Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRDEN I SIFFROR Status oktober 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRDEN I SIFFROR Status oktober 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."— Presentationens avskrift:

1 VÅRDEN I SIFFROR Status oktober 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about

2 VÅRDEN I SIFFROR Presenterar data från olika källor inom Svensk hälso- och sjukvård Bland annat det som tidigare givits ut i skriften Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård Vården i siffror är ett led i satsningen på Nationella kvalitetsregister Adressen är: https://vardenisiffror.se/ https://vardenisiffror.se/

3 VÅRDEN I SIFFROR Vården i siffror vänder sig till dem som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror vara ett verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

4 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

5 AGENDA DEMO OKTOBER 2016 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Höstens datum

6 Agenda 1.Innehåll i Vården siffror 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Höstens datum

7 INNEHÅLLSLÄGET I VIS Förteckning över kvalitetsregister som finns på Vården i siffror eller är på gång att ansluta, samt tillgång till sjukhus/enhetsdata finns på denna adress: http://kvalitetsregister.se/forbattravarden/hittaresultatdata/omvardenisif fror/nyttpavardenisiffror.2024.html

8 LÄGET SKIFTET SEPT/OKT - INNEHÅLLSUTVECKLING Kontrollerad (vill vi tro!) expansion enligt tidigare beskrivning; stegvis under hösten bland annat fem nya om nettokostnader och snart tre nya om överbeläggningar och utlokaliseringar, Swedeheart, Boa, indikatorer från folkhälsomyndigheten och förhoppningsvis ett antal hörselindikatorer. Just nu mkt fokus på att uppdatera med 2015 års data; de kvalitetsregister och andra källor som inte finns på tjänstekontrakt, samt de som kommer inom kort via tjänstekontrakt. Nära förestående; Höftprotes, Swespine. Större försening av Patientregistret; hoppas snart få data till uppdatering av SoS-indikatorer i Vården i Siffror Framgång just nu: 8 bröstcancerindikatorer uppkopplade delvis nya; innebär att vi har prostata, bröst och lungcancer, + relativ överlevnad. Fattas tjocktarm och ändtarm av de stora tumörtyperna.

9

10

11 TRAFIK SEDAN ÖPPNANDET

12 TRAFIK OKTOBER

13 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Höstens datum

14 UTVECKLADE FUNKTIONER SOM PRODUKTIONSSATTES I VÅRDEN I SIFFROR DEN 3 OKTOBER Möjlighet att lägga till fler landsting/sjukhus/enheter i indikatorvyn. Den tidigare maxbegränsningen 8 har utökats till 35. Visuella förbättringar i tidsdiagram och listvy Förbättrad ingång till Vården i siffror via Google och sökmotorer Förbättrad uträkning för zoomning Tekniska åtgärder efter Ineras säkerhetsgenomgång av Vården i siffror

15 PÅGÅENDE UTVECKLING Förbättrade rapporter Under oktober har teamet arbetat med den tekniska grundstrukturen för rapporter Beslut har fattats att inte driftsätta någon ny funktionalitet denna månad – arbetet med förbättrade rapporter fortsätter oavbrutet i november Länk till prototyp: Prototyp_rapportfunktionalitetPrototyp_rapportfunktionalitet

16 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Höstens datum

17 SYSTEMFÖRVALTNINGS- OCH DRIFTÄRENDEN Stabil drift under oktober Planering av samarbete under 2017 Verksamhetsplan 2018

18 SUPPORT, INKOMNA ÄRENDEN JANUARI-OKTOBER

19 EXEMPEL PÅ FRÅGOR/ SYNPUNKTER/ ÖNSKEMÅL ”Jag tar ut en PNG bild för indikatorn "överlevnad vid cancersjukdom". Jag tycker den är för suddig. Föreslår att den görs mer tydlig. Antar att samma gäller även övriga PNG bilder.” ”Jag undrar om data i vården i siffror är strukturerade så att det går att ta ut uppgifter per vårdcentral dvs resultaten för dem som är listade på olika vårdcentraler och att det kan göras jämförelser mellan olika vårdcentraler - och för vad i så fall” ”Varför finns inte senaste data för nationella mätningar av trycksår, vårdrelaterade infektioner och hygien och beklädnadsregler på vården i siffror? På SKL:s hemsidor finns ju resultat från 2016 års undersökningar: (http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningavvriochbhk.4 721.html). I vården i siffror visas resultat från 2015.”http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningavvriochbhk.4 721.html ”Hej! Ersta sjukhus har inte gynekologi som specialitet sedan några år. Det data finns i rapporterna för år 2016 borde inte finnas.” Jag är medicinskt ledningsansvarig för primärvården i …….. Jag kan hitta data från 4 av våra vårdcentraler, men inte för ………….. Vad beror det på och kan ni eller jag göra något för att även data från …………. ska visas? Många ärenden med frågor om inloggning (gamla webbläsare som vi inte stödjer, behov att rensa cookies, Net ID, SITHS mm)

20 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Höstens datum

21 STYRGRUPPEN MedlemRepresenterar Karin Christensson, ordförandeKansliet för nationella kvalitetsregister Per SkudeLandsting Ingrid ÖstlundLandsting, NSK Bodil KlintbergSKL, kunskapsstyrning Marie LawrenseSKL, NSK Birgitta StegmayrRegister Tomas JernbergRegister Tomas TroengRegister, registercentrum, landsting Föredragande: Fredrik Westander, Emma Vintemon och Patrik Wahlberg HiQ Projektgruppen

22 4. VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR – KANSLIET/SKL Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Fredrik Westander Innehåll Fredrik Westander Innehåll Adam Sandebring Innehåll Adam Sandebring Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik

23 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - HIQ Eric Jacobsson Systemutvecklare Systemarkitekt Eric Jacobsson Systemutvecklare Systemarkitekt Joel Lyberg Johansson Grafisk formgivare Joel Lyberg Johansson Grafisk formgivare Erik Lassbo Systemutvecklare Erik Lassbo Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Scrum master Andrea Berglund Systemutvecklare Scrum master Josef Oygun Testledare Josef Oygun Testledare Lena Isaksson Projektledare Förvaltning Lena Isaksson Projektledare Förvaltning Annelie Samuelsson UX Annelie Samuelsson UX Erik Larsson Systemutvecklare Erik Larsson Systemutvecklare

24 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - INERA Eleonor Ekorn Anslutning Föräldraledig Eleonor Ekorn Anslutning Föräldraledig Arne Karlsson Jiri Uosukainen Anslutning Jiri Uosukainen Anslutning Dorotea Tutnjevic Bart van der Zanden Anslutning Bart van der Zanden Anslutning

25 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Höstens datum

26 5. HÖSTENS DATUM Kommande sprintdemonstrationer hösten 2016 Sista onsdagen varje månad, kl 11.00-12.00 30 november

27 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

28 TACK! vardenisiffror.se


Ladda ner ppt "VÅRDEN I SIFFROR Status oktober 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."

Liknande presentationer


Google-annonser