Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HULLWASHER Miljöoptimerad, kostnadseffektiv och mobil båtbottentvätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HULLWASHER Miljöoptimerad, kostnadseffektiv och mobil båtbottentvätt."— Presentationens avskrift:

1 info@ekowasher.comekowasher.com HULLWASHER Miljöoptimerad, kostnadseffektiv och mobil båtbottentvätt

2 MSE Engineering AB 22015-03-03--05 All rights to the material contained within this document are reserved and the information contained in the document is confidential. No part of it may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission of MSE Engineering AB.

3 info@ekowasher.comekowasher.com Problem Hur säkerställer vi att gifter inte läcker ut i vatten- och landmiljön? Ett problem som är spritt på många platser över hela Sverige. Klubbar, marinor, varv, privata uppläggningsplatser … Det finns stora mängder farliga ämnen upplagrade i befintligt båtbestånd!

4 info@ekowasher.comekowasher.com Grundläggande problemlösning 1 Eliminera källan (ta bort gamla färglager) 2 Minimera källan (miljövänlig bottenfärg) 3 Fånga problemet så nära källan som möjligt (med ”utspädning” multipliceras problemet)

5 info@ekowasher.comekowasher.com Kravbild HULLWASHER Lågt pris Mobil och självförsörjande Inget avlopp (rutiner för hantering av avfall finns) Befintlig beprövad teknik i ny kombination (låg risk) Ska inte kräva sanering av riskklassad mark Ska inte inkräkta på strandskydd Tillgänglig för alla (båtklubbar/varv/tomtförvaring) Användarvänlig

6 info@ekowasher.comekowasher.com PRINCIPEN för HULLWASHER Ideskiss för två år sedan

7 info@ekowasher.comekowasher.com PRINCIPEN för HULLWASHER

8 info@ekowasher.comekowasher.com HULLWASHERs filteruppbyggnad  Grovsil230 µ  Knivfilter30 µ  Finfilter5 µ  Partikelfilter högtryckspump5 µ  Filter med aktivt kol6 kg/40 liter  Filter med avjoniseringsmassa6kg/40 liter

9 HULLWASHER info@ekowasher.com I info@ekowasher.com ekowasher.com

10 info@ekowasher.com ekowasher.com HULLWASHER

11 info@ekowasher.comekowasher.com HULLWASHER innebär Låg kostnad jfr. med spolplatta med 3-stegsrening Mobilitet med möjlighet till samutnyttjande Mindre spill och därmed effektivare rening Rationell upptagning utan att sinka t.ex. kran Restvärde Omedelbar tillgänglighet Ingen konflikt med strandskydd Inget behov av marksanering

12 info@ekowasher.comekowasher.com Kontakt: Bertil Björkman Email: info@ekowasher.com Mobil: 070 398 8318

13 info@ekowasher.comekowasher.com HULLWASHER Miljöoptimerad, kostnadseffektiv och mobil båtbottentvätt


Ladda ner ppt "HULLWASHER Miljöoptimerad, kostnadseffektiv och mobil båtbottentvätt."

Liknande presentationer


Google-annonser