Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsschemeövningar övningsexempel med lösningar. Ett tomt schema Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsschemeövningar övningsexempel med lösningar. Ett tomt schema Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial."— Presentationens avskrift:

1 Satsschemeövningar övningsexempel med lösningar

2 Ett tomt schema Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

3 Förra året ville jag inte besöka min syster på hennes födelsedag Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Förra åretVilleJagInteBesökaMin systerPå hennes födelse- dag inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

4 Tiden går Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Tidengår inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

5 Kalle är glad Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Kalleärglad inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

6 Kalle och Lisa lovade att de garantera skulle komma tidigt Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Kalle och Lisa lovadeatt S inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial attdegaran- terat skullekommatidigt

7 Vi lagade motorn på båten. (två tolkningar) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial vilagademotorn på båten vilagademotornpå båten inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

8 Jag ringde verkligen inte upp honom. (Var hamnar verbpartikeln?) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Jagringdeverkligen inte – upphonom inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

9 Det finns lite mat i kylen. (Var hamnar egentligt subjekt?) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Detfinnslite matI kylen inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

10 Resultatet gjorde dem lyckliga. (Här finns objekt och (objektiv) predikativ) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Resultatetgjordedem lyckliga inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

11 Din bror som bor i Karlstad träffade min syster som bor i Malmö. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Din bror som S träffademin syster som S inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial sombori Karlstad sombori Malmö

12 Har du varit i Australien någon gång? (En ja/nej-fråga börjar med finit verb) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial HarduvaritI Austral någon gång inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

13 Vem träffade du på planet? (En frågeordsfråga har frågeordet i fundamentet) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Vemträffadedupå planet inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

14 Res till Australien! (Imperativsatser inleds med finit verb) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Restill Australien inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

15 Håll du din käft! (Ibland kan en imperativ ha ett utsatt subjekt) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Hålldudin käft inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial

16 Jag tycker verkligen att detta är roliga övningar. (Notera hur bisatser markeras i huvudsatsen) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Jagtyckerverkligenatt S inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial attdettaärroliga övningar

17 Jag tror faktiskt att han lovade dig att han skulle säga till Eva att mötet var inställt. (Bisats kan infogas i bisats) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Jagtrorfaktisktatt inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial atthanlovadedig att S atthanskulleSäga tillEva att S attmötetvarinställt

18 Ge mig nu bara ett rimord på sol när jag redan har använt viol och fiol. (Ett obetonat objektspronomen kan hamna långt fram) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Ge mignu baraett rimord på sol när S inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial närjagredanharanväntviol och fiol

19 Att du bara orkar hålla på med de här dumheterna (Utropssatser(exklamativer) är ofta fristående bisatser. Alltså hamnar de i bisatsschemat.) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial Attdubaraorkarhålla påmed de här dumheter na

20 När du kommer hem måste du plocka ur diskmaskinen. (Kruxet här är att identifiera huvudsats-bisats.) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial När Småsteduplocka urdiskmaski nen inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial närdukommerhem

21 Om du är intresserad kan vi nog hjälpa dig. (som förra meningen) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Om Skanvinoghjälpadig inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial omduärIntresse- rad

22 Jag ska eftersom du ber mig så snällt skjutsa dig hem. (Det skumma här är att en adverbiell bisats hamnar där som satsadverbialen normalt står.) Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Jagskaeftersom S skjutsadighem inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial eftersomdubermigså snällt

23 Men herregud, hade du tänkt att jag skulle laga mat idag, eller? Den här meningen skapar problem. Ett rimligt sätt att betrakta den är att säga att det först finns ett initialt annex med ”Men herregud” och dessutom ett finalt annex med ”eller”. Jan Lindström skriver en del om detta i sin artikel. Det som då blir kvar ”hade du tänkt att jag skulle laga mat idag” passar däremot in i våra satsscheman. Det är typiskt för talspråk att det förekommer diverse initiala och finala annex. ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

24 ( Men herregud,) hade du tänkt att jag skulle laga mat idag, (eller)? Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Hadedutänktatt S inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial attjagskullelagamatidag


Ladda ner ppt "Satsschemeövningar övningsexempel med lösningar. Ett tomt schema Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial."

Liknande presentationer


Google-annonser