagar (85-90% av patienterna) -Start cytostatikabehandling 22 dagar

8 Utredning Filterfunktion – gynekolog Gynekologisk undersökning Vaginalt ultraljud Analys av biomarkörer tex CA-125 RMI Datortomografi för tumörutbredning Ev Cytologi /PAD Regional MDK för behandlingsbeslut

9

10 FÖRBEREDELSER inför SVF start 1/6 HUR JOBBADE VI? Möten våren 2016 med -KK tumörteam Helsingborg, Kristianstad &Ystad -KK Malmö/ Lund -Privatgynekologer -Primärvårdsrepresentater -ASIH -Bild och funktionsdiagnostik -Patientrepresentant

11 FÖRBEREDELSER inför SVFstart 1/6 Interna teammöten KK SUS tumörteam och gynonkologen Processkartläggning Remissvägar internt!

12 PROCESSKARTLÄGGNING

13 Erfarenheter sommaren 2016 SVF ovarialcancer 65 patienter i Skåne Uppföljning - viktigt att titta på samtliga flöde som leder till diagnos äggstockscancer!

14

15

16

17

18


Ladda ner ppt "SVF ÄGGSTOCKSCANCER Jessica Wihl RPPL gynekologisk cancer Gynonkolog /onkolog."

Liknande presentationer


Google-annonser